Slide

Psykologian perusopinnot

Olen Merja Julkunen ja toimin Vuolteella psykologian perusopintojen ryhmäohjaajana. Olen kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri. Jälkimmäiset olen suunnannut erityisesti hyvinvoinnin ja työelämän psykologiaan. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa itsemyötätunnon yhteydestä työhyvinvointiin ammatillisen koulutuksen opettajilla. Kun en ole Vuolteella töissä enkä väikkärin kimpussa, teen töitä oman yritykseni kautta työnohjaajana ja valmentajana.

Psykologiaan syventyminen on tuonut minulle elämääni paljon hyvinvointia ja ymmärrystä ihmisyydestä. Ohjaajana minua innostavat yhdessä pohtiminen ja uusien oivallusten löytäminen ryhmän kanssa.