Slide

Väkivaltaa ehkäisevän tekijätyön podcast-sarja

Vuolle Setlementti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n
yhteistyössä tuottama Podcast-sarja on tarkoitettu laajalle yleisölle ja ammattilaisille, jotka kohtaavat väkivaltailmiöitä sekä mahdollisille asiakkaille ja heidän läheisilleen. Jaksoissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta, kodin ulkopuolinen väkivalta sekä hengellisen ja kunniaan liittyvän yhteisöllisen väkivallan ilmiöt. Teemoista on juttelemassa joukko väkivaltatyön asiantuntijoita.

Toivomme, että podcast-sarjamme lisäisi ymmärrystä väkivaltailmiöistä ja synnyttäisi keskustelua aiheista, jotka voidaan kokea edelleen tietyllä tavalla tabuiksi. Lisäksi toivomme, että sarjamme auttaa sekä ammattilaisia että ihmisiä, joita nämä asiat koskettavat, löytämään palveluiden piiriin –
Vuolle Setlementin väkivaltatyön päällikkö Jarkko-Pekka Kärkkäinen.

Johdanto

Väkivaltaa ehkäisevän tekijätyön podcast-sarja on tarkoitettu niin ammattilaisille kuin laajalle yleisöllekin. Podcast-sarjassa kerrotaan väkivaltailmiöistä, niihin liittyvästä tekijätyöstä ja palveluista.

Tässä johdantojaksossa kerrotaan yleisesti tekijätyöstä ja kerrotaan lisää podcast-sarjasta.

Aiheesta keskustelemassa Vuolle Setlementin väkivaltatyön päällikkö Jarkko-Pekka Kärkkäinen ja seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija Minja Lappalainen sekä Oulun ensi- ja turvakodin lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija Maria Lappalainen.

Lähisuhdeväkivalta

Tässä jaksossa kerrotaan lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta ja siitä, mistä lähisuhdeväkivallan tekijä löytää itselleen apua. Lisäksi jaksossa paneudutaan tarkemmin Oulun ensi- ja turvakoti ry:n tekemään lähisuhdeväkivallan tekijätyöhön, jonka tavoitteena on rakentaa yhdessä turvallisempaa arkea ja lopettaa väkivallan käyttö.

Jaksossa aiheesta keskustelevat Oulun ensi- ja turvakodin lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijat Maria Lappalainen ja Johanna Ollila sekä Seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija Ulla-Maaria Konttila.

Kodin ulkopuolinen väkivalta

Tässä jaksossa käsitellään kodin ulkopuolista väkivaltaa, mitä se on ja millaisia asioita väkivallan taustalla saattaa olla. Lisäksi keskustellaan, miten kodin ulkopuoliseen väkivaltaan voidaan vaikuttaa tekijätyöllä. Jaksossa paneudutaan tarkemmin Vuolle Setlementin Via Vis -väkivaltatyöhön, ja miten sen avulla voidaan ennaltaehkäistä väkivaltaa.

Jaksossa aiheesta keskustelevat Via Vis -väkivaltatyössä työskentelevät väkivaltatyön päällikkö Jarkko-Pekka Kärkkäinen ja väkivaltatyön asiantuntija Päivi Aitta.

Seksuaalinen väkivalta

Tässä jaksossa keskustellaan seksuaaliväkivallasta, sen ilmenemismuodoista ja ennaltaehkäisystä. Aihepiiriin paneudutaan Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n yhteisen Seritatyön työmuodon näkökulmasta. Seritassa tehdään tekijätyötä sellaisten henkilöiden auttamiseksi, joilla on taustallaan seksuaaliväkivallan teko tai kohonnut riski siihen.

Jaksossa aiheesta keskustelevat Oulun ensi- ja turvakodin Seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija Ulla-Maaria Konttila ja Vuolle Setlementin seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija Minja Lappalainen.

Yhteisöllinen väkivalta

Tässä jaksossa käsitellään yhteisöllistä väkivaltaa yhteisöllisen hengellisen väkivallan ja kunniaan liittyvän väkivallan ilmiöiden kautta. Jaksossa kerrotaan, mistä näissä ilmiössä on kyse ja miten niihin voidaan puuttua. Lisäksi kerrotaan Oulun ensi- ja turvakodin työstä yhteisöllisen hengellisen väkivallan saralla ja Vuolle Setlementin Via Vis -kehittämishankkeen työstä liittyen kunniaan liittyvään väkivaltaan sekä muiden toimijoiden vastaavista palveluista.

Jaksossa aiheesta keskustelevat Oulun ensi- ja turvakodin entinen palveluesimies Riitta Pohjoisvirta ja Vuolle Setlementin väkivaltatyön päällikkö Jarkko-Pekka Kärkkäinen.

Lisätietoja

Jarkko-Pekka Kärkkäinen

Väkivaltatyön päällikkö,
Vuolle Setlementti ry
p. 050 325 2317
jarkko-pekka.karkkainen@vuolleoulu.fi

Tuire Tikkanen

Palveluesihenkilö, lähisuhdeväkivaltatyö,
Oulun ensi- ja turvakoti ry
p. 040 196 5400
tuire.tikkanen@oetk.fi