Slide

Jooga, Mindfulness

Olen Ingrid, Suomen Joogaliiton opettajakoulutuksen suorittanut joogaopettaja ja mindfulness-ohjaaja. Vuolteen opistolla olen ohjannut noin 20 vuotta erityyppisiä ryhmiä, mm. äitiysjoogaa, seniorijoogaa ja joogameditaatiota.

Jooga on minulle olemisen tapa, joka on opettanut itseymmärrystä, kärsivällisyyttä, läsnäoloa jokapäiväisessä arjessa ja vuorovaikutustaitoja. Se opettaa tasapainoisempaa kykyä elää. Joogaharjoitus on matka itseen ruumiin viisauden kunnioittamisen ja hengityksen kuuntelun avulla. Pyrin korostamaan harjoituksissa tarkkaavaisuutta, täsmällisyyttä ja kokemuksellisuutta sekä antamaan oppilaille tilaa ja aikaa etsiä itse – löytää oman ymmärryksen kautta mielen hiljaisuuden tila.