Slide

Julkaisut ja raportit

Julkaisemme tällä sivulla sekä käynnissä olevien, että jo päättyneiden hankkeiden aikana tuotettua materiaalia. Pitkäjänteinen hanketoiminta tuottaa monipuolista  materiaalia, jota myös muut toimijat voivat hyödyntää.

Tervetuloa tutustumaan!

Lapsi- ja nuorisotyön materiaalit

Ookko Nää Tolokku- opetusmateriaali radikalisoitumisen käsittelyyn

Ookko nää tolokku on Vuolle Setlementti ry:n toteuttama ja oikeusministeriön rahoittama hanke, joka toteutettiin Oulussa 1.5.2021–31.7.2022.

Ookko nää tolokku -hankkeen havaintojen mukaan termit, kuten radikalisaatio, antisemitismi ja fasismi ovat termejä, jotka tuottavat vaikeuksia yläkouluikäisille. Näiden havaintojen perusteella syntyi opetushenkilöstölle suunnattu, radikalisoitumisen käsittelyyn tarkoitettu opetusmateriaali.

Opetusmateriaali pitää sisällään vihkosen, jossa on konkreettisia ohjeita radikalisoitumisen käsittelyyn, Radikaali sananselityspelin sekä kolme opetusvideota. Materiaali toimii työkaluna ilmiön käsittelyssä yläkoululaisten kanssa ja se on suunnattu yläkoulun opettajille sekä opetus- ja nuorisotyönhenkilöstölle.

Ohjeet asian käsittelyyn

 

 

Videot:

 

Mitä on radikalisoituminen?

Mistä voi tunnistaa radikalisoitumisen?

Mistä apua?

Radikalisoitumista käsitteleviä teoksia

Kirjallisuus

• Benjamin Saija &Vallinkoski Katja: Huolena nuoren radikalisoituminen (Dialogikasvatus 2021)
• Holappa Henrik: Minä perustin uusnatsijärjestön (INTO 2016)
• Hänninen Jera & Hänninen Jyri: Tuhansien aatteiden maa – Ääriajattelu nyky-Suomessa (WSOY 2010)
• Koivulaako Dan, Anderson Li, Brunila Mikael: Äärioikeisto Suomessa (INTO 2012)
• Koivunen Kristiina: Suomen nuoret jihadistit (INTO 2016)
• Kullberg Anssi: Suomi – terrorismi – Supo. (WSOY 2011)
• Lindahl Kent: EXIT – Irti natsismin kahleista (LIKE 2002)

 

Elokuvia sekä dokumentteja

• Leijonasydän (2013)
• Pakotie (Karen Winther, 2018)
• Surrounded by Enemies – dokumenttisarja Pohjoismaiden äärioikeistosta ja uusnatseista (2021)
• This is England (2006)
Valkoinen raivo (Yle 2015)

Lisätietoja:

Antti Nieminen
Projektikoordinaattori/ Yhteisötyöntekijä
Ystävyyskeskus
Vuolle Setlementti ry
p. 050 305 3396
antti.nieminen@vuolleoulu.fi

Ainahan voi alkaa sugarbabyksi – mutta kannattaako se?

Katsaus sokerideittailuilmiöön ja sen esiintymiseen Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Sokerideittailu-selvitystyöhanke on toteutettu elokuun 2021 – tammikuun 2023 aikana Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen toteuttajana on toiminut Vuolle Setlementti ry:n Tyttöjen Talo. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää sokerideittailua ilmiönä, kartoittaa sen esiintyvyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueella, jakaa tietoa ilmiöstä sekä kehittää materiaalia puheeksi ottamiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet 13-29 -vuotiaat nuoret, vanhemmat ja nuoria kohtaavat ammattilaiset. Selvitystyön yhtenä tarkoituksena on ollut tehdä ilmiötä tunnetuksi ja antaa välineitä ilmiön tunnistamiseen.

Lue lisää

 

Seniorityön materiaalit

Porinapakki – Työkalukortit keskustelun ja puheeksiottamisen tueksi ryhmäkeskusteluihin

Tämä korttimateriaali on tarkoitettu keskustelun ja puheeksiottamisen tueksi ryhmäkeskusteluihin. Korttimateriaalin aiheet ovat nousseet oikeusministeriön rahoittaman Ikääntyvien psykososiaalinen turvallisuus -selvityshankkeesta, jossa selvitettiin haja-asutusalueilla asuvien ikääntyvien huolenaiheita, pelkoja, asenteita sekä turvallisuutta lisääviä tekijöitä.

 

Puhutaan seksistä! Opas senioreille ja ammattilaisille

Ikääntyminen vaikuttaa kehoon, mieleen sekä hyvinvointiin. Näistä muutoksista huolimatta ihmisen seksuaaliset tarpeet yleensä säilyvät, sillä ihminen on seksuaalinen syntymästä kuolemaan.

Monille ikääntyneille seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen on vaikea, mutta sitäkin tärkeämpi aihe. Tutustu alta vinkkeihimme, miten ikääntyneet ja ammattilaiset voivat keskustella näistä asioista helpommin.

Tutustu oppaaseen

Rikos-, riita- ja väkivaltatyön materiaalit

Väkivaltaa ehkäisevän tekijätyön podcast-sarja

Vuolle Setlementti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n yhteistyössä tuottama Podcast-sarja on tarkoitettu laajalle yleisölle ja ammattilaisille, jotka kohtaavat väkivaltailmiöitä sekä mahdollisille asiakkaille ja heidän läheisilleen.

Jaksoissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta, kodin ulkopuolinen väkivalta sekä hengellisen ja kunniaan liittyvän yhteisöllisen väkivallan ilmiöt.
Teemoista on juttelemassa joukko väkivaltatyön asiantuntijoita.

– Toivomme, että podcast-sarjamme lisäisi ymmärrystä väkivaltailmiöistä ja synnyttäisi keskustelua aiheista, jotka voidaan kokea edelleen tietyllä tavalla tabuiksi. Lisäksi toivomme, että sarjamme auttaa sekä ammattilaisia että ihmisiä, joita nämä asiat koskettavat, löytämään palveluiden piiriin, Vuolle Setlementin väkivaltatyön päällikkö Jarkko-Pekka Kärkkäinen kertoo.

Tutustu podcast sarjaan

Väkivallan käyttö puheeksi-menetelmä

Väkivallankäyttö puheeksi -lomakkeet ovat tarkoitettu työvälineiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Näiden lomakkeiden avulla voi ottaa puheeksi ja kartoittaa asiakkaan mahdollisesti käyttämää väkivaltaa. Lomakkeet ovat tehty yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Jussityön® kanssa.

ViaVis Väkivallankäyttö puheeksi – työntekijän lomake
Via Vis Väkivallankäyttö puheeksi – asiakaslomake

Mikäli haluat itsellesi tai työyhteisöllesi opastusta tai perehdytystä menetelmän käyttöön, ota yhteyttä Via Vis:n työntekijöihin.

Yhteystiedot

Tutkimuksia ja julkaisuja: Rikostaustaiset henkilöt ja väkivaltainen käyttäytyminen

Via Vis:n asiakastyöstä tehdään seurantaa, tutkimusta ja julkaisuja. Lisäksi Via Vis tekee tiivistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa, joiden tutkimuksen kohteena ovat rikostaustaiset henkilöt ja väkivaltainen käyttäytyminen. Myös opiskelijat tuottavat kirjallista materiaalia mm. opinnäytetöiden muodossa.

Valvotussa Koevapaudessa Ja Yhdyskuntapalvelussa olleiden asiakkaiden ja Via Vis -väkivaltatyön työntekijöiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia Via Vis -väkivaltatyöstä, Elsila Ulla

Työhyvinvointi Ja Motivaatio Järjestöpohjaisessa VäkivaltatyössäMyllyniemi, Piitu ja Uusi-Hallila, Fanni

Artikkeli 2014:
Kaarlejärvi Kati: Via vis -katuväkivaltatyö teoksessa Järjestöjen monet roolit kriminaalityössä

”Minun väkivallaton elämäni” Valokuvausprojekti Via Vis:n asiakkaiden kanssa
Räinä, Salla, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2015

Etnografinen tutkimus moniammatillisesta ohjausryhmästä Via Vis –Väkivaltatyön hankkeessa. Karttunen, Mari.

Menetelmäopas seksuaalisten rajojen tunnistamisen ja vahvistamisen tueksi

Tämän menetelmäoppaan on kirjoittanut Seritatyössä seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijana työskentelevä Minja Lappalainen. Seritatyössä tehdään matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. Asiakkaat voivat olla seksuaalirikostaustaustaisia tai henkilöitä, joilla on kohonnut riski tehdä seksuaaliväkivallan teko. Lisäksi asiakkaina voivat olla henkilöt, jotka ovat huolissaan esimerkiksi lapsikohteisesta seksuaalisesta kiinnostuksestaan. Palveluita on tarjolla myös läheisille. Tämä julkaisu on osa Seritatyössä tehtävää asiakastyön menetelmien kehittämistä ja tiedon jakamista. Seritatyön tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia sekä kehittää asiakastyön menetelmiä, joilla elämänmuutos mahdollistuu.

 

Monikulttuurisuustyön materiaalit

Aikuisten digitaidot ja perustaidot (2019-2020)

src=”https://youtu.be/_XPtVbII7W8″

Kunniakäsitykset – ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilottihanke (2019-2020)

Kunniakäsitykset -pilottihankkeen tavoitteena oli avata kunniakäsityksiin liittyvää keskustelua Oulun alueella, lisätä monimuotoisen ilmiön ymmärtämistä ja edesauttaa kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamista.

Lue hankkeen loppuraportti tästä