Slide

Seksuaaliväkivaltaa toisiin kohdistaneet ihmiset kokevat usein olevansa yhteiskuntamme tarjoamien palveluiden ulkopuolella. Vuolle Setlementin ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n toteuttama Seritatyö pyrkii tarjoamaan apua tähän tilanteeseen. Seritan seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija Minja Lappalaisen tuore menetelmäopas rohkaisee asiakasryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa työskentelyyn ja tuo uusia ideoita tai ajatuksia kohtaamisiin.

Jotta voisimme aidosti ennaltaehkäistä seksuaaliväkivallan tekoja, meidän tulisi pystyä auttamaan juuri niitä henkilöitä, jotka ovat huolissaan ajatuksiensa ja käyttäytymisensä liukumisesta yhä lähemmäs toisten seksuaalisten rajojen rikkomista. Tähän tarvitsemme moniulotteista seksuaalikasvatusta ja ennaltaehkäisevää tekijätyötä, seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija Minja Lappalainen toteaa.

Mikäli yksikin seksuaaliväkivallan teko ennaltaehkäistään, säästyy suuri määrä inhimillistä kärsimystä niin uhrien, tekijöiden kuin heidän molempien läheistensäkin tahoilta. Myös turvallisuuden tunne yhteisössä pysyy ehyempänä. Haasteena on se, että esimerkiksi lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavien henkilöiden teot tai oma seksuaalinen mieltymys, sekä siihen liittyvät ajatukset ja pelot, koetaan niin leimaaviksi ja häpeää aiheuttavaksi, että ihmiset eivät uskalla tuoda esille pelkojaan ja tuen tarvettaan.

Ajattelen, ettei meillä ole varaa jättää auttamatta seksuaaliväkivallan tekijöitä ja henkilöitä, joilla on kohonnut riski tehdä seksuaaliväkivallan teko. Avun piiriin hakeutuminen tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi. On erittäin kunnioitettavaa, että ihminen hakee apua siihen, että voisi toimia toisten rajoja kunnioittaen, Lappalainen korostaa.

Juuri julkaistu menetelmäopas seksuaalisten rajojen ja tunnistamisen ja vahvistamisen tueksi, on tarkoitettu madaltamaan ammattilaisten kynnystä näiden ihmisten auttamiseen. Opas soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat tietää enemmän tämän asiakasryhmän parissa työskentelystä ja ymmärtää paremmin, miten näitä henkilöitä voidaan tukea ja miksi avun tarjoaminen tälle asiakasryhmälle on tärkeää. Aiemmin tämän asiakasryhmän kohtaamisen tueksi suunnattuja, asiakastyötä tukevia materiaaleja ei ole ollut helposti saatavilla.

Toivon, että opas rohkaisee asiakasryhmäämme kuuluvien henkilöiden kanssa työskentelyyn ja kenties tuo uusia ideoita tai ajatuksia kohtaamisiin. Olen kiitollinen kaikille asiakkaille, jotka tähän mennessä ovat uskaltaneet avata haasteitaan ja toisinaan pitkäänkin vaiettuja pelkojaan, Lappalainen kiittää.

Mentelmäopas on luettavissa maksuttomasti Vuolteen sivuilla tai  Seritatyön nettisivuilta Menetelmäopas – SERITATYÖ.

Seritatyö on Vuolle Setlementti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n toteuttamaa matalan kynnyksen palvelua, jota STEA rahoittaa. Seritatyö tarjoaa maksutonta matalankynnyksen seksuaaliterapeuttista keskusteluapua kysymyksissä, jotka koskevat seksuaalisuuteen liittyviä rajoja. Seritatyön tavoitteena on mm. ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella, kehittää seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä sekä lisätä ammattilaisten tietoutta seksuaalirikoksen tekijöistä.

Lisää Seritatyöstä