Slide

Viime vuonna Vuolteen opisto ja Oulun kirjailijaseura päättivät aloittaa yhteistyössä täysin uudenlaisen kirjoittajakoulutuksen ensimmäistä kertaa Oulussa. Syksyllä 2022 alkanut, yhden lukuvuoden mittainen tavoitteellinen kirjoittajakoulutus täyttyi nopeasti ja sai osanottajilta hyvää palautetta.

Yksi koulutuksessa mukana olleista opiskelijoista oli kokkolalainen Johanna Holmbäck. Hän työskentelee suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa sekä opettaa sanataidekoulussa. Vinkin uudesta Kirjoittaja-akatemiasta Johanna kertoo saaneensa kollegaltaan.  Tutustuttuaan asiaan tarkemmin hän päätti hakea mukaan siltä istumalta.

Olin tosi tyytyväinen huomatessani, että myös pohjoisessa Suomessa oli tarjolla kirjoittajakoulutusta, eikä kaikki painotu vain Etelä-Suomeen. Monella voi olla iso kynnys hakea Helsinkiin saakka opiskelemaan. Samalla tällainen koulutus on tosi hieno homma, sillä se ikään kuin kokoaa Pohjois-Suomen kirjailijuutta yhteen, Holmbäck pohtii.

Holmbäck kertoo olleensa pöytälaatikkokirjoittaja jo useamman vuoden ajan, mutta halusi nyt kehittää taitojaan pitkäkestoisemmassa koulutuksessa. Opintojen tavoitteellisuus ja palautemahdollisuus kiinnosti häntä, eikä välimatkakaan haitannut.

Mulla oli niin ankara vimma tähän juttuun, ettei välimatkakaan haitannut. Lähiopetuksen aikataulutkin oli mietitty niin, että kauempaakin pystyi osallistumaan, hän kertaa.

Monipuolinen palaute helpotti kirjoitusprosessia

Koulutuksen ryhmänohjaajana toimi kirjailija ja opettaja Katri Rauanjoki, joka luotsasi ryhmää sen alusta loppuun asti. Rauanjoki on oululainen kirjailija, luovan kirjoittamisen ohjaaja ja äidinkielen opettaja.

Parasta opinnoissa oli ilman muuta tämä ryhmä: innostunut ja taitava joukko kirjoittajia, Rauanjoki kuvailee.

Rauanjoen luennoilla perehdyttiin muun muassa kirjoittamisprosessiin, kieleen, juoneen ja rakenteeseen. Hän kertoo, että opettajan näkökulmasta opinnot tuntuivat todella motivoivilta ja oli ihanaa räätälöidä koulutus juuri tälle porukalle. Rauanjoen mukaan oli myös mukavaa nähdä kehitystä jokaisessa osallistujassa. Jotain kehitettävääkin opettaja löysi opintoihin jatkoa varten.

Vastaisen varalta huomasin, kuinka tärkeää on huomioida vielä enemmän kaikkien tarpeet kurssin sisältöjen suunnittelussa, hän kertoo.

Rauanjoen lisäksi opiskelijat pääsivät tutustumaan vierailevien tunnettujen pohjoissuomalaisten kirjailijoiden, kuten Minna Rytisalon, Jenny Kangasvuon, Jenni Räinän ja Essi Kummun työskentelytapoihin. Kirjailijat toivat opintoihin omaa erityisosaamistaan ja teemojaan.

Katrin palautteen lisäksi toimimme myös toistemme vertaismentoreina. Palautetta antoivat myös mukana olleet kirjailijamentorit ja kustannustoimittajat. Omaa tekstiä on ollut paljon helpompi työstää, kun on saanut monenlaista kommenttia ja konkreettista palautetta, Johanna kuvailee.

Johanna kertoo olleensa koulutukseen tosi tyytyväinen ja oppineensa valtavasti uutta. Hän sai opinnoista uutta näkökulmaa kirjoittamiseen ja oppi uusia lähestymistapoja. Lisäksi hän sai paljon työkaluja kirjoittamiseen opintojen aikana tehtyjen erilaisten harjoitusten kautta. Opintojen myötä kirjoittamisen rutiini on hänen mukaansa nyt erilainen.

Minulla on nyt selkeämpi mielikuva kirjoittamiseen; miten saa tehtyä siitä paremman kokonaisuuden ja miten kirjoitusprosessia kannattaa hallita, Johanna kertoo.

Ei tuntunut edes koulunkäynniltä

Holmbäckin mukaan opinnoissa parasta oli yhteisöllisyys. Ryhmästä muodostui toisiaan tukeva, kannustava ja luottamuksellinen yhteisö, johon oli helppo tulla.

Suurin syy luottamuksen, tarkan fokuksen ja hyvän ryhmähengen luomisessa oli opettajamme Katrin ansiota. Hän osasi luoda heti alusta hyvän ryhmähengen ja hänellä oli hyvä tatsi opettamiseen.

Holmbäck piti siitä, että ryhmäkoko ei ollut liian iso, opiskelijoita oli laidasta laitaan ja kaikilla erilaisia projekteja. Erilaisuuden myötä syntyi hyvää keskustelua. Pienryhmissä myös kommentoitiin toisten kirjoituksia, mikä piti hyvin yllä kirjoitustahtia. Holmbäck kuvailee ilmapiirin olleen lempeä ja kannustava.

Ihana paikka mihin sai humahtaa viikonloppuna! Opiskelu ei edes tuntunut koulunkäynniltä, kun sain siitä vain enemmän virtaa, vaikka viikonloppuisin opiskeltiinkin, hän toteaa.

Kirjailijavierailut olivat hänen mukaansa myös hyvin mielenkiintoisia ja jokaiselta oppi jotakin uutta kirjoittamisesta, kuten mistä saa ideoita ja miten kirjoittamista jaksotetaan. Essi Kummu puhui virittäytymisestä; miten saavuttaa tunne, että voi alkaa kirjoittamaan. Opiskelijat pääsivät tutustumaan myös kustannustoimittajavierailujen kautta kustannuspuoleen; itse työhön sekä prosesseihin. Holmbäck kertoo koulutuksen antaneen sysäyksen omaan kirjoittamiseen ja intoa ponnistella omien tavoitteidensa eteen.

Aion jatkaa kirjoittamista tavoitteellisemmin kuin ennen ja olen jo ilmoittautunut syksyllä alkavalle Tavoitteellisten kirjoittajien palauteryhmä-jatkokurssille. Ensi keväänä olisi tarkoitus saada oma kirja valmiiksi, hän kertoo.

Tavoitteellisten kirjoittajien palauteryhmä alkaa tänä syksynä Vuolteen opistolla. Kurssi täyttyi ennätysvauhtia pääasiassa Pohjoisen kirjoittaja-akatemian opiskelijoista ja on jo tällä hetkellä täynnä.

Jos kurssi kiinnostaa, suosittelen silti ilmoittautumaan varalle, Rauanjoki kehottaa.

Tavoitteellisten kirjoittajien palauteryhmässä keskitytään palautteenantoon työstettävästä käsikirjoituksesta, ja kurssi on tarkoitus pitää Vuolteen valikoimissa tästä eteenpäin joka vuosi.

Pohjoinen kirjoittaja-akatemia alkaa uudestaan vuoden 2024 syksyllä, eli se toistuu joka toinen vuosi. Suosittelen tutustumaan myös muihin Vuolteella tarjolla oleviin kirjoittamisen kursseihin, jotka tukevat tavoitteellista kirjoittamista, Rauanjoki vinkkaa.

Tutustu koulutukseen: Pohjoinen kirjoittaja-akatemia