fbpx

Onnittelemme Vuolteen vapaaehtoisia 3.12. päivän johdostaVietämme perjantaina 3.12. kansainvälistä vapaaehtoisten päivää.  Lämpimät onnittelut ja kiitokset toiminnastanne kaikille Vuolle Setlementin vapaaehtoisille!

Yksi Vuolteen toiminnan arvoista on ihmisläheisyys.
Lähestymme vapaaehtoistoiminnastamme kiinnostunutta hänen omasta lähtökohdastaan, kuunnellen ja tutustuen.  Lähtökohtamme on ohjata vapaaehtoinen mukaan häntä itseään kiinnostavaan toimintaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Vapaaehtoistehtäviemme vaatimustason eroavuuksien vuoksi vapaaehtoinen etenee tehtäväänsä asteittain tutustumisen, haastattelun ja osassa tehtävissä koulutuksen kautta.

Ihmisen aito kohtaaminen ja kuunteleminen yhdistävät kaikkia vapaaehtoistoiminnan muotojemme vapaaehtoisia.  Poikien ja Tyttöjen Talolla vapaaehtoiset kohtaavat nuoria.  AVEK-ystävätoiminta kohdistuu ikäihmisten kohtaamiseen.  Ystävyyskeskuksessa ja suomen kielen kursseilla kohtaamme monikulttuurisessa toiminnassa ja opiskelussa eri ikäisiä osallistujia. Rikos- ja riita-asiain sovittelussa sekä rikosuhripäivystyksessä, RIKU, vapaaehtoisemme kohtaavat, ohjaavat ja tukevat monen ikäisiä ihmisiä.

Vuolteen vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus VARES kokoaa alueen vapaaehtoistoimintaa järjestävät organisaatiot yhteistyöhön edistämään vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä,  kehittämään vapaaehtoistoiminnan järjestämistä ja tavoittamaan uusia vapaaehtoisia.

 

Tutustu Vuolteen vapaaehtoistoimintaan tästä

 

www.varesverkosto.fi                www.vuolleoulu.fi