Vuolteen ennaltaehkäisevään Kunniakäsitykset -pilottiin valtionavustus


Oikeusministeriö on myöntänyt Vuolle Setlementti ry:lle 18 000 euroa ennaltaehkäisevän väkivaltatyön Kunniakäsitykset – pilottihankkeeseen.

Hankkeen tavoitteena on avata keskustelua erilaisissa yhteisöissä ihmisoikeuksista ja kunniakäsitysten monimuotoisuudesta.  Hanke tekee selvitystyötä ja tämän pohjalta pitkänaikavälin tavoitteena on kehittää Oulun seudulle matalankynnyksen toimintamalli kunniaan liittyvien ristiriitojen, konfliktien ja väkivallan tekojen ehkäisemiseksi sekä auttamismalli sellaisille henkilöille, jotka ovat vaarassa joutua kunniaväkivallan uhreiksi tai ajautua kunniaväkivallan tekijöiksi.

”Tarkoituksena on edistää paikallista keskustelua kunniakäsityksistä ja avata ruohonjuuritasolla kulttuurien perintöä ja nykyisiä käsityksiä mm. vanhempien, kodin, lähiyhteisön ja koulun kasvatustehtävästä ja rooleista”, Vuolle Setlementin hyvinvointijohtaja Anne Mustakangas-Mäkelä toteaa.

Avustushakemuksissa suosittiin hankkeita, jotka tukivat kansallisen rikoksentorjuntaohjelman Turvallisesti yhdessä toteutusta. Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita sekä sitouttamaan paikallisia resursseja yhteistyöhön. Erityisesti haettiin hankkeita, joissa keskitytään asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä.

”Kunniakäsitykset -pilottiprojekti on ajankohtainen ja tarpeellinen myös valtakunnallisesti. Kunniakäsityksiin ja kunniaväkivaltaan liittyvää työtä Suomessa on tehty vähän, lähinnä vain järjestökentällä. Teemme yhteistyötä erityisesti Tampereen ja Helsingin alueen setlementtien kanssa”. Mustakangas-Mäkelä kuvailee.

Oikeusministeriö myönsi avustusta kaiken kaikkiaan viidelle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 14 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 252 452 euroa.

Lisätietoja:
Anne Mustakangas-Mäkelä
Hyvinvointijohtaja
p. 044 786 1633
anne.mustakangas-makela@vuolleoulu.fi

Lue lisää:
Turvallisesti yhdessä – kansallinen rikoksentorjuntaohjelma