Slide

Työllistymisvalmennus

Vuolteen Ystävyyskeskuksen Työllistymisvalmennus on non-formaalia, henkilökohtaista työllistymisvalmennusta, jossa huomioidaan asiakas kokonaisuutena.

Valmennuksen painopisteet ovat työllistymis- ja opiskeluvalmiuksien kehittymisessä sekä asiakkaan perustaitojen sekä minäpystyvyyden vahvistamisessa. Valmennus on räätälöityä, joustavaa ja mukautettavissa asiakkaan tarpeisiin. Valmennuksen tavoite on vahvistaa jokaisen valmennuksen läpi käyneen henkilön niitä työllistymiseen ja opiskeluun tarvittavia valmiuksia, jotka mahdollistavat työssä tai opiskelumaailmassa pysymistä tai sinne siirtymistä.

Kohderymä

Työttömät, työttömyysuhanalaiset ja työvoiman ulkopuolella olevat yli 18–vuotiaat aikuiset, painopiste yli 30-vuotiaissa. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, mutta valmennukseen voi ohjata myös muita aikuisia, jotka hyötyvät henkilökohtaisen ohjaamisen ja tarvittaessa non-formaalin ympäristön tuomista eduista oppimisen ja sitoutumisen näkökulmista. Asiakkaita otetaan ohjaukseen jatkuvan haun kautta.

Valmennuksen kesto ja sisällöt

Valmennuksen kesto määräytyy asiakkaan tarpeiden ja hyötynäkökulman mukaan. Valmennus rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa 4-9 opintopisteen suuruiseksi kokonaisuudeksi. Valmennus suoritetaan asiakkaan elämäntilannetta ja voimavaroja parhaiten palvelevalla rytmityksellä niin, että kokonaiskesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta jopa vuoteen.

Yhteystiedot

Hanna-Leena Leinonen
Projektikoordinaattori ja opettaja
p. 050 357 6489
hanna-leena.leinonen@vuolleoulu.fi

Anna Ristolainen
Monikulttuurisuustyön päällikkö
p. 050 597 3755
anna.ristolainen@vuolleoulu.fi