fbpx

Tuore podcast-sarja avaa yhteiskuntamme väkivaltailmiöitä; myös tekijät kaipaavat apua


Vuolle Setlementti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n eri työmuodot ovat jo vuosia tehneet töitä väkivallan tekijöiden kanssa ja kehittäneet niin kutsuttua tekijätyötä sekä erikseen että yhdessä. Osana tätä yhteistyötä organisaatiot ovat nyt tuottaneet yhteisen viisiosaisen podcast-sarjan, joka pureutuu erilaisiin yhteiskuntamme väkivaltailmiöihin, niihin liittyvään tekijätyöhön sekä erilaisiin palveluihin. 

Viime vuosina on herätty yhä enenevissä määrin siihen, että väkivaltaan liittyen uhrien lisäksi myös tekijät kaipaavat ja tarvitsevat apua. Tämä näkyy muun muassa nykyisen hallituksen linjauksissa; vuonna 2020 Oikeusministeriön julkaisemassa Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmassa nostettiin erikseen väkivallan tekijöiden kanssa tehtävä työ yhdeksi tärkeäksi tekijäksi väkivallan vähentämiseksi. 

Tekijätyön tavoitteena on ennaltaehkäistä väkivaltaa, tapahtuipa se kodin seinien sisäpuolella tai niiden ulkopuolella. Siinä missä uhrityöllä tuetaan jo tapahtuneiden tekojen uhreja, tekijätyöllä pyritään estämään uusia uhreja. Tekijätyö tukeekin uhrityötä, ja on tärkeää niin inhimillisen kärsimyksen kuin taloudellisten kustannusten ennaltaehkäisemiseksi, Vuolle Setlementin väkivaltatyön päällikkö Jarkko-Pekka Kärkkäinen kuvailee. 

Vuolle Setlementin ja Oulun ensi- ja turvakodin tekijätyössä pyritään tukemaan väkivallan tekijän muutosprosessia kohti väkivallatonta elämää. Asiakkaina eri työmuodoissa on esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaan syyllistyneitä, väkivalta- tai henkirikoksen tekijöitä, seksuaaliväkivaltaa käyttäneitä, kunniaan liittyvän väkivallan tekijöitä, mutta myös ihmisiä, jotka ovat huolissaan väkivaltaisista ajatuksistaan. 

Tuore Podcast-sarja on tarkoitettu laajalle yleisölle ja ammattilaisille, jotka kohtaavat väkivaltailmiöitä sekä mahdollisille asiakkaille ja heidän läheisilleen. Jaksoissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta, kodin ulkopuolinen väkivalta sekä hengellisen ja kunniaan liittyvän yhteisöllisen väkivallan ilmiöt. Teemoista on juttelemassa joukko väkivaltatyön asiantuntijoita. 

Toivomme, että podcast-sarjamme lisäisi ymmärrystä väkivaltailmiöistä ja synnyttäisi keskustelua aiheista, jotka voidaan kokea edelleen tietyllä tavalla tabuiksi. Lisäksi toivomme, että sarjamme auttaa sekä ammattilaisia että ihmisiä, joita nämä asiat koskettavat, löytämään palveluiden piiriin, Kärkkäinen tiivistää. 

Podcast-sarja on vapaasti kuunneltavissa internet-sivujen kautta tai suoraan Soundcloudissa. Vuolle Setlementin ja Oulun ensi- ja turvakodin tekijätyön työmuotoja rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Oikeusministeriö.

Lisätietoa: 

Jarkko-Pekka Kärkkäinen
Väkivaltatyön päällikkö, Vuolle Setlementti
p. 050 325 2317
jarkko-pekka.karkkainen@vuolleoulu.fi 

Tuire Tikkanen
Palveluesihenkilö, lähisuhdeväkivaltatyö, Oulun ensi- ja turvakoti ry
p. 040 196 5400
tuire.tikkanen@oetk.fi