Seksuaalineuvojan koulutus (30 op) – ilmoittaudu nyt!


Oletko kiinnostunut opiskelemaan itsellesi seksuaalineuvojan pätevyyden? Nyt siihen on mahdollisuus! Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yhteensä 16 lähipäivää, vertaisryhmätoimintaa ja itsenäistä työskentelyä, johon kuuluvat etätehtävät, kirjallisuus ja lopputyö. Lähijaksot (6) toteutetaan Oulussa, viimeinen jakso Pudasjärvellä, Pikku-Syötteellä, jonka majoitus- ja matkakulut kuuluvat koulutuksen kokonaishintaan. Lähijaksot sisältävät myös koulutukseen kuuluvan työnohjauksen.

8-10.5.2019, 5. – 6.6.2019, 7.8. – 9.8.2019, 9 – 11.10.2019, 11- 13.12.2019, 18-20.3.2020 (Pikku-  Syöte)

Kohderyhmä: 

Seksuaalineuvojan koulutus on ammatillinen lisäkoulutus jo ammatin omaaville ihmisille. Koulutus on suunnattu opetus-, kasvatus-, nuoriso-, terveys- tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan ihmisen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tavoite: 

Seksuaalineuvonnan opinnot antavat vahvan ammattieettisen ja teoreettisen perustan sekä toiminnalliset valmiudet toteuttaa seksuaalineuvontaa osana omaa työtäsi.

Koulutuksen rakenne ja sisältö vastaavat Pohjoismaisessa seksologisessa yhdistyksessä (Nordic Association for Clinical Sexology = NACS) työstettyjä koulutuskriteereitä. Koulutus antaa mahdollisuuden hakea Suomen Seksologiselta seuralta seksuaalineuvojan auktorisointia, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi). Auktorisoinnin saanut henkilö voi käyttää nimikettä auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS).

Sisältö: 

Koulutuksen lähtökohtana on seksuaalisuuden arvostava kohtaaminen ja asiakastyön ammatillinen perusta eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa.

 • Seksuaaliterveys, seksuaalikasvatus, seksuaalioikeudet
 • Seksologian viitekehys ja seksologian peruskäsitteistö
 • Psykoseksuaalinen kehitys, ihmisen anatomia
 • Seksuaalisuus elämän eri vaiheissa, rakkaus ja erotiikka
 • Seksuaalisuuden moninaisuus, seksuaalisuus eri kulttuureissa
 • Seksuaalisuus ja vammaisuus
 • Seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus
 • Toiminnalliset häiriöt seksuaalisuudessa ja niiden hoitaminen
 • Kriminalisoidut näkökulmat seksuaalisuuteen

Koulutuskokonaisuus 30 op, sisältää:

 • Seksologian tietoperusta (10 op)
 • Menetelmäopinnot (4 op)
 • SAR –opinnot (2 op)
 • Tehtävät ja kirjallisuus (5 op)
 • Työnohjaus (2 op)
 • Kehittämistehtävä (7 op)

Kouluttaja: 

Irma Tuisku, KM, SHO, psykoterapeutti, paripsykoterapeutti (Kela pätevyys), kliininen seksologi (vet) (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), työnohjaaja, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja.

Lisäksi kouluttajina toimii eri seksuaaliterapeutteja ja erityisasiantuntijoita.

Hinta:

Hinta 1930 €. HUOM! hinta sisältää myös  työnohjauksen  (16 h)

Hinta sisältää lähiopetuksen, etäopintojen ja kehittämistyön ohjauksen, ryhmätyönohjauksen, opintokäynnit/vierailut ja lopputyöpajan matka- ja majoituskulut.  Muista mahdollisista kustannuksista osallistuja vastaa itse. Koulutus maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen koulutuksen alkuvaiheessa ja toinen vuoden 2020 alussa. Maksajana voi olla myös kaksi tahoa esim. työnantaja ja osallistuja.

Lisätietoja:

Opetuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa Irma Tuisku, +358 40 5475015,
irma.tuisku(at)pp.inet.fi

Lisätietoja myös koulutusjohtaja Erja Stolt, +358 44 7868897, erja.stolt(at)vuolleoulu.fi

Ilmoittautumisaika: 20.2.2019 – 6.4.2019

Perumisehdot:

Ilmoittautuminen koulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus toteutetaan, mikäli viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä siihen on ilmoittautunut  minimimäärä (12 hlöä ) osallistujia.

Opetuspaikka: Vuolle lk. 227, 2. krs, Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu.

Päivä ja kello: Ke: 08.00 – 16.00 To: 08.00 – 16.00 Pe: 08.00 – 16.00

Kevätlukukausi: 8.5.2019 – 6.6.2019 (35 oppituntia)
Syyslukukausi: 7.8.2019 – 13.12.2019 (14 oppituntia)
Kevätlukukausi: 18.3.2020 – 20.3.2020

Ilmoittaudu viimeistään: 6.4.2019

Seksuaalineuvojan koulutus – ilmoittaudu tästä!