Slide

Viime vuodet ovat olleet koko yhteiskunnallemme ja varmasti myös jokaiselle meistä poikkeuksellisen haastavaa aikaa. Ajalle on mahdoton etsiä vertailukohtaa historiasta, mutta toivottavasti olemme esimerkiksi 90-luvun lamavuosista oppineet sen, mihin vääristä asioista säästäminen johtaa. Julkinen talous pitää toki saada tasapainoon, mutta hyvinvoinnin perustaa ei saa nakertaa. Nyt pitää varmistaa, ettei haastava aika johda polarisaation lisääntymiseen ja keskeisenä tavoitteena tuleekin olla hyvinvointierojen kaventaminen.

Erityistä huolta kannamme nuortemme pahoinvoinnista. On hälyttävää, että elämäänsä tyytyväisten nuorten osuus on vuoden 2019 jälkeen pudonnut kaikilla kouluasteilla. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskeiset haasteet liittyvät osallisuuteen, mielenterveyteen, häirinnän ja väkivallan kokemuksiin sekä elintapoihin. Nuorten hyvinvoinnissa on vahva polarisaatio. Esimerkiksi ulkomaalaistaustaiset ja seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret voivat selvästi muita huonommin. Sosioekonomisella taustalla ja kodin tilanteella on myös suuri vaikutus nuoren mahdollisuuksiin.

Järjestökentällä olemme huolissamme myös siitä, ettei varsinkaan meidän ainutlaatuista ammatillisen työn ja vapaaehtoistoiminnan rinnakkaisuutta ja sen vaikuttavuutta tunnisteta. Ihmisten arkea tukeva toimintamme kohdentuu usein haastavimmassa asemassa olevien ihmisten elämäntilanteisiin, jossa meidän ammattilaisten lisäksi merkittävän panoksen antavat koulutetut osaavat vapaaehtoiset sekä vertaistoimijat. Panostamalla matalan kynnyksen palveluihin, vapaaehtoistoimintaan, vertaistukeen ja ongelmia ennaltaehkäisevään toimintaan, vähennämme tarvetta raskaisiin ja kalliisiin erityispalveluihin. Luomalla kaikille mahdollisuuksia kuulua johonkin yhteisöön ja tehdä jotain merkityksellistä, lisäämme turvallisuuden tunnetta ja vahvistamme ihmisten kykyä ja mahdollisuutta toimia hyvinvointia tuottavina kansalaisina.

Kansalaisjärjestöillä on ollut merkittävä rooli Suomessa koko itsenäisyytemme ajan. Esimerkiksi setlementtiliike on toiminut maassamme jo yli 100 vuotta. Me Vuolle Setlementtinä olemme edistäneet alueemme hyvinvointia jo lähes 80 vuotta. Tänä päivänä tarjoamme laaja-alaisesti erilaisia opisto-, hyvinvointi- ja yhteisötyön palveluita Oulussa, osa toiminnastamme sijoittuu Oulun lisäksi myös Pudasjärven, Raahen ja Kainuun alueille. Tytäryhtiöidemme toiminnoissa keskitymme erityisesti nuoriin. Vuolle Palvelut Oy:n kautta tuotamme psykoterapiapalveluita erityisesti alueemme nuorille. Nuorisokeskustoimintamme kautta kohtaamme vuosittain tuhansia nuoria Pikku-Syötteellä. Kaikkiaan eri toimintoihimme osallistuu vuosittain n. 15 000 ihmistä.

Elämme keskellä kestävyysmurrosta, josta emme selviä pienillä muutoksilla. Kaikkien ihmisten hyvinvointi, talous, terveys ja turvallisuus ovat uhattuina. Hyvinvointivaltion säilyttäminen on kuitenkin mahdollista. Kyse on viisaista valinnoista. Järjestöjen kokemusta ja osaamista kannattaa hyödyntää, kun etsimme ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden ongelmiin. Järjestöjen toimintaedellytyksien varmistaminen on osa hyvinvointivaltion turvaamista ja kestävän maailman rakentamista.

Jussi Kemppainen
toiminnanjohtaja, Vuolle Setlementti ry