Slide

Kasvatustieteen perusopinnot

25 op (iltaopinnot)

Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten kehityksestä, oppimisesta ja ohjaamisesta? Haluatko itsellesi lisää valmiuksia ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja opiskelutaitojen kehittämiseen? Kasvatustieteen perusopinnoissa pääset tutustumaan erilaisiin kasvatustieteellisiin ilmiöihin ja saat näkökulmia niiden ymmärtämiseen.

Suoritamme opinnot iltaopintoina Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opiskelemme ryhmänohjausmallilla, jossa ryhmänohjaaja ja opiskeluryhmä tukevat opiskelua ja etenemistäsi koko opintojen ajan. Työskentelyaikataulun ja kunkin opintojakson suoritustavan suunnittelemme yhdessä. Opinnot sijoittuvat lukuvuodelle 2024-2025.

Syksyllä kokoonnumme noin 1-2 kertaa kuukaudessa yhteensä noin 25 oppituntia. Ilmoitamme päivämäärät pian!

Haluatko kuulla koulutuksesta lisää? Tule etäinfoon!

Etäinfot

Tervetuloa kuulemaan lisätietoja koulutuksesta sekä esittämään kysymyksiä. Paikalla opettaja Seija Tauriainen.

to 15.8.2024 klo 17.00 – 18.00

Ilmoittautuminen

Hae koulutukseen 5.9.2024 mennessä!

Lue lisää ja hae

 

Opintojen sisältö

Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu aiheeseen liittyvä orientaatio, jolloin yhdessä tutustutaan jakson teemoihin ja keskeisiin käsitteisiin sekä harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja.

Samalla sovitaan yhdessä opintojakson suoritustapa, ja laaditaan siihen liittyvä opinto- ja aikataulusuunnitelma. Ryhmänohjaus toteutetaan ilta-aikana, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa.

Opinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

  • KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
  • KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
  • KTKP020 Kestävä kasvatus ja yhteiskunta (5 op)
  • KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
  • KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
  • KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Opintojen aikataulu

12.9.2024 – 24.4.2025

Opintojen kustannukset

Opintomaksusta (514 €) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä puolet (257 €) ja toinen puoli laskutetaan opintojen käynnistyttyä syyskuussa. Opintoihin ei voi käyttää työttömän etuutta.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova, ja voimme palauttaa opintomaksun tai vapauttaa sen maksamisesta vain erityistapauksissa. Opinnot voit perua ilmankuluja 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk tehdyistä perumisista perimme 50 % kurssimaksusta. Koulutuksen alkamispäivänä tai sen jälkeen tehdyistä perumisista perimme koko kurssimaksun.

Ennen opintojen alkamista voit perua opintopaikkasi ainoastaan opisto@vuolleoulu.fi kautta.  Opinnot katsotaan alkaneiksi ensimmäisenä lähiopetuskertana tai verkko-opintojen tapauksessa ilmoitettuna alkamispäivänä. Opintojen aloittamatta jättämistä ei katsota opiskelupaikan perumiseksi. Maksamattomat kurssimaksut siirtyvät perintään. Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli opiskelijaminimi ei täyty.

Ilmoittautumisen peruminen ei lähtökohtaisesti johda opintomaksun palauttamiseen tai siitä vapautumiseen. On kuitenkin muutama poikkeustapaus, joista voit saada opintomaksusi takaisin tai saada vapautuksen sen maksamisesta

  • mikäli saat tutkinto-opiskelupaikan (voit perua ilmoittautumisesi opintoihin, mikäli teet sen ennen opintojen alkamista. Sinun tulee toimittaa perumisen yhteydessä hyväksymiskirje osoitteeseen opisto@vuolleoulu.fi
  • mikäli sairastut ennen opintojen alkamista opinnot estävään sairauteen, voidaan maksu perua tai osa siitä palauttaa tapauskohtaisesti lääkärintodistukseen perustuen

Lisätietoja

Erja Stolt
Koulutusjohtaja
erja.stolt@vuolleoulu.fi
p. 044 786 8897


 

Tutustu opiskelijatarinoihimme