Slide

Kirjoittamisen perusopinnot

30 op (etä-/viikonloppuopinnot)

Oletko kirjoittanut aikaisemmin matalan kynnyksen kursseilla ja haluat nyt teoriatietoa ja tukea erilaisten kokonaisuuksien rakentamiseen, tietoa kaunokirjallisuuden tekstilajeista ja harjoituksia kirjoittajaminäsi vahvistamiseksi? Vuolle-opistossa toteutetaan lukuvuonna 2024 – 2025 yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa monipuolinen opintokokonaisuus kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten avulla tarkastelet kirjoittamistasi eri näkökulmista. Opit antamaan, saamaan ja hyödyntämään vertaispalautetta. Saat palautetta teksteistäsi myös asiantuntevilta opettajilta.

Tutustut kirjoittamisen prosessiin, etiikkaan, tutkimukseen ja hyvinvointivaikutuksiin.Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Lisäksi tutustutaan tarkemmin kahteen tekstilajiin ja omaan kirjottamisen prosessiin.

Opiskelu on joustavaa. Opinnot harjaannuttavat erilaisiin opiskelutapoihin: tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, etä- tai itsenäisiä opintoja.

Koulutuksen ryhmänohjaajana toimii kirjailija, luovan kirjoittamisen ohjaaja ja lyhytterapeutti Katri Rauanjoki.

Lähitapaamisia järjestetään 8 viikonloppuna lukuvuoden aikana. Ensimmäiseen opintojaksoon liittyvät lähijaksot järjestetään Vuolle-talolla la 21. ja su 22.9. sekä 5.10.2024. Muiden opintojaksojen aikataulut ovat alustavia.


Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen osaat:

 • tunnistaa kaikessa  kirjoittamisessa yhteiset piirteet
 • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
 • tunnistaa ja hyödyntää tekstilajien ominaispiirteitä
 • hankkia itsenäisesti  teoreettista ja käytännöllistä tietoa
 • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
 • hyödyntää oppimispäiväkirjaa reflektoinnin työvälineenä
 • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.

 

Tule kuulolle opintojen etäinfoon!

Opintojen sisältö

Kaikille yhteiset opintojaksot (25 op):

 • KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op
 • KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op
 • KIKP2014 Kirjoittaja lukijana ja tutkijana 5 op
 • KIKV1002 Proosa 5 op
 • KIKV1003 Draama 5 op

Prosessi (5 op)

Opiskelija valitsee toisen seuraavista:

 • KIKP218 Perusopintojen tekstikokoelma 5 op
 • KIKP224 Kirjoittajaksi kasvaminen 5 op

Etäinfo

Tervetuloa kuulemaan lisätietoja koulutuksesta sekä esittämään kysymyksiä. Paikalla ryhmänohjaaja Katri Rauanjoki.

27.8. klo 17.00 – 18.00

Ilmoittautuminen

Hae koulutukseen 13.9.2024 mennessä.

Lue lisää ja hae koulutukseen

Opintojen aikataulu

21.9.2024 – 24.5.2025.

Ryhmänohjaaja – Katri Rauanjoki

Koulutuksen ryhmänohjaajana toimii oululainen kirjailija, luovan kirjoittamisen ohjaaja ja lyhytterapeutti Katri Rauanjoki, joka luotsaa ryhmää sen alusta loppuun asti.

Rauanjoki on ohjannut tavoitteellisia kirjoittajaryhmiä Vuolteen ja Ahlmanin opistoilla. Hän on julkaissut neljä romaania, joista uusin, Kesämerkit, sijoittuu Koillis-Lappiin (S&S kustantamo, 2022). Hän on ollut myös mukana tietokirjassa Kotvimisen vallankumous (Karisto, 2018). Vuolteella Rauanjoki ohjaa myös Pohjoinen kirjoittaja-akatemia ja Tavoitteellisten kirjoittajien palauteryhmä – opintoja.

Opintojen kustannukset

Kurssimaksu voidaan maksaa kokonaisuudessaan (967 €) opintoihin ilmoittautuessa tai erissä, jolloin ilmoittautumisen yhteydessä 1. erä ja muut erät 27.11.2024 ja 27.1.2025 mennessä. Opistolta lähetetään loppuerien maksamiseen linkki sähköpostitse.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova, ja voimme palauttaa opintomaksun tai vapauttaa sen maksamisesta vain erityistapauksissa. Opinnot voit perua ilmankuluja 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk tehdyistä perumisista perimme 50 % kurssimaksusta. Koulutuksen alkamispäivänä tai sen jälkeen tehdyistä perumisista perimme koko kurssimaksun.

Ennen opintojen alkamista voit perua opintopaikkasi ainoastaan opisto@vuolleoulu.fi kautta.  Opinnot katsotaan alkaneiksi ensimmäisenä lähiopetuskertana tai verkko-opintojen tapauksessa ilmoitettuna alkamispäivänä. Opintojen aloittamatta jättämistä ei katsota opiskelupaikan perumiseksi. Maksamattomat kurssimaksut siirtyvät perintään. Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli opiskelijaminimi ei täyty.

Ilmoittautumisen peruminen ei lähtökohtaisesti johda opintomaksun palauttamiseen tai siitä vapautumiseen. On kuitenkin muutama poikkeustapaus, joista voit saada opintomaksusi takaisin tai saada vapautuksen sen maksamisesta

 • mikäli saat tutkinto-opiskelupaikan (voit perua ilmoittautumisesi opintoihin, mikäli teet sen ennen opintojen alkamista. Sinun tulee toimittaa perumisen yhteydessä hyväksymiskirje osoitteeseen opisto@vuolleoulu.fi
 • mikäli sairastut ennen opintojen alkamista opinnot estävään sairauteen, voidaan maksu perua tai osa siitä palauttaa tapauskohtaisesti lääkärintodistukseen perustuen