Vuolle-opistolle myönnetty 180 koulutuspaikkaa aikuisten perusopetukseen


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vuolle Setlementti ry:n ylläpitämälle Vuolle-opistolle 180 opiskelijapaikkaa aikuisten perusopetuksen järjestämiseksi. Vuolle-opistolle oli aiemmin myönnetty määräaikainen 31.7.2021 päättyvä järjestämislupa 160 opiskelijan koulutukseen. Toistaiseksi voimassaolevana myönnetty uusi koulutuksen järjestämislupa tulee voimaan 1.1.2021.

Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että ministeriö pystyi tekemään tällaisena aikana erittäin nopealla aikataululla järjestämislupaamme koskevan myönteisen päätöksen, toiminnanjohtaja Kemppainen toteaa.

Vuolle-opiston tarjoama perusopetus on suunnattu 17 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille. Aikuisten perusopetus on perusteltu ja hyödyllinen koulutus kaikille maahanmuuttajille, joilla ei ole aikaisempaa koulutuspohjaa kotimaassaan tai opinnot ovat jääneet kesken. Perusopetuksen avulla opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa itselleen koulutuspolkua, joka on suomalaiseen yhteiskuntaan liittymisen ja työhön sijoittumisen edellytys.

Aikuisten perusopetus jakaantuu alkuvaiheeseen, johon voi sisältyä lukutaitovaihe, ja päättövaiheeseen. Päättövaiheen suoritettuaan opiskelija saa perusopetuksen päättötodistuksen. Vuolle-opisto on toteuttanut maahanmuuttajien perusopetusta vuodesta 2010 lähtien. Koulutuksen suorittaneet ovat sijoittuneet hyvin jatko-opintoihin.

Alkuvaiheen perusopetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden suomen kielen taitoa sekä opiskeluvalmiuksia (mm. luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset valmiudet, eri oppiaineiden perusteet) ja siten mahdollistaa pääsy varsinaisiin perusopintoihin tai muuhun jatkokoulutuksen. Koulutukseen haku on avattu. Hakulomake ja lisätiedot löytyvät osoitteesta www.vuolleoulu.fi.

On hienoa, että lisäpaikkojen kautta voimme tarjota opiskelumahdollisuuksia yhä useammalle aikuisten perusopetusta tarvitsevalle maahanmuuttajalle. Viime vuosina emme ole valitettavasti voineet vastata tähän tarpeeseen koulutuksen suosion ja opiskelupaikkojen rajallisuuden vuoksi. 2015 vuoden jälkeen tehty vahva kehittämistyö ei mene hukkaan. Aiemmin määräaikaiselle toiminnalle on saatu nyt pysyvyys, jonka kautta pystymme säilyttämään osaavat työntekijämme, koulutusjohtaja Erja Stolt kertoo.

Lisätietoja:

Stolt, Erja
koulutusjohtaja, rehtori
p. 044 786 8897
erja.stolt@vuolleoulu.fi

Kemppainen, Jussi
toiminnanjohtaja
p. 040 527 2898
jussi.kemppainen@vuolleoulu.fi