fbpx

Vuolle Opisto mukana Osaaminen näkyviin-kampanjassa


Veera Hyytiä, Sitra

Muuttuva työelämä ja monimutkaistuvat työtehtävät, työalan vaihdot ja työelämän monimuotoisuus edellyttävät vahvan ja laaja-alaisen peruskoulutuksen lisäksi koko elämän ja työuran aikaista osaamisen kehittämistä. Osaamista syntyy monissa eri ympäristöissä niin työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, kursseilla, harrastuksissa kuin perhe-elämässäkin. Aina omaa osaamista ei kuitenkaan huomaa tai tunnista.

– Osaamisen tunnistaminen on Suomessa varsin hyvällä tasolla silloin, kun puhutaan muodollisen koulutusjärjestelmän kyvystä tunnistaa muualla kertynyttä osaamista. Haasteet kuitenkin lisääntyvät, kun kyse on työssä ja vapaa-ajalla kertyvän osaamisen näkyväksi tekemisestä, koulutusjohtaja Erja Stolt kertoo.

Vuolle opisto on mukana Sitran Osaaminen näkyviin-kampanjassa 30.8.–12.9. Kampanjan tavoitteena on auttaa ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi. Kampanjassa on mukana yli 350 toimijaa: yrityksiä, kansalais- ja työväenopistoja, opintokeskuksia, järjestöjä, oppilaitoksia, työeläkeyhtiötä ja julkisia toimijoita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävä työryhmä on esittänyt osaamisperusteisuuden ulottamista koko koulutusjärjestelmään. Myös työstä ja harrastuksista hankitun osaamisen todentamiseen halutaan kehittää työkaluja. Kansalaisopistojen liiton Osaamisperusteisuutta kansalaisopistoihin -kehittämishanke (2020-2022) tähtää nimenomaan tähän.

– Kansalaisopistoissa, kuten Vuolteen opistossa, voi opiskella ja kehittää omaa osaamista monin eri tavoin läpi elämän. On hienoa, että osaamisperusteisuusajattelu tekee tuloaan myös kansalaisopistokenttään ja sieltä hankitut taidot tunnistetaan ja tunnustetaan, Stolt iloitsee.

Vuolteen opiston syyslukukausi on taas käynnistynyt ja tarjolla on paljon erilaisia kursseja, joilla omaa osaamista voi kartuttaa. Tule mukaan harrastamaan – oppimaan ja osaamaan!

 

Tutustu syksyn kurssitarjontaan tästä!

 

Tutustu myös syksyllä alkaviin avoimen yliopiston opintoihimme

 

Lue lisää kampanjasta