Slide

Me järjestökentällä olemme hyvin hämmentyneinä ja huolestuneina odotelleet Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä STEA-avustuksista vuodelle 2024. Saamani tiedon mukaan avustuspäätöksen ajankohtaa taas kerran siirrettiin viime viikolla. Avustusehdotus on annettu ministeriöön ja meille toiminnoista vastaaville järjestöille tiedoksi jo 1.12.2023. Olemme luonnollisesti rakentaneet budjetit ja tehneet henkilöstö-, tila- ja toimintasuunnitelmat sen mukaisesti, ettei ehdotuksiin tule isompia muutoksia ja viralliset päätökset saadaan tavanomaiseen tapaan tammikuussa. Kysehän on pääsääntöisesti pitkään jatkuneista työmuodoista, joihin rahoitus myönnetään aina vuosittain.

Suuria ongelmia järjestökentällä aiheuttaa nyt myös se, ettemme voi hakea avustuksia maksuun ennen lopullisia päätöksiä. Henkilöstö-, tila- ja muutkin kulut juoksevat koko ajan. Meillä Vuolteella yhdistyksen kassa kestää vielä, koska meillä on muitakin kuin STEA-rahoitteisia toimintoja – kaikilla ei valitettavasti ole yhtä hyvä tilanne. Fakta on se, että jos tulossa on isoja ennakoimattomia muutoksia, me järjestökentällä olemme pulassa. Nopeat muutokset olisivat täysin kestämättömiä, sillä esimerkiksi meillä useilla työntekijöillä on pitkä työsuhde takana ja sen myötä ansaitusti jopa 6 kk:n irtisanomisaika. Tilojen osalta vuokrasopimusten irtisanomisajat ovat kuukausia jne. On selvää, että meidän olisi täysin mahdotonta selvitä vähänkään merkittävämmästä kuluvan vuoden rahoituksen lisäleikkauksesta. Millään laillisilla keinoilla emme pysty ajamaan toimintoja nopeasti alas ilman taloudellista ja myös inhimillistä katastrofia!

Pelkomme on, että puoluepoliittisilla linjauksilla lähdetään nyt muokkaamaan asiantuntijoiden eli STEA:n avustusvalmistelussa ja luottamuselimessä valmisteltua esitystä. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomana kansalaisjärjestönä me, niin kuin valtaosa muistakin järjestöistä, ajamme ainoastaan kohderyhmiemme ja toimintaamme osallistujien asiaa ja etua. Sen toivoisi ohjaavan myös päättäjien toimintaa.

Uskon, että suurin osa Teistä lukijoista näkee sote-järjestöjen merkityksen sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevänä ja raskaiden palvelujen tarvetta vähentävänä toimijana. Tiedämme kaikki, että jokainen toimintaamme käytetty euro tuo moninkertaisen hyödyn yhteiskuntaamme. Olemme myös merkittävä työllistäjä. Moni varmasti tuntee myös meidän setlementtimme merkittävän työn Oulussa ja osin laajemminkin vanhan Oulun läänin alueella. Tyttöjen ja Poikien talomme, monikulttuurisuustyötä yli 20 vuotta tehnyt Ystävyystalo, väkivalta- ja seksuaaliväkivaltatyö, vapaaehtoistyön alueellinen koordinaatio- ja kehittämiskeskus Vares ja löytävä seniorityömme toimivat kaikki Stea-rahoituksen varassa. Ymmärrämme kaikki, että yhteiskuntamme tilanne edellyttää säästöjä, mutta yhtä aikaa on poikkeuksellisen tärkeää varmistaa, että säästöt ovat kestävällä perustalla. Pelkään pahoin, että nyt ollaan säästämässä asioista, jotka maksavat yhteiskunnallemme tulevaisuudessa moninkertaisesti enemmän.

Jussi Kemppainen
toiminnanjohtaja
Vuolle Setlementti ry