Slide

Kasvatustieteen perusopinnot

25 op (iltaopinnot)

Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten kehityksestä, oppimisesta ja ohjaamisesta? Haluatko itsellesi lisää eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja opiskelutaitojen kehittämiseen? Onko tavoitteenasi päästä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jossa pääset tutustumaan erilaisiin kasvatustieteellisiin ilmiöihin ja saat näkökulmia niiden ymmärtämiseen!

Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan Vuolteen opistossa ryhmänohjausmallilla. Mallissa opiskelu perustuu tuettuun ryhmänohjaukseen, jota täydennetään yksilöohjauksella. Opinnot etenevät yhteisesti suunnitellussa aikataulussa, mikä varmistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen. Opintojaksoja voi tehdä oppimistehtävinä, lähi- ja etätentteinä, verkkokursseina ja -tehtävinä tai ryhmäsuorituksina. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset.

Opintojen sisältö

Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu aiheeseen liittyvä orientaatio, jolloin yhdessä tutustutaan jakson teemoihin ja keskeisiin käsitteisiin sekä harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja.

Samalla sovitaan yhdessä opintojakson suoritustapa, ja laaditaan siihen liittyvä opinto- ja aikataulusuunnitelma. Ryhmänohjaus toteutetaan ilta-aikana, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa.

Opinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

  • KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
  • KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
  • KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
  • KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)
  • KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
  • KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
  • KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Opintojen aikataulu

Seuraava kurssi alkaa syksyllä 2023

Opintojen kustannukset

400 euroa (opisto laskuttaa kahdessa erässä)

Lisätietoja

Mira Talala
Koulutusalapäällikkö
mira.talala@vuolleoulu.fi
p. 044 786 1602


 

Tutustu opiskelijatarinoihimme