Slide

Saisiko olla uusia ystäviä ja mukavia tuokioita omanikäisessä seurassa?

Tervetuloa mukaan Vuolteen seniorikeskuksen toimintaan!

Puhutaan seksistä! Opas senioreille ja ammattilaisille

Ikääntyminen vaikuttaa kehoon, mieleen sekä hyvinvointiin. Näistä muutoksista huolimatta ihmisen seksuaaliset tarpeet yleensä säilyvät, sillä ihminen on seksuaalinen syntymästä kuolemaan. Monille ikääntyneille seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen on vaikea, mutta sitäkin tärkeämpi aihe. Tutustu alta vinkkeihimme, miten ikääntyneet ja ammattilaiset voivat keskustella näistä asioista helpommin.

Ikääntyminen vaikuttaa kehoon ja hyvinvointiin

Tavanomaisia muutoksia: sydämen-, hermoston-, aineenvaihdunnan-, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, insuliiniresistenssi, ihon rakenteen ja ulkonäön muutokset. Peniksen-, eturauhasen-, genitaalialueen- ja rintojen muuttuminen ja sairaudet.

Muutokset vaikuttavat kokonaisval­taisesti, mutta yksilöllisesti. Yleen­sä seksuaaliset tarpeet säilyvät muutoksista huolimatta.

Kysy rohkeasti, jos ….

 • tarvitset lisää tietoa kehon muu­tosten, sairauden tai lääkityksen vaikutuksista seksuaaliterveyteen, seksuaalisuuteen ja seksikäyttäy­tymiseen esim. halujen kohtaamat­tomuuteen, kiinnostukseen ja ky­kyyn tehdä seksiä.

Ikääntynyt tuntee elämänsä loppuun saakka

Tunne-elämään vaikuttavat monen­laiset tekijät: läheisten menetys, pelot omasta terveydestä ja yksin­jäämisestä. Ikääntynyt kaipaa tur­vaa, läheisyyttä, kontaktia toisiin ihmisiin, kosketusta ja hyväksytyksi tulemista. Rakastumisen ja rakas­tetuksi tulemisen tunne ja seksu­aalinen kiinnostus ovat osa ikään­tyneen tunnetarpeita. Yksinäisyys ja turvattomuus suhteessa vaikut­tavat seksuaaliterveyteen ja seksi­käyttäytymiseen.

Kysy rohkeasti, jos ….

 • jos sinulla ei ole läheistä tai kumppa­nia, jonka kanssa voit keskustella peloista, yksinäisyydestä ja menetyksistä.
 • jos sinulla ei ole ihmistä, jonka kanssa voit koskettaa ja osoittaa läheisyyttä tai sinulla ei ole ihmissuhdetta, jossa seksuaaliset tarpeet tulevat huomioiduksi ja haluat keskustella asiasta.
 • jos sinulla ei ole turvallista ihmis­suhdetta.

Ihminen on seksuaalinen syntymästä kuolemaan

Suutelu, intohimo, rakkaus, ihastu­minen, yhdyntä, suuseksi, itsetyydytys ja fantasiat. Rakkaus, seksi ja läheisyyden tarpeet kuuluvat kaik­kiin ikävaiheisiin. Seksuaalisuus, seksuaalinen aktiivisuus ja mieltymykset ovat yksilöllisiä ja ne voivat muuttua. Tähän voivat vaikuttaa esim. kivut, asennot, koettu väkivalta, sairaus, lääkitys ja muutokset mielenterveydessä.

Kysy rohkeasti, jos ….

 • jos mietit omaa seksikäyttäytymistäsi tai tarvitset tietoa seksuaalisuudes­ta, seksuaalisesta hyvinvoinnista ja seksiin liittyvistä apukeinoista.
 • jos tarvitset sukupuolitautitestejä tai tietoa turvallisesta seksistä.
 • jos seksin tekeminen on vaikeutunut oman sairautesi, kumppanin sairauden tai lääkityksen vuoksi.
 • jos sinulla on seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseen liittyviä pulmia: ha­lujen kohtaamattomuus, kiihottuminen, laukeaminen, yhdyntäkipu tai erektiohäiriö.

Vinkkejä ammattilaiselle

Ammattilaisen on tiedostettava ikääntyneen sukupolven vaikeus ottaa puheeksi seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja turvalliseen seksiin liittyvät asiat. Tarjoa tilaisuus keskustelulle. Järjestä tarvittaessa aikaa tilanteen kartoittamiselle. Oh­jaa lääkärille, seksuaalineuvojalle tai seksuaaliterapeutille.

Keskustelkaa näistä….

 • Ikääntymiseen liittyvät muutokset sairauden ja/tai lääkityksen vaikutukset seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja seksikäyttäytymiseen.
 • Turvallinen seksi ja sukupuoli­taudit.
 • Järjestöjen laaja-alainen asiantuntemus, seksuaalineuvontakeskuk­set ja verkkoauttaminen.

Materiaali on tuotettu seksuaalineuvontakoulutuksen lopputyönä ikääntyneiden ja ammattilaisten keskustelun tueksi. Materiaali on ikääntyneiden Puhutaan seksuaalisuudesta ja seksistä -ryhmätoiminnan tuote.

Puhutaan Seksistä Opas Senioreille Ja Ammattilaisille 2020 WEB