Slide

Haluatko toimia ihmisten hyväksi? Kiinnostaako vapaaehtoistyö?

Tervetuloa mukaan Vuolteen vapaaehtoistoimintaan

Sinustako vapaaehtoinen?

Vuolle Setlementissä vapaaehtoistoimintaa löytyy kertaluontoisista tehtävistä pidempää sitoutumista ja kouluttautumista vaativiin tehtäviin. Järjestämme vapaaehtoisillemme kattavan perehdytyksen ja koulutusta sekä tarjoamme vertaistukea ja virkistystoimintaa. Toiminnassamme on mukana jo yli 350 vapaaehtoista, tule sinäkin rohkeasti mukaan!


Tutustu erilaisiin vapaaehtoistehtäviimme

Tyttöjen Talo

Tyttöjen Talo tarjoaa tukea ja apua 10-29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Vapaaehtoisena voit itse määritellä millä tavalla ja millä määrällä haluat tuoda omaa panostasi nuorten parissa tehtävään työhön.

Vapaaehtoisen tehtäviä voivat olla mm ohjaustehtävät avoimessa toiminnassa, ryhmien ohjaaminen ohjaajaparina tai itsenäisesti toimien, tapahtumiin osallistuminen tai jonkin tietyn oman osaamisalueesi hyödyntäminen esim. kädentaidot, pelaaminen, tietotekniset taidot tai vaikkapa suomen kielen opettaminen.

Tyttöjen Talo tarjoaa sinulle mukavan yhteisön, koulutuksen sekä mahdollisuuden työnohjauksellisiin keskusteluihin.

Mikäli vapaaehtoistehtävät kiinnostavat sinua, otathan yhteyttä.

Pauliina Rasinkangas
p. 044 901 9074
pauliina.rasinkangas@vuolleoulu.fi

Tyttöjen Talo
www.likka.fi

Poikien Talo

Poikien Talolla vapaaehtoinen voi toimia haluamallaan tavalla ja määrällä. Tehtäviä löytyy niin avoimesta toiminnasta kuin ryhmistäkin tai voit osallistua vaikka antaen apua tietoteknisissä kysymyksissä.

Vapaaehtoinen voi myös toimia tukihenkilönä yksittäiselle pojalle. Osallistua voit oman elämäntilanteesi mukaan, kerran / kaksi kertaa kuukaudessa, tai harvemmin. Kaikenlainen vapaaehtoistoimintapanos on tervetullutta!

Tarjoamme vapaaehtoiselle koulutuksen tehtäviin ja tarjoamme mahdollisuutta työnohjaukseen.

Haluatko mukaan tukemaan Poikien Talon toimintaa? Ota yhteyttä!

Pauliina Rasinkangas
p. 044 901 9074
pauliina.rasinkangas@vuolleoulu.fi

www.poikientalo-oulu.fi

Sekasin-chat päivystys verkossa

Tule mukaan vapaaehtoiseksi, jotta yksikään nuori ei jäisi pahan olonsa kanssa yksin!

Vapaaehtoisena kohtaat nuoria Sekasin-chatissa oman aikataulusi mukaan. Saat toimintaasi jatkuvan tuen chatin tiimiltä, joustavasti verkossa toteutettavan koulutuksen ja säännöllisesti tarjolla olevaa työnohjausta. Vapaaehtoiset tulevat Sekasin-chatin päivystäjiksi jäsenjärjestöjemme kautta. Kaikille päivystäjille tilataan rikosrekisteriote lasten kanssa toimimiseen.

Chatin päivystäjä on turvallinen, anonyymi aikuinen, jonka tehtävänä on kuunnella ja kohdata chattiin tuleva nuori. Päivystäjän ei pidä (eikä hän voi) ratkaista kaikkia nuoren ongelmia, eikä hänen tarvitse olla mielenterveyden tai muiden keskusteluissa eteen tulevien aiheiden erityisasiantuntija. Koulutuksen aikana ja sen jälkeen on mahdollista tutustua erilaisiin tukimateriaaleihin, joissa on yksityiskohtaisempaa tietoa keskusteluissa usein esiintyvistä aiheista.

Jos kiinnostuit, olethan yhteydessä!

Pauliina Rasinkangas
p. 044 901 9074
pauliina.rasinkangas@vuolleoulu.fi

Rikosuhripäivystys - RIKU

Tule vapaaehtoiseksi Rikosuhripäivystykseen (RIKU)

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

RIKUn tärkein voimavara ovat vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoistyömme on monipuolista ja mielenkiintoista toimintaa. Tällä hetkellä toiminnassamme on yli 400 osaavaa ja innostunutta vapaaehtoistyöntekijää ja noin 60 pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ohjaamassa ja koordinoimassa työtämme. Emme edellytä vapaaehtoisilta mitään erityistä ammatillista taustaa. Koulutamme kaikki toimintaan mukaan tulevat.

RIKUn vapaaehtoistyö sopii aikuiselle ihmiselle

 • joka on valmis sitoutumaan haasteelliseen ja erittäin kiinnostavaan vapaaehtoistoimintaan
 • jonka oma elämä on tasapainossa
 • jolla ei ole omaa rikosuhrikokemusta lähimenneisyydessä
 • joka ei ole syyllistynyt vakaviin rikoksiin
 • jolla on aikaa ja voimia auttaa vaikeissakin elämäntilanteissa olevia asiakkaitamme
 • joka voi toimia toisinaan erikseen sovittaessa myös päiväaikaan, esim. vuorotyöläiset, eläkeläiset, osa-aikatyöläiset yms.
 • jolla on avoin ja suvaitsevainen mieli sekä taitoa kuunnella toista ihmistä

Mitä tarjoamme

 • merkityksellistä ja palkitsevaa vapaaehtoistyötä mukavassa ja innostuneessa RIKUlaisten tiimissä
 • laadukkaan peruskurssin, jatkokurssin ja täydennyskoulutuksia
 • säännöllistä työnohjausta
 • ammatillisen tuen ja ohjauksen asiakkaan tukemiseksi ja auttamiseksi
 • virkistystä vaativan toiminnan vastapainoksi

Mitä RIKUn vapaaehtoistyö on konkreettisesti?

Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Suurin osa asiakkaistamme on erilaisten väkivaltarikosten uhreja. Palvelumme perustuvat ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistoimintaan. Emme maksa toiminnasta palkkaa tai palkkiota, mutta korvaamme toiminnasta aiheutuvia matka- ja puhelinkuluja.

Vapaaehtoistyöntekijämme voivat toimia puhelinpäivystäjinä, verkkotyössä ja tukihenkilöinä:

 • Valtakunnallisen Auttavan puhelimen päivystäjät kuuntelevat, antavat neuvoja ja henkistä tukea. Tarvittaessa he ohjaavat soittajat RIKUn muihin palveluihin tai ammattiavun piiriin.
 • Juristin puhelinneuvonnassa päivystävät juridisen koulutuksen saaneet ja rikosasioiden parissa ammatikseen työskentelevät vapaaehtoiset. Soittaja voi tarkistaa lainmukaisia oikeuksiaan ja saada niihin liittyvää ohjausta.
 • Palvelupisteissämme toimivat tukihenkilöt auttavat asiakasta henkilökohtaisesti. He kulkevat asiakkaan rinnalla tarjoten henkistä tukea ja käytännön neuvoja. Tukihenkilö voi olla asiakkaan mukana esim. poliisilaitoksella, oikeudenkäynneissä tai muissa rikosasiaan liittyvissä viranomaistapaamisissa – siksi korostamme päiväaikaan toimimisen mahdollisuutta. Muut asiakastapaamiset voidaan sopia sellaiseen ajankohtaan, joka parhaiten asiakkaalle ja tukihenkilölle sopii.
 • Verkkotyössä päivystäjät vastaavat vuorollaan kysymyksiin julkisilla keskustelupalstoilla ja RIKUn chat-työssä.

Miten RIKUn vapaaehtoiseksi pääsee?

RIKUn peruskursseista ilmoitetaan www.riku.fi sivuilla kohdassa koulutukset ja seminaarit. Samassa kohdassa on ohje yhteydenottamisesta. Peruskurssien kesto vaihtelee 40-60h. Koulutus sisältää tietoa muun muassa rikosprosessista, traumaattisesta kriisistä, henkisestä auttamisesta, puhelin- ja verkkoauttamisesta sekä asiakkaan kohtaamisesta.

Ennen koulutusta on RIKUn työntekijän kanssa yhteinen arviointi tehtävän sisällöstä ja sopivuudesta hakijalle.

Voit ilmaista kiinnostuksesi RIKU:n vapaaehtoistoimintaa alla olevalla lomakkeella.

Hae vapaaehtoiseksi

Tarkistamme oikeusrekisterikeskuksesta jokaisen vapaaehtoisen rikostaustan (laki 148/2014)

Lisätietoja: pohjoissuomi@riku.fi

Sovittelutoiminta

Vapaaehtoinen sovittelija mahdollistaa rikoksen uhrin ja tekijän välisen turvallisen kohtaamisen.

Sovittelija kuulee ja ottaa vastaan osapuolten kertomuksia ja tunteita luottamuksellisesti sekä auttaa heitä löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja puolueettomasti.

Vuolteen sovittelutoimisto kouluttaa sovittelijan tehtäväänsä sekä auttaa ja tukee sovittelijaa työssään. Sovittelijalle maksetaan myös kulukorvaus sovitelluista tapauksista.

Sovittelijan työ on vapaaehtoista, joten sovittelija voi itse valita sovittelemiensa tapausten määrän ja halutessaan erikoistua esim. nuorten sovitteluihin. Tutustu Sovittelutoimintaan tarkemmin.

Sovittelijan tehtävässä tarvitaan:

  • kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
  • keskustelu- ja neuvottelutaitoja
  • tasapainoisuutta
  • myönteistä asennetta ongelmatilanteissa
  • yhteistyökykyä
  • elämänkokemusta

Sovittelijan tehtävät

Vapaaehtoinen sovittelija:

 • järjestää sovittelutapaamiset yhdessä sovittelutoimiston kanssa
 • sovittelee puolueettomasti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen
 • auttaa osapuolia löytämään keskenään heitä tyydyttävät ratkaisut
 • antaa osapuolille tietoa saatavilla olevista palveluista ja oikeusavusta
 • laatii sovittelussa syntyneestä sopimuksesta asiakirjan ja varmentaa sen allekirjoituksellaan
 • toimittaa sovittelutoimistolle selostuksen kustakin sovittelusta

Sovittelun peruskurssi

Kurssi sopii vapaaehtoistyöstä ja erityisesti rikos- ja riita-asioiden sovittelusta kiinnostuneille ihmisille. Perusvaatimuksena on täysi-ikäisyys. Tärkeimmät ominaisuudet liittyvät rehellisyyttä, puolueettomuutta, tasavertaisuutta ja yhteiskunnallisia arvoja kunnioittavaan elämänasenteeseen sekä vuorovaikutustaitoihin. Kuuntelemisen taito ja yhteistyötaidot ovat perusedellytyksiä. Peruskurssin suorittamisen jälkeen sovittelijan tehtäviin perehdytään käytännössä kokeneen sovittelijan kanssa parityössä sekä osallistutaan jatkokoulutuksiin.

Sovittelun peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustietoa sovittelun lähtökohdista ja käytännöstä sekä virallisesta oikeusjärjestelmästä.

Peruskurssi (56h) sisältää seuraavat osiot:

 • Sovittelun lähtökohdat
 • Vapaaehtoistoiminta
 • Sovittelun kulku
 • Poliisin toiminta
 • Syyttäminen ja syyttämättä jättäminen
 • Oikeudenkäynti ja seuraamukset
 • Sosiaalihuollon palvelujärjestelmä
 • Osapuolten kohtaaminen
 • Sovittelutaidot
 • Sovitteludemonstraatiot

Kurssi toteutetaan ilta- ja viikonloppukoulutuksina sekä käytännön sovitteluharjoitteluina. Kurssilaiset valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Lisätietoja peruskurssista:
Oulu, p. 0400 876 400
Kainuu, p. 0400 234 435
Jokilaaksot, p. 0400 234 438

Ystävyyskeskus

Monikulttuurisuustyö tarjoaa useita vapaaehtoistoiminnna mahdollisuuksia ystävätoiminnasta tapahtuma- ja leiriavustajana toimimiseen.

Toiminnassamme korostuu erilaisten ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus. Tavoitteena onkin rohkaista muista maista muuttaneita käyttämään suomen kieltä. Toiminta luo mahdollisuuksia tutustua mielenkiintoisiin tapoihin ja perinteisiin eri puolilta maailmaa.

Ystävyystalolla vapaaehtoiset voivat osallistua monipuoliseen toimintaa omien taitojen ja kiinnostuksen pohjalta. Tarjolla on kerho- ja ryhmäohjaajan tehtäviä, tapahtumatyöntekijän tehtäviä tai vaikka kahvitteluhetkiin osallistumista.

Jos olet kiinnostunut kulttuureista, ihmisistä ja iloisesta yhdessä tekemisestä ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan.

Yhteystiedot:
Ystävyyskeskus, Pikku-Iikan katu 6, 90120 OULU

Marita Terho
Monikulttuurisuustyön koordinaattori
p. 050 467 0728
marita.terho@vuolleoulu.fi

Puhelinrinkiohjaaja

Puhelinrinki on ohjattua ryhmätoimintaa, johon osallistumiseen tarvitaan vain puhelin, mukavan asento ja avoin mieli.

Koulutamme kiinnostuneita vapaaehtoistoimijoita puhelinrinkien ohjaajiksi. Puhelinrinkitoimintaa voidaan hyödyntää senioriryhmien ja vertaisryhmien toteuttamisessa, työnohjauksissa, vapaaehtoisten ja tukihenkilöiden yhteydenpidossa.

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, kerromme mielellämme lisää:

Annukka Oksman-Hiukka
puh. 044 786 1606
annukka.oksman-hiukka@vuolleoulu.fi.

Toimintamuoto perustuu Eläkeliiton Puhumalla paras – Puhelinrinki vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tukena -hankeen (2006–2010) tuottamaan malliin.

AVEK-ystävätoiminta

Vuolteen AVEK – on ikääntyville kohdennettua ystävätoimintaa, jota toteutetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Avek- ystävät tapaavat ikääntyviä heidän kotiympäristössään. Arvokas vapaaehtoistyö auttaa ikääntyviä jaksamaan ja tuo iloa ja toimintaa heidän elämäänsä. Toiminnassa tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen.

Vuolle järjestää koulutusta ja vertaistukea vapaaehtoisilleen. AVEK-vapaaehtoisten ryhmät ovat ohjauksellisia vertaisryhmiä. Katso AVEK-vapaaehtoisten vertaisryhmien kokoontumisaikataulut kohdasta seniorikerhot ja ryhmätoiminta

Ryhmään toivotaan ilmoittautumista viimeistään vertaisryhmätapaamispäivää edeltävänä päivänä seniorikeskus@vuolleoulu.fi tai 044 786 8882.

Ryhmät kokoontuvat osoitteessa Pikku-Iikan katu 6, 90120 Oulu.

Tervetuloa mukaan!


AVEK-vapaaehtoisen toimintaperiaatteet

  • Vapaaehtoinen toimii omin tieto-taidoin peruskoulutuksen jälkeen tuen tarvitsijan ehdoin.
  • Vapaaehtoinen toimii asiakkaan itsemääräämisoikeuksia, tasa-arvoa, uskonnonvapautta ja yleistä ihmisyyttä kunnioittaen. Asiakkaan tulee saada olla oma itsensä ja tuntea, että häntä arvostetaan sellaisena kuin hän on. Vapaaehtoisen tulee kunnioittaa asiakkaan maailmankatsomusta eikä hän saa korostaa omia uskonnollisia, poliittisia tai muita näkemyksiään toimiessaan vapaaehtoisena.
  • AVEK-vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä, mutta tukee sitä.
  • Vapaaehtoistoiminta on päihteetöntä toimintaa.
  • Vapaaehtoisella on velvollisuus salassapitoon auttamistilanteissa saamiensa tietojen osalta toiminnan aikana ja toiminnan jälkeen. Haastavissa tilanteissa vapaaehtoinen voi ottaa yhteyttä toiminnan yhteyshenkilöön.
  • Vapaaehtoisella on oikeus muuttaa toimintaan käyttämäänsä aikaa, lopettaa tai keskeyttää vapaaehtoisena toimiminen tai jäädä tauolle ilmoittamalla siitä yhteyshenkilölle.
  • Vapaaehtoiselle ei makseta toiminnasta palkkaa, matkakulut korvataan.
  • Vapaaehtoinen ei saa ottaa vastaan asiakkaaltaan tai hänen läheisiltään korvausta tai merkittäviä lahjoja.
  • Jos asiakkaan kanssa käydään maksullisissa tilaisuuksissa (esim. konsertit, teatteri, elokuvat tms.), asiakas maksaa myös vapaaehtoisen sisäänpääsymaksun sekä matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan.

 

 • Vapaaehtoisen tulee osallistua vapaaehtoistoiminnan peruskoulutukseen. Vapaaehtoisella on mahdollisuus osallistua jatko- ja lisäkoulutukseen ja hänellä on mahdollisuus osallistua virkistystoimintaan oltuaan toiminnassa aktiivinen.
 • Vapaaehtoinen on täsmällinen ja pitää kiinni sovituista tapaamisajoista sekä ilmoittaa esteen sattuessa.
 • Vapaaehtoinen on velvollinen ilmoittamaan yhteyshenkilölle seurantatiedot toiminnastaan.
 • Vapaaehtoinen ei osallistu asiakkaan yksityiselämän tai raha-asioiden hoitamiseen eikä sairauden-/terveydenhoitoon. Varsinainen siivous tai ruoanlaitto ei kuulu vapaaehtoisen tehtäviin.
 • Vapaaehtoisella on oikeus laadukkaaseen ohjaukseen, konsultaatioon ja kehityskeskusteluihin yhteyshenkilön kanssa.
 • Vuolle Setlementti ry:llä on oikeus toiminnan kehittävään arviointiin sekä asiakkaan ja vapaaehtoisen näkökulmasta pyytämällä asiakaspalautetta.
 • Vapaaehtoinen on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sosiaalista asemaa ja terveydentilaa koskevat tiedot, jotka hän on saanut toiminnan aikana ja toiminnan jälkeen.
 • Vuolle Setlementti ry on vakuuttanut vapaaehtoistoimijan tapaturman aiheuttamien hoitokulujen, pysyvän haitan ja kuoleman varalta. Vuolle Setlementti ry sitoutuu korvaamaan vapaaehtoistoimijan lievän huolimattomuuden seurauksena asiakkaalle aiheuttamat vahingot 3 000 euroon saakka, mikäli vapaaehtoinen on vahingonkorvauslain mukaan vastuussa vahingosta. Vakuutus on voimassa vapaaehtoistoiminnan aikana. Vakuutus ei ole voimassa esimerkiksi vapaaehtoisen matkoilla asiakastilanteeseen.

Tutustu vapaaehtoisemme Janin tarinaan

 

“Mietin kauan, että olisi kiva tehdä vapaaehtoistyötä. Mielessäni oli kytenyt ajatus erityisesti poikien aseman ja roolin edesauttamisesta. Kun näin ilmoituksen lehdessä, että juuri perustettuun Poikien Taloon haettiin vapaaehtoisia, päätin hakeutua mukaan”

 

Lue Janin tarina

 

Kysy lisää vapaaehtoistoiminnasta

Kysy lisää vapaaehtoistoiminnasta

Olen kiinnostunut ja haluaisin lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta seuraavassa tai seuraavissa Vuolle Setlementti ry:n toiminnoissa *
Voit valita useampia vaihtoehtoja.
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn *