Miten käsityöt, kestävyys ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa? Kun kestävyyttä ja hyvinvointia tarkastellaan käsityön kautta, huomataan sen olevan laaja kokonaisuus, johon sisältyy monia näkökulmia. Kestävä käsityö avautuukin systeemisenä kokonaisuutena, jossa toimijuus, tuotteet ja käsityön aineettomat näkökulmat kietoutuvat yhteen. Kestävyyttä käsityössä voidaan lähestyä tarkastelemalla materiaaleja ja tuotteen elinkaarta, omaa käsityötoimintaa ja valintoja käsityötä tehdessä, tai sosiokulttuurisia tekijöitä, kuten perinteitä tai yhteisöllistä tekemistä, mutta myös kokonaisvaltaisena systeeminä.

Väänänen on tutkinut kestävää käsityötä käytännössä, teoriassa ja käsitteenä. Tässä esityksessä hän avaa kestävän käsityön systeemisyyttä ja esittelee työkaluja omien valintojen sekä pohdiskelujen tueksi käytännön esimerkeillä. Tavoitteena kestävyydelle ja aktiiviselle toimijuudelle on monipuolisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Käsityö luo näille tavoitteille hyvän pohjan.

Maksuton, kaikille avoin yleisöluento verkossa. Ilmoittaudu verkkoluennolle viimeistään ma 12.2.2024. Saat sähköpostitse linkin, josta pääset seuraamaan luentoa.

Luento on osa kuuden kansalaisopiston yhteistä kestävän tulevaisuuden luentosarjaa, joita välitetään striimattuina toisille opistoille. Luentoja järjestävät yhteistyössä Etelä-Karjalan kansalaisopisto, Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Kalliolan kansalaisopisto, Nurmijärven opisto, Ahjolan kansalaisopisto sekä Vuolteen opisto. Tämän luennon järjestää Ahjolan kansalaisopisto.

Opettaja: Niina Väänänen, yliopistonlehtori (KT), käsityönopettaja, tutkija, Itä-Suomen yliopisto

Ilmoittaudu tästä

15 helmikuun @ 18:00
18:00 — 19:00 (1h)

Etäyhteys