Slide

Vuolteen Tyttöjen Talolla vuosien 2021 –2023 aikana toteutettu Sokerideittailu-selvitystyöhanke on saatu päätökseen ja hankkeen loppuraportti julkaistu. Hankkeen tavoitteena oli selvittää sokerideittailua ilmiönä, kartoittaa sen esiintyvyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueella, jakaa tietoa ilmiöstä sekä kehittää materiaalia puheeksiottamisen tueksi. Hankkeen kohderyhmänä oli 13-29 -vuotiaat nuoret, vanhemmat sekä nuoria kohtaavat ammattilaiset.

Selvitystyön yhtenä tarkoituksena oli tehdä ilmiötä tunnetuksi ja antaa välineitä ilmiön tunnistamiseen. Lähtökohtana oli sokerideittailuun kiinnitetty vähäinen huomio ja siitä julkaistu vähäinen tiedon määrä. Suomessa ilmiö on vielä varsin tuntematon ja tutkimaton huolimatta ilmiön yleistymisestä.

Hankkeen aikana olemme saaneet lisätietoa ilmiön esiintyvyydestä alueellamme, sekä nuorten ja ammattilaisten ajatuksista sokerideittailuun liittyen, hanketta vetänyt Tyttöjen Talon ohjaaja Sohvi Koivu-Remes

Selvitystyön aikana tehdyistä kyselyistä selvisi, että sokerideittailuilmiö on nuorille hyvinkin tuttu. Alaikäisistä, eli 13 -17 -vuotiaista vastaajista 90 % tiesi mitä sokerideittailu on ja nuorista 20 % kertoi heidän lähipiirissään olevan ihmisen, jolla on kokemusta sokerideittailusta. Alaikäisistä nuorista 70 % kertoi nähneensä verkkoalustoilla ja/tai sosiaalisen median alustoilla toimintaa, joka vaikuttaa sokerideittailulta.

Eniten vastauksia sai nuorten suosiossa oleva TikTok, jossa noin 90 % kysymykseen vastaajista kertoi nähneensä ilmiöön liittyvää toimintaa. Lisäksi Instagram ja Snapchat näyttäytyivät nuorten vastausten mukaan alustoina, joissa sokerideittailua esiintyy. Sokerideittailussa mukana olleista sugarbabyista vajaa puolet kertoi lähteneensä mukaan deittailuun alaikäisenä.

Kyselyistä esiin nousseiden vastausten perusteella voidaan todeta, että ennaltaehkäisevän työn merkitys sokerideittailuun liittyvien haavoittavien kokemusten estämisessä on tärkeää ja ajankohtaista. Ilmiön voidaan katsoa olevan normalisoitumassa, kun siihen törmätään arkisilla vuorovaikutusalustoilla, Koivu-Remes toteaa.

Ainahan voi alkaa sugarbabyksi – mutta kannaatko se?
– selvitystyön loppuraporttiin voi tutustua täältä

 

Lisätietoja selvityshankkeesta

Sohvi Koivu-Remes
sohvi.koivu-remes@vuolleoulu.fi
p. 0400 263 852