Yhteisiä kasvutarinoita jo 75 vuotta


Vuolle Setlementti, 75 vuotta, Kasvutarina, Oulu

 

 

Vuolle Setlementti juhlistaa tänä vuonna 75 vuotista taivaltaan pohjoissuomalaisen hyvinvoinnin edistäjänä julkaisemalla toimintojemme parissa olevien ihmisten inspiroivia kasvutarinoita.

Yhdistyksemme historia on täynnä mielenkiintoisia ja rohkeita kasvutarinoita Vuolle Setlementti - Kasvutarinoita jo 75 vuottaaina perustamisvuodestaan 1944 lähtien. Sotien loppumisen jälkeen Oulu oli muiden suomalaisten kaupunkien tapaan uuden aikakauden alussa. Syksyllä 1944 pääosa kenttäarmeijan miehistä oli tulossa siviiliin ja evakot palaamassa kotiseudulleen. Paluu arkeen ei ollut helppoa. Kotiseutua oli hävitetty ja tuhojen korjaaminen oli valtava työ.  Kodittomia tai erittäin puutteellisissa oloissa asuvia oli paljon ja ihmisten mielialat olivat matalalla.

Ihmiset kokivat juurettomuutta, sopeutumisvaikeuksia, lamaantuneisuutta ja haluttomuutta yrittää. Tämä konkretisoitui varsinkin nuorten ihmisten kohdalla. Oululaisissa teollisuuslaitoksissa huomattiin nämä haittavaikutukset erityisesti uusia työntekijöitä palkatessa. Ongelmien lievittämiseksi oululaiset yritysjohtajat oivalsivat, että työntekijöiden mielialojen ja asenteiden kohottamiseksi tulisi antaa muutakin kuin palkkapussi.

Joulukuussa 1944 perustettiin Vuolle Setlementti ry hoitamaan juuri näitä haavoja, jotka sodat olivat kansaamme jättänyt, toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen kuvailee.

Vuolteen ensimmäisen toimintavuoden aikana viriteltiin sekä hyvinvointi- ja yhteisötyötä että opistotoiminnan alkusäveliä. Ihmisille haluttiin antaa mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja luoda sitä kautta hyvinvointia yhteiskuntaan.

Perusarvomme eivät ole muuttuneet vuosien saatossa, vaan teemme edelleen töitä yksilön elämänhallinnan edistämisen, elinikäisen oppimisen, yhteisöllisyyden sekä hyvinvointia edistävien toimintamuotojen kehittämisen eteen. Vuolteen missiona on luoda yhdessä kasvutarinoita.

Kasvutarinoiden kautta haluamme tuoda näkyväksi sitä, miten Vuolteen monimuotoiset ja -alaiset palvelut ovat auttaneet alueemme ihmisiä niin vaikeissa elämäntilanteissa kuin monissa ilon ja kasvun hetkissäkin, Kemppainen kertoo.

Vuolle Setlementin toiminta-alue on laaja ja pitää sisällään monipuolisia sosiaali-, hyvinvointi- sekä opistopalveluita. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja tehdä sosiaalista työtä, erityisesti niillä toiminta-alueilla, joilla mikään muu taho ei vielä toimi tai tuota palveluja.  Samalla uudistumme rohkeasti ajan vaatimusten sekä asiakkaidemme toiveiden mukaan.

Tutustu kasvutarinoihimme:

https://vuolleoulu.fi/tarinat/