Slide

Psykologian perusopinnot

25 op (iltaopinnot)

Tule opiskelemaan psykologian perusopinnot Vuolteen opistolle! Psykologian perusopinnoissa tutustut ihmisen kehitykseen, toimintaan, tunteisiin ja ajatteluun. Psykologisen tiedon avulla ymmärrät paremmin ihmisten käyttäytymistä arkielämän tilanteissa niin työpaikalla kuin vapaa-aikanakin. Opinnoista saat myös valmiuksia yliopisto-opintoihin ja joudutat niitä.

Opinnot toteutamme iltaopintoina Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opiskelemme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskeluryhmä ja ryhmänohjaaja toimivat tukenasi koko opintojen ajan. Ryhmänohjaaja suunnittelee yhdessä ryhmän kanssa työskentelyaikataulun ja tukee opinnoissa, jolloin ne etenevät tavoitteellisesti loppuun saakka. Opinnot ajoittuvat lukuvuodelle 2023-2024.

Syksyn aikana kokoonnumme 2-3 kertaa kuukaudessa, yhteensä noin 25 oppituntia. Alustavat kokoontumispäivät syksyllä ovat: 12.9., 19.9., 26.9., 10.10., 17.10., 7.11., 21.11. ja 29.11.

Etäinfot

Lisätietoa myöhemmin.

 

Ilmoittautuminen

Haku aukeaa keväällä 2024. Lisätietoa myöhemmin.

Opintojen sisältö

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu aiheeseen liittyvä orientaatio, jolloin yhdessä tutustutaan jakson teemoihin ja keskeisiin käsitteisiin sekä harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja. Samalla sovitaan yhdessä opintojakson suoritustapa, ja laaditaan siihen liittyvä opinto- ja aikataulusuunnitelma.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta

  • PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
  • PSYP120 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I (5 op)
  • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
  • PSYP140 Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
  • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)

Lue lisää sisällöstä, kirjallisuudesta ja suoritustavoista

Opintojen aikataulu

12.9.2023 – 21.5.2024

Opintojen kustannukset

Opintomaksusta (505 €) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä puolet (252,50 €) ja toinen puoli laskutetaan opintojen käynnistyttyä syyskuussa.
Opintoihin ei voi käyttää työttömän etuutta.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova, ja voimme palauttaa opintomaksun tai vapauttaa sen maksamisesta vain erityistapauksissa. Opinnot voit perua ilmankuluja 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk tehdyistä perumisista perimme 50 % kurssimaksusta. Koulutuksen alkamispäivänä tai sen jälkeen tehdyistä perumisista perimme koko kurssimaksun.

Ennen opintojen alkamista voit perua opintopaikkasi ainoastaan opisto@vuolleoulu.fi kautta.  Opinnot katsotaan alkaneiksi ensimmäisenä lähiopetuskertana tai verkko-opintojen tapauksessa ilmoitettuna alkamispäivänä. Opintojen aloittamatta jättämistä ei katsota opiskelupaikan perumiseksi. Maksamattomat kurssimaksut siirtyvät perintään. Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli opiskelijaminimi ei täyty.

Ilmoittautumisen peruminen ei lähtökohtaisesti johda opintomaksun palauttamiseen tai siitä vapautumiseen. On kuitenkin muutama poikkeustapaus, joista voit saada opintomaksusi takaisin tai saada vapautuksen sen maksamisesta

  • mikäli saat tutkinto-opiskelupaikan (voit perua ilmoittautumisesi opintoihin, mikäli teet sen ennen opintojen alkamista. Sinun tulee toimittaa perumisen yhteydessä hyväksymiskirje osoitteeseen opisto@vuolleoulu.fi
  • mikäli sairastut ennen opintojen alkamista opinnot estävään sairauteen, voidaan maksu perua tai osa siitä palauttaa tapauskohtaisesti lääkärintodistukseen perustuen

Lisätietoja

Mira Talala
Koulutusalapäällikkö
mira.talala@vuolleoulu.fi
p. 044 786 1602


Tutustu opiskelijatarinoihimme