Slide

Vuolle Setlementin Via Vis -väkivaltatyö liittyi kansalliseen Aggredi-verkostoon, jonka myötä Via Vis -nimi muuttui vuoden 2023 alusta lähtien Aggredi Pohjois-Suomeksi. Toiminnan tavoitteena on väkivallan ennaltaehkäisy ja rikoskierteiden katkaiseminen Oulussa ja pohjoisen Suomen alueella.

Vuolle Setlementin Via Vis -väkivaltatyö täytti viime vuonna 10 vuotta. Via Vis on työskennellyt ansiokkaasti kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöiden parissa Oulussa ja laajemmin pohjoisen Suomen alueella tavoitteenaan väkivallan ennaltaehkäisy ja rikoskierteiden katkaiseminen.

Kymmenen vuoden aikana olemme tukeneet yhteensä satoja ihmisiä, jotka ovat olleet joko vankilassa väkivallan takia tai ovat olleet riskissä käyttää väkivaltaa. Asiakkaina on ollut niin henkirikoksista tuomittuja kuin ihmisiä, joilla on ollut vasta läheltä piti -tilanteita väkivallan suhteen, Vuolteen väkivaltatyön päällikkö Jarkko-Pekka Kärkkäinen kuvailee.

Kärkkäisen mukaan moni asiakas on onnistunut muuttamaan elämänsä suunnan ja pystynyt vähentämään tai lopettamaan väkivallan ja rikokset kokonaan. Osa heistä on myös toiminut Via Visissä kokemusasiantuntijoina.

Jatkamme työtä edelleen väkivallan vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi, mutta Aggredi-verkostoon liittymisellä työmme väkivaltatyön saralla vahvistuu edelleen. Tätä kautta myös viranomaisyhteistyö syvenee ja laajenee. Aggredilla ja Via Visillä on yhteiset juuret, ja työskentelytavat ovat hyvin samanlaiset. Siten nimenmuutos ei tuo isoja muutoksia työarkeemme.

Aggredi on suomalaiseen yhteiskuntaan kehitetty ja täällä testattu menetelmä. Se on kehitetty HelsinkiMissiossa, ja toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006 alkaen. Aggredi toimii Helsingin lisäksi Kuopiossa, Turussa, Porissa, Tampereella, Lahdessa ja nyt siis myös Oulussa.

– On selvää, että myös mediassa nousseet uudet väkivaltailmiöt, kuten katujengit, vaativat monipuolista osaamista tilanteeseen reagoimiseksi. Tulevaisuudessa pystymme entistä paremmin vastaamaan esimerkiksi jengeistä irtaantuvien tarpeisiin yhdessä kansallisen Aggredi-verkoston kanssa, Kärkkäinen toteaa.

Oikeusministeriön rahoituksella syksyllä 2020 alkanut Via Vis -kehittämishanke jatkaa puolestaan samalla nimellä tänä vuonnakin. Hankkeessa kohderyhmänä ovat vähemmistöihin (esim. maahanmuuttajat ja romanit) kuuluvat kodin ulkopuolisen väkivallan tekijät sekä kunniaan liittyvän väkivallan tekijät ja uhrit. Kehittämishankkeessa tavoitteena on kehittää väkivaltatyötä, jotta paremmin osattaisiin vastata vähemmistöihin kuuluvien mahdollisiin erityistarpeisiin. Hanke päättyy syksyllä 2023.

Lisätietoja

Jarkko-Pekka Kärkkäinen
Väkivaltatyön päällikkö
Vuolle Setlementti
+358 50 325 2317
jarkko-pekka.karkkainen@vuolleoulu.fi