Slide

Psykologian perusopinnot

25 op (iltaopinnot)

Kiinnostaako sinua ihmisen kehittyminen, toiminta, tunteet ja ajattelu? Haluatko oppia ymmärtämään tieteellistä psykologista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiisi?

Tarvitsemme arjen haasteisiin yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologinen tieto ja ymmärrys antavat työkaluja monille eri elämänalueille, lapsuudesta vanhuuteen.

Psykologian perusopinnot toteutetaan Vuolteen opistossa ryhmänohjaajan johdolla. Tarjolla on monimuotoisia opiskelutapoja (esim. ryhmäsuoritus, verkkokurssi, kirjalliset tehtävät ja tentti), joista ryhmä valitsee itselleen kuhunkin opintojaksoon parhaiten sopivan suoritustavan. Ryhmänohjaaja suunnittelee yhdessä ryhmän kanssa työskentelyaikataulun, jolloin opinnot etenevät tavoitteellisesti loppuun saakka. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset.

Opintojen sisältö

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu aiheeseen liittyvä orientaatio, jolloin yhdessä tutustutaan jakson teemoihin ja keskeisiin käsitteisiin sekä harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja. Samalla sovitaan yhdessä opintojakson suoritustapa, ja laaditaan siihen liittyvä opinto- ja aikataulusuunnitelma.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta

  • PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
  • PSYP120 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I (5 op)
  • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
  • PSYP140 Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
  • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)

Lue lisää sisällöstä, kirjallisuudesta ja suoritustavoista

Opintojen aikataulu

Seuraava kurssi alkaa syksyllä 2023

Opintojen kustannukset

Iltaopinnot 400 € (opisto laskuttaa kahdessa erässä). Opintoihin ei voi käyttää työttömän etuutta (-50%).

Lisätietoja

Mira Talala
Koulutusalapäällikkö
mira.talala@vuolleoulu.fi
p. 044 786 1602


Tutustu opiskelijatarinoihimme