Slide

Psykologian perusopinnot

25 op (iltaopinnot)

Tule opiskelemaan psykologian perusopinnot Vuolteen opistolle! Psykologian perusopinnoissa tutustut ihmisen kehitykseen, toimintaan, tunteisiin ja ajatteluun. Psykologisen tiedon avulla ymmärrät paremmin ihmisten käyttäytymistä arkielämän tilanteissa niin työpaikalla kuin vapaa-aikanakin. Opinnoista saat myös valmiuksia yliopisto-opintoihin ja joudutat niitä.

Opinnot toteutamme iltaopintoina Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opiskelemme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskeluryhmä ja ryhmänohjaaja toimivat tukenasi koko opintojen ajan. Ryhmänohjaaja suunnittelee yhdessä ryhmän kanssa työskentelyaikataulun ja tukee opinnoissa, jolloin ne etenevät tavoitteellisesti loppuun saakka. Opinnot ajoittuvat lukuvuodelle 2024-2025.

Syksyn aikana kokoonnumme 2-3 kertaa kuukaudessa, yhteensä noin 25 oppituntia. Alustavat kokoontumispäivät:

Syksy 2024: 10.9., 17.9, 24.9., 8.10, 15.10., 5.11., 19.11 ja 26.11.
Kevät 2025: 7.1., 21.1., 28.1., 4.2., 18.2., 18.3., 25.3., 15.4., 29.4., 6.5., 20.5. ja 27.5.

Tutustu opettajaan – Merja Julkunen

Olen Merja Julkunen ja toimin Vuolteella psykologian perusopintojen ryhmäohjaajana. Olen kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri. Jälkimmäiset olen suunnannut erityisesti hyvinvoinnin ja työelämän psykologiaan. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa itsemyötätunnon yhteydestä työhyvinvointiin ammatillisen koulutuksen opettajilla. Kun en ole Vuolteella töissä enkä väikkärin kimpussa, teen töitä oman yritykseni kautta työnohjaajana ja valmentajana.

Psykologiaan syventyminen on tuonut minulle elämääni paljon hyvinvointia ja ymmärrystä ihmisyydestä. Ohjaajana minua innostavat yhdessä pohtiminen ja uusien oivallusten löytäminen ryhmän kanssa.

Etäinfot

Tervetuloa kuulemaan lisätietoja koulutuksesta sekä esittämään kysymyksiä. Paikalla ryhmänohjaaja Merja Julkunen.

28.5.2024 klo 17.00 – 18.00

20.8.2024 klo 17.00 – 18.00

 

Ilmoittautuminen

Hae opintoihin 3.9.2024 mennessä!

Hae koulutukseen

Opintojen sisältö

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu aiheeseen liittyvä orientaatio, jolloin yhdessä tutustutaan jakson teemoihin ja keskeisiin käsitteisiin sekä harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja. Samalla sovitaan yhdessä opintojakson suoritustapa, ja laaditaan siihen liittyvä opinto- ja aikataulusuunnitelma.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta

  • PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
  • PSYP120 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I (5 op)
  • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
  • PSYP140 Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
  • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)

Opintojen aikataulu

10.9.2024 – 27.5.2025

Opintojen kustannukset

Opintomaksusta (599 €) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä puolet (299,50 €) ja toinen puoli laskutetaan opintojen käynnistyttyä syyskuussa. Opintoihin ei voi käyttää työttömän etuutta.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova, ja voimme palauttaa opintomaksun tai vapauttaa sen maksamisesta vain erityistapauksissa. Opinnot voit perua ilmankuluja 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk tehdyistä perumisista perimme 50 % kurssimaksusta. Koulutuksen alkamispäivänä tai sen jälkeen tehdyistä perumisista perimme koko kurssimaksun.

Ennen opintojen alkamista voit perua opintopaikkasi ainoastaan opisto@vuolleoulu.fi kautta.  Opinnot katsotaan alkaneiksi ensimmäisenä lähiopetuskertana tai verkko-opintojen tapauksessa ilmoitettuna alkamispäivänä. Opintojen aloittamatta jättämistä ei katsota opiskelupaikan perumiseksi. Maksamattomat kurssimaksut siirtyvät perintään. Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli opiskelijaminimi ei täyty.

Ilmoittautumisen peruminen ei lähtökohtaisesti johda opintomaksun palauttamiseen tai siitä vapautumiseen. On kuitenkin muutama poikkeustapaus, joista voit saada opintomaksusi takaisin tai saada vapautuksen sen maksamisesta

  • mikäli saat tutkinto-opiskelupaikan (voit perua ilmoittautumisesi opintoihin, mikäli teet sen ennen opintojen alkamista. Sinun tulee toimittaa perumisen yhteydessä hyväksymiskirje osoitteeseen opisto@vuolleoulu.fi
  • mikäli sairastut ennen opintojen alkamista opinnot estävään sairauteen, voidaan maksu perua tai osa siitä palauttaa tapauskohtaisesti lääkärintodistukseen perustuen

Lisätietoja

Erja Stolt
Koulutusjohtaja
erja.stolt@vuolleoulu.fi
p. 044 786 8897


Tutustu opiskelijatarinoihimme