Vuolteen ohjeet opiskelijoille, asiakkaille ja ryhmätoimintoihin koronatilanteessa 1.6. – 10.8.2020


Valtioneuvosto julkisti 6.5.2020 suunnitelman/päätöksen hybridistrategiasta. Valtioneuvosto suosittaa, että vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Tätä suositusta myös Vuolle toteuttaa.

Kesällä 1.6.2020 alkaen Vuolteella palataan lähiopetukseen ja –toimintaan kuitenkin erityisen huolellisesti väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen. Ohjeita noudattamalla voidaan vähentää tartuntariskiä kaikissa Vuolteen toiminnoissa.  Myös yksilötyössä palataan kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen asiakkaan niin halutessa.

Opetukseen tai muuhun toimintaan osallistuminen 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkku- kipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Lue lisää koronaviruksesta!

Opiskelija tai asiakas EI SAA osallistua lähiopetukseen tai muuhun Vuolteen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Myöskään vierailijat eivät saa tulla Vuolteen tiloihin oireisina.

Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi Vuolteen tiloista tai siirtyä erilliseen tilaan. Oireisten tulee olla välittömästi yhteydessä perusterveydenhuoltoon ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Jos toimintoihin osallistuvan opiskelijan tai asiakkaan lähipiirissä on varmistettu koronavirustapaus, viranomaiset määrittelevät mahdolliset karanteenitoimet. Vuolteella tai Vuolteen asuntolassa mahdollisesti ilmenevän sairaustapauksen vuoksi työnantaja on yhteydessä Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaavaan yksikköön tilanteen ja vaadittavien toimenpiteiden arvioimiseksi.

Tutustu Oulun kaupungin koronaohjeisiin tästä

Riskiryhmään kuuluvat

Kesän aikana (1.6.- 10.8.2020) järjestettäviin toimintoihin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja osallistujat määrittävät osallistumisensa omista lähtökohdistaan. Kunkin henkilön tulee itse arvioida esim. mahdollisen riskiryhmään kuulumisensa ja rajoittaa osallistumistaan sen mukaan.

Vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat lisätä ne perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä, esimerkiksi:

 • Vaikea-asteinen sydänsairaus
 • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • Diabetes (johon liittyy elinvaurioita)
 • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti Vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito)

Lue lisää Vakavan koronavirustaudin riskiryhmistä

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Vuolteen toiminnoissa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
 • Voimassa olevia kokoontumisrajoitussuosituksia noudatetaan, 1.6.2020 lähtien raja on max. 50 hlöä.
 • Toiminnoissa vältetään lähikontakteja erilaisilla tilajärjestelyillä ja turvavälien (1-2 m) ylläpitäminen varmistetaan henkilömäärän rajaamisella.
 • Eri ryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.
 • Ruokailutiloja voidaan käyttää porrastetusti niin, että1–2 m turvaväli muihin ruokailijoihin säilyy.
 • Oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa pitkäaikaisesti majoittuvat opiskelijat voivat asuajaetuissa huoneissa. Majoittuvat henkilöt kirjataan asunto- ja huonekohtaisesti, jotta tartunnan jäljitys on tarvittaessa mahdollista jälkeenpäin.
 • Kaikkea ei-välttämätöntä liikkumista tiloissa, joissa lähiopetusta tai –toimintaa järjestetään, tulee välttää. Myös toimitalojen välistä liikennettä vältetään.
 • Vierailuja ei järjestetä, mikäli se ei ole aivan välttämätöntä.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia jaetaan opiskelijoille/asiakkaille, vapaaehtoisille ja työntekijöille tietoisuuden lisäämiseksi.

 • Opiskelijoita ja asiakkaita ohjataan hyvään käsi- ja yskimishygieniaan
 • Kaikki Vuolteella liikkuvat henkilöt (opiskelijat/asiakkaat, vapaehtoiset, työntekijät, vierailijat) pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen, yskimisen tai niistämisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta, jota on saatavissa kaikkien Vuolteen käytössä olevien tilojen sisäänkäyntien luona.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttöinen nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Maskien käytöstä ei ole tällä hetkellä yleistä suositusta, mutta maskia voihalutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.
 • WC-käyntien yhteydessä tulee käsienpesun lisäksi huomioida oven avaaminen tarttumatta kahvaan tai paperipyyhkeen avulla. 

Tutustu THL:n käsienpesuohjeisiin

Tutustu THL:n ohjeistukseen kasvomaskien käytöstä

Siivous ja puhtaanapito

Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Vuolteella siivoukseen ja puhtaanapitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Tiedoksi yleisestä puhtaanapidosta Vuolteella:  

 • Vuolteella pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat kahdesti päivässä.
 • Myös WC-tilojen puhdistukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Pääsääntöisesti jokaisella osallistujalla on käytössään Vuolteen järjestämänä omat työskentelyvälineet
 • Yhteiskäytössä olevien työ/opiskeluvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai käyttäjillä käytössä kertakäyttökäsineet tai välineet puhdistetaan aina käyttäjien välillä (ryhmän ohjaaja valvoo)
 • Myös henkilökohtaisessa käytössä olevat omat laitteet ja muut työvälineet tulee puhdistaa säännöllisesti. Jokainen vastaa puhdistuksesta käytössään olevien laitteidensa kuten puhelimen, tabletin ja kuulokkeisen osalta.

Jos sairastut Vuolteella ollessasi

 Jos sairastut Vuolteella ollessasi, ilmoita siitä välittömästi ohjaajalle ja poistu tiloista tai siirry odottamaan kuljetusta sinulle osoitettuun ja muista erillään olevaan tilaan huolehtien hygieniasta erityisen huolellisesti (suojamaski, kertakäyttökäsineet).

…Jos epäilet koronavirustartuntaa, noudata Oulun kaupungin ohjeita.

 • Hakeudu näytteenottoon soittamalla Oulun kaupungin koronaneuvontaan numeroon 08 558 41414 (ma–to klo 8–16, pe klo 8–15). Iltaisin ja viikonloppuisin soita Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon 08 315 2655. Jos kuulut riskiryhmään, ota yhteyttä pikaisesti. Koronavirustesti otetaan nyt myös lieväoireiselta potilaalta. Hätätapauksissa soita 112. (Oulun kaupungin koronaohjeistus).

…Jos perheenjäsenesi sairastuu hengitystieinfektioon, jää silloin kotiin. Sairaana ei toimintoihin saa osallistua. Jos lähipiirissä on varmistettu koronavirustapaus, viranomaiset määrittelevät, ketkä jäävät karanteeniin. (kts. Oulun kaupungin koronaohjeistus).

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kaupungin tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan Vuolteen tiloissa toimineella opiskelijalla tai asiakkaalla, selvitetään mahdolliset altistumiset. Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi tartuntatautilaissa säädetyin menettelyin. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois Vuolteen toiminnoista vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta.

Jos asuntolassa todetaan koronavirustartunta, tilanteen vaatimat järjestelyt toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaavan yksikön kanssa.

Erillistilanteisiin liittyvistä ohjeista, kuten esim. leireistä tiedotamme erikseen!


Ohjeessamme sovellamme opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 11.5.2020 julkaisemia yleisiä ohjeita mm. vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille sekä opetushallituksen 12.5.2020 julkaisemia ohjeita vapaan sivistystyön koulutuksen toteuttamisesta 14.5.2020 alkaen. Ohjeita sovelletaan koskemaan myös muita Vuolteen toimintoja. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.5.2020

Tutustu ohjeistukseen tarkemmin