Slide

Seksuaalineuvojakoulutus

30 op (viikonloppu-opinnot)

Kiinnostaako sinua seksuaalineuvonnan asiantuntijuus? Tarvitsetko esimerkiksi työssäsi laaja-alaista näkemystä seksuaalisuudesta ja valmiuksia toteuttaa seksuaalineuvontaa? Tervetuloa syventämään tietojasi ja taitojasi syksyllä alkavaan seksuaalineuvojakoulutukseemme!

Vuolle Opisto toteuttaa yhdessä Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy:n kanssa vuoden 2022 -2023 aikana seksuaalineuvojan koulutuksen Oulussa! Koulutus järjestetään viikonloppuopintoina.

Seksuaalineuvonnan opinnot antavat laaja-alaisen näkemyksen seksuaalisuudesta ja valmiudet toteuttaa seksuaalineuvontaa monenlaisissa työtehtävissä. Opiskelun aikana perehdytään seksuaalisuuden erilaisiin ilmiöihin sekä yksilö- että yhteisötasolla. Koulutus sisältää myös ryhmätyönohjausta.

Tutustu opintoihin

Kenelle?

Seksuaalineuvojan koulutus on ammatillinen lisäkoulutus, vähintään opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneille sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan ammattihenkilöstölle,  jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan ihmisen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutuksen tavoitteet
 • osaat keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä erilaisessa asiakas- ja kasvatustyössä
 • osaat toimia seksuaalineuvojana osana ammatillista työskentelyä käyttäen koulutuksessa saamiasi tietoja ja taitoja
 • sinulla on mahdollisuus hakeutua seksologian jatko-opintoihin (vähintään opistoasteen perustutkinto pohjakoulutuksena vaaditaan).
 • saat Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli täytät auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. https://seksologinenseura.fi/seksuaalineuvoja/)
Opintojen aikataulu ja sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto- opintoina:

 • 18 lähiopetuspäivää sisältäen etä-opintokäynnin Helsinkiin (ajankohta sovitaan ryhmän kanssa)
 • itsenäistä työskentelyä, johon kuuluvat etätehtävät, kirjallisuus ja syventävä lopputyö
 • vertaisryhmätoimintaa kontaktijaksojen välillä, kokoontuminen 3 – 4 t /kerta
 • ryhmätyönohjaus 16 tuntia.
 • SAR-opinnot (oman seksuaalisuuden kohtaaminen)
Kokoontumiset

Kokoontumiset viikonloppuisin (lauantait ja sunnuntait) klo 10.00 – 16.00 (6 oppituntia/päivä) seuraavasti:

 • 17.-18.9.
 • 15.-16.10.
 • 19.-20.11.
 • 14.-15.1.2023
 • 11.-12.2. 2023
 • 18.-19.3. 2023
 • 15.-16.4. 2023
 • 13.-14.5. 2023
 • 26.-27.8.2023

Virtuaalinen vierailu Helsinkiin arkipäivänä, sovitaan ryhmän kanssa ajankohta erikseen.

Koulutuksen sisältö

Seksuaalineuvonnan tietopuolinen opetus:

 • seksuaaliterveys,
 • seksuaalikasvatus, seksuaalioikeudet
 • seksologian viitekehys ja peruskäsitteistö
 • psykoseksuaalinen kehitys, ihmisen anatomia
 • seksuaalisuus elämän eri vaiheissa, rakkaus ja erotiikka
 • seksuaalisuuden moninaisuus
 • seksuaalisuus ja vammaisuus
 • seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus
 • toiminnalliset häiriöt seksuaalisuudessa ja niiden hoitaminen
 • kriminalisoidut näkökulmat seksuaalisuudessa

 Menetelmäopetus:

 • ratkaisukeskeinen työskentely
 • plissit – malli
 • narratiivinen työskentelyote
 • tunnekeskeinen työskentely
 • yksilö- ja parineuvonta

 Vertaisryhmätyöskentely:

Vertaisryhmätyöskentely tukee seksuaalineuvojaksi kasvua. Se toimii kokemusten ja ajatusten vaihto- ja tuuletuspaikkana koko koulutuksen ajan. Vertaisryhmien työskentely tapahtuu lähijaksojen välillä. Vertaisryhmä saa myös yhteisiä tehtäviä. Ryhmä sopii itse sopivat kokoontumisajat.

SAR-opinnot:

SAR-opinnot (oman seksuaalisuuden kohtaaminen)

Työnohjaus

Koulukseen sisältyy ryhmätyönohjausta 16 tuntia. Työnohjauksen tarkoituksena on palvella seksuaalineuvojan koulutuksessa saamien tietojen ja taitojen käyttöön ottoa omassa asiakastyössä. Työnohjaukset sovitaan koulutuspäivien yhteyteen.

Työnohjaajana toimii Tanja Roth (mm. erityistason seksuaaliterapeutti, NACS, seksuaalikasvattaja SSS, seksuaalineuvoja SSS, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti PPKYO, kognitiivinen lyhytterapeutti eat., Voimavarakeskeinen työnohjaaja)

Tehtävät, kirjallisuus ja lopputyö

Tehtävät, kirjallisuus:

 • Jokaiselle välijaksolle opiskelijoiden kanssa sovitaan luettava kirjallisuus josta opiskelija tekee reaktiopalautteen.
 • Koulutukseen sisältyy joko vertaisryhmässä/ yksin tai muussa ryhmässä pidettävä alustus.

Lopputyö:

Koulutukseen sisältyvä lopputyö tehdään joko yksin tai ryhmässä. Aihealueen valinta tulee liittyä seksuaalisuuteen ja palvelevan omaa työtä tai työyhteisöä. Lopputyössään koulutukseen osallistuja osoittaa perehtyneisyyttään seksuaalisuuteen valitsemallaan alueella.

Kouluttajat

Seksuaalineuvojakoulutuksen vastuukouluttajana toimii KM, SHO, kliininen seksologi (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), psykoterapeutti, työnohjaaja Irma Tuisku sekä muut alan asiantuntijaluennoitsijat ja työnohjaaja.

Näin haet koulutukseen

 • Hakuaika: 29.4. – 11.9.2022
 • Hakeudu koulutukseen tästä
Etäinfo (Teams)

Tule etäinfoon ja kysy lisää!

Järjestämme ennen hakuajan päättymistä etäinfo-tilaisuuden (Teams), jossa kerromme lisää koulutuksen sisällöstä ja jossa voit esittää kysymyksiä. Alla linkki, tervetuloa kuulolle!

Seuraava etäinfo: avoin

Koulutuksen kustannukset ja peruutusehdot

Kustannukset

Hinta: 2100 € (maksu laskutetaan 3 erässä)
I erä: syyskuu 2022, II erä: marraskuu 2022, III-erä: tammikuu 2023)

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Kurssimaksu perustuu ilmoittautumiseen, ei opintosuorituksiin. Koulutuksen voi perua ilman kuluja 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruminen tapahtuu alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua, perimme 50 % kurssimaksusta. Koulutuksen alkamispäivänä ja sen jälkeen tehdyistä perumisista perimme koko maksun. Kurssimaksua ei peritä sellaista lääkärintodistusta vastaan, joka osoittaa ylivoimaisen esteen koulutukseen osallistumiseen. Peru osallistumisesi: opisto@vuolleoulu.fi. Huomaathan, että koulutukseen osallistumatta jättäminen ei ole perumisilmoitus. Maksamattomat kurssimaksut siirtyvät perintään.

Vuolteen opistolla on oikeus peruttaa koulutus, mikäli opiskelijaminimi ei täyty. 

Lisätietoja koulutuksesta

Mira Talala
koulutusalapäällikkö
mira.talala@vuolleoulu.fi
p. 044 786 1602