Slide

Seritatyö

Tarjoamme matalan kynnyksen keskusteluapua seksuaalisten rajojen asettamisessa ja tukemisessa. Sinulla on mahdollisuus keskustella tilanteestasi ja sen vaikutuksista elämääsi ammattilaisen kanssa. Voit keskustella myös siitä, mikä auttaa selviytymään ja ehkäisemään vastaavia tilanteita jatkossa.

Tarjoamme henkilökohtaisia tapaamisia toimistollamme, myös etäyhteyksin. Lisäksi Seritatyöllä on puhelinneuvontaa, chat-palvelua, sekä päivystystä Discord-alustalla. Meillä on myös mahdollisuus jatkaa työskentelyä Uusi Suunta-yksilökuntoutusohjelmassa. Yhteydenotot ja käynnit Seritatyössä voivat tapahtua nimettömästi. Seritatyö tarjoaa luottamuksellista, terapeuttista keskusteluapua tilanteesi selvittelyyn ja rikoksettomaan elämään.

SERITATYÖN tavoite on

  • ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia
  • luoda asiakastyön menetelmiä, joilla elämän muutos mahdollistuu
  • kehittää yhdessä verkostojen kanssa seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä keräämällä tietoa ja jakamalla sitä verkostoissa
  • valmistaa koulutuspaketteja verkostoille ja ammattilaisille
  • tuottaa tutkimusmateriaalia ja tehdä tutkimusyhteistyötä eri tutkijatahojen kanssa.

Kenelle

  • tarvitset tukea seksuaalisten rajojen asettamisessa ja tukemisessa
  • olet huolissasi omasta seksuaalisesta käyttäytymisestäsi
  • läheisille

Asiakastyö

SERITATYÖN toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, vapaaehtoisuuteen, puolueettomuuteen ja luottamuksellisuuteen. Asiakastyö toteutetaan terapeuttisilla yksilökeskusteluilla, pääsääntöisesti asiakkaan ja seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijan välillä.

Terapeuttiset muutoskeskustelut ovat avoimia, dialogisia ja narratiivisia kokonaisuuksia, joissa tuetaan asiakasta uudenlaisen tarinan ja identiteetin rakentamisessa.

Työskentelyssä käytetään eklektismistä lähestymistapaa, joka tarkoittaa parhaimpien tekniikoiden valitsemista eri lähteistä, tyyleistä ja terapiaorientaatioista, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin asiakkaan avuntarpeita.

Yhteystiedot

Yhteydenotot sähköpostilla, puhelimitse ja Chatin kautta.

Seritatyö

Seritatyö

www.seritatyo.fi
info@seritatyo.fi

Seritatyö
Seritatyön vastaava, seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija Heikkinen, Anu

p. 040 152 6100
anu.heikkinen@oetk.fi

Seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija (30.4.2024 saakka) Lukkari, Hannamari

p. 044 762 9645 hannamari.lukkari@vuolleoulu.fi