Slide

Visio, missio ja arvot

 

VUOLTEEN VISIO 2025

Kuljemme ihmisten rinnalla tarjoten ainutlaatuisia, eri toimintamuotoja yhdistäviä ja rajoja rikkovia laaja-alaisia palveluita, joiden parissa syntyy inspiroivia kasvutarinoita. ​

Aidon kohtaamisen, yhteisen tekemisen, arvostamisen ja ilon kautta ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme luo yhdessä vapaaehtoistemme ja kaikkien toiminnassamme mukana olevien kanssa kutsuvan yhteisön – lämpimän ja turvallisen heimon. ​

Olemme tunnettu ja arvostettu yhteistyökumppani, joka on mukana rakentamassa tasa-arvoista, yhdenvertaista ja kestävää yhteiskuntaa. Pohjoissuomalaisena hyvinvoinnin edistäjänä ja edelläkävijänä tartumme rohkeasti yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

VUOLTEEN MISSIO

Missionamme on luoda yhteisiä kasvutarinoita

VUOLTEEN ARVOT

AVOIN

Toimintamme on kaikille avointa. Mahdollistamme aktiivisen ja turvallisen toimintaympäristön. Opimme toinen toisiltamme kokemuksia ja osaamista avoimesti jakaen. Perustelemme päätökset avoimesti.

IHMISLÄHEINEN

Kuljemme mukana erilaisissa elämäntilanteissa välittäen ja arvostaen. Ihmisarvot, lämpö ja ilo ohjaavat toimintaamme.

ROHKEA

Uskallamme toimia ennakkoluulottomasti ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä edistää tärkeiden asioiden toteutumista omilla toiminta-alueillamme. Tarjoamme kokonaisvaltaisesti ja rohkeasti itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kaikille.

LUONNONLÄHEINEN

Välitämme luonnosta ja tunnemme ympäristövastuumme. Kestävä kehitys, vastuullisuus ja luonnon monimuotoisuus ohjaavat toimintaamme kaikilla sen tasoilla. Asiakastyössämme hyödynnämme monipuolisesti lähiympäristön ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Hyödynnämme ekologisia energiamuotoja ja panostamme jätteiden käsittelyyn.

UUDISTUVA

Toimintakulttuurimme ja ihmisläheiset palvelumme elävät nykyajassa ja muotoutuvat, uusiutuvat ja kehittyvät yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaan.

Tutustu kasvutarinoihimme