Slide

Vuolteen hallitus

Vuolteen monipuolinen hallitus koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä kahdeksasta ammattitaitoisesta jäsenestä eri toimialoilta. Hallitus kokoontuu noin 6-8 kertaa vuodessa ja sen tehtäviin kuuluu yhdistyksemme asioiden hoitaminen lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan.

Hallitus muun muassa huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toiminnan ohjaus ja valvonta, strategian sekä talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen sekä sisäinen valvonta. Vuolteen toiminnanjohtaja toimii hallituksen johdon ja valvonnan alaisena. Hallitus on yhdistyksen lakimääräinen edustaja.


 

RAULI LINDEMAN

Vuolteen hallituksen puheenjohtaja, Oubus-yrittäjä

Vuolteen hallituksen puheenjohtaja Rauli Lindeman on ollut koko elämänsä ajan tekemisissä linja-autojen kanssa ja ne ovat aina olleet iso osa hänen elämäänsä. Jopa koti sijaitsi 1960-luvulla bussivarikolla, kun vanhemmat toimivat Koskilinjat Oy -yrittäjinä. Lindeman toimii edelleen linja-autoalalla, Oubus Oy:n toimitusjohtajana.

Vuolteen hallituksessa Lindeman on toiminut jo 20 vuotta ja matkalle on mahtunut niin hyviä kuin huonompiakin aikoja.

Hienoja kokemuksia on vuosien varrella kertynyt roppakaupalla, mutta hienointa on ollut nähdä miten Vuolteen toiminta on kehittynyt vuosien varrella, pystynyt vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja saanut talouden terveelle pohjalle, mikä mahdollistaa kehityksen tulevaisuudessakin.

Lindeman kertoo pitävänsä Vuolteen tekemää työtä tärkeänä ja arvostaa mahdollisuutta olla osa sitä hallitustyöskentelyn kautta.

Vuolteelaiset muodostavat Vuolteen ja jokaisen rooli on tärkeä toiminnan onnistumiselle. Olit sitten työntekijä, vapaaehtoinen, opiskelija, tuntiopettaja, hallituksen jäsen tai muuten toiminnassa mukana, sinä voit toiminnallasi vaikuttaa siihen, millainen Vuolle on nyt ja tulevaisuudessa.

JENNI PITKO

Vuolteen hallituksen jäsen, Vihreiden oululainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu.

Jenni Pitko on vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta. Koulutukseltaan hän on arkkitehti ja ennen siirtymistään eduskuntatyöhön hän työskenteli rakennussuunnittelun ja maankäytön parissa. Jennin arki kuuluu politiikan, ystävien, kulttuurin ja ulkoilun parissa.

Vuolteen hallituksessa Jenni on toiminut vuodesta 2015 ja varapuheenjohtajana noin vuoden. Vuolteen hallituksessa työskennellessä hän kertoo päässeensä osaksi aktiivista kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja näkemään äärettömän arvokasta työtä, jolla konkreettisesti vaikutetaan ihmisten arkeen ja koko elämänkulkuihin.

– Ihanana kokemuksena tulee mieleen Vuolleopiston kevätjuhla, jossa katsojakin pääsi osaksi lasten ja aikuisten harrastamisen riemua ja pääsin palauttamaan mieleeni muistoja oman lapsuuteni kuvataideharrastuksesta setlementtiopistossa 90-luvulla Kemissä.

– Haluan sanoa kiitos siitä arvokkaasta työstä, mitä vuolteelaiset tekevät, niin työssään kuin vapaaehtoisena. 

 

MARGIT PÄÄTALO

Vuolteen hallituksen jäsen, eläkeläinen

Margit Päätalo eläköityi muutamia vuosia sitten Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Tehtävässään Päätalo johti muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asioita, alkoholihallintoa, kilpailu- ja kuluttajahallintoa sekä erilaisia kansalaisten oikeusturva-asioita.

– Ihan ensimmäinen koulutukseni oli lääkintävoimistelijan ammatti ja sen jälkeen kouluttauduin sairaanhoidon opettajaksi. Myöhemmin vielä jatkoin opintojani hallintotieteen maisteriksi ja filosofian tohtoriksi.

Päätalo toimii nykyisin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Oulun neuvottelukunnan jäsenenä. Mieluisana harrastuksena Margitilla on bloggaaminen.

– Halusin aikanaan jäädä eläkkeelle enkä jatkaa päätoimista virkauraa, jotta olisi enemmän aikaa myös lasten perheille. Niinpä autan silloin tällöin heitä myös lastenlasten hoidossa. Liikunta ja puutarhanhoito – niillekin on hieman aikaa.

Vuolteen hallituksessa Päätalo on toiminut vuodesta 2018 lähtien.

– Olin hyvin mielissäni, kun kutsuttiin mukaan hallitustyöskentelyyn. On hienoa olla mukana kehittämässä Vuolteen toimintaa eteenpäin ja tuoda omaa laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon työkokemustani valtion, kuntien sekä koulutuksen osalta tähän tehtävään.

PASI RUUSKANEN

Vuolteen hallituksen jäsen, Osuuskauppa Arinan viestintäjohtaja

Pasi Ruuskanen on toiminut reilun 30 vuoden ajan erilaisissa markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä elintarviketeollisuudessa, markkinointitoimistossa ja osuuskaupassa. Kokeneen brändinrakentajan työssä ovat viime vuosina korostuneet erityisesti strategiaan ja vastuullisuustekoihin liittyvä viestintä.

Vuolteen hallituksessa Ruuskanen on toiminut noin kymmenen vuoden ajan. Tähänastinen matka on opettanut paljon yhteiskunnallisesti merkittävästä työstä.

Tulin aikanaan mukaan hallitustyöskentelyyn osuuskaupan uutena edustajana. Tutustuminen Vuolteen monipuoliseen yhteiskunnalliseen tehtäväkenttään avasi silmäni.

Vuolle on näiden vuosien aikana uudistunut niin brändin kuin viestinnänkin osalta, mistä kiitos sekä johdolle että kaikille vuolteelaisille. On ollut upea seurata, miten luotte yhdessä moninaisia kasvutarinoita. Teette tärkeätä työtä, joten olkaa jokainen ylpeitä omasta panoksestanne!

SATU SAARINEN

Vuolteen hallituksen jäsen, Oulun tuomiorovasti

Äiti, pappi ja ”tasa-arvoaktivisti” Satu Saariselle kaikenlainen tasa- ja yhdenvertaisuus on tärkeää. Viraltaan hän toimii Oulun tuomiorovastina, eli Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana. Vuolteen hallituksessa Saarinen on toiminut vuodesta 2018 lähtien.

– Vuolteen hallituksessa olo on minulle tärkeä luottamustehtävä. Kaikki Vuolle Setlementin arvot ovat sellaisia, jotka itse allekirjoitan ja joiden puolesta haluan työskennellä.

Saarisen mukaan on ollut todella mukavaa tutustua laaja-alaisesti Vuolteen tekemään työhön ja työntekijöihin, jotka ovat sitoutuneita ja innostuneita kutsumuksessaan.

– Iso ja merkittävä asia on uuden toimitalon valmistuminen Heinäpäähän. On mahtavaa, että saman katon alla tapahtuu paljon ja on monen ikäisiä ihmisiä. 

Valoa ja iloa, voimia ja varjelusta työhösi!

ESKO JOKELAINEN

Vuolteen hallituksen jäsen, eläkeläinen

Kalevan talousjohtajan tehtävästä eläköitynyt Esko Jokelainen on työuransa aikana toiminut muun muassa opettajana yliopistossa, taloushallinnon tehtävissä metsäteollisuudessa ja pankissa sekä viimeisenä Kalevassa. Koulutukseltaan hän on taloustieteiden maisteri. Vuolteen hallituksessa Jokelainen on toiminut jo yli kymmenen vuoden ajan.

– Olen toiminut usean yrityksen hallituksessa työvuosinani. Hallitus tekee yrityksen menestymisen kannalta tärkeimmät päätökset ja siksi hallitustyöskentely on kokemuksena palkitsevaa. Vaikka Vuolle ei ole yritys, on hallituksen rooli sama. Jokainen hallituksen kokous on kiva kokemus.

Hän toteaa Vuolteen organisaationa hoitavan monia yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäviä tehtäviä.

– Siksi kaikkien vuolteelaisten kannattaa olla ylpeitä työstään.

PETRI NIEMINEN

Vuolteen hallituksen jäsen, eläkeläinen

 

Teollisuuden parissa pääasiallisesti laatupäällikkönä, mutta myös investointiprojekteissa pitkän työuran tehnyt Petri Nieminen on toiminut Vuolteen hallituksessa jo parisen kymmentä vuotta.

Nieminen on pyrkinyt tuomaan teollisuuden parissa hankkimaansa tietotaitoa Vuolteen käyttöön. Samalla hän on itse voinut osallistua Vuolle-yhteisön toimintaan ja olla mukana omalta osaltaan tekemässä uutta.

– Elämme koko ajan nopeammin muuttuvassa maailmassa. Suurin haaste onkin oppia hyväksymään itse muutos ja sen vauhti. Jos aiemmin katsottiin, että vakaus luo turvaa, niin nyt on tärkeää, että me viemme maailmaa eteenpäin muutoksen mukana ja pystymme myös luomaan uutta muutosta.

SUVI HELANEN

Vuolteen hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu

PEKKA KEISU

Vuolteen hallituksen jäsen, Oulun koru-yrittäjä