fbpx

RADINET-hanke esimerkkinä tuloksellisesta järjestötoiminnasta


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on nostanut Vuolle Setlementin RADINET-hankkeen esimerkiksi tuloksellisesta järjestötoiminnasta. STEA rahoittaa monia yhteiskunnallisesti ja alueellisesti tärkeitä palveluja, kuten Vuolteen muita eri toimintoja RADINET-hankkeen ohella.

RADINET-hankkeessa kehitetään valtakunnallinen Exit-toimintamalli radikalisoituneille henkilöille, jotka haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta.

”Hanketta on suunniteltu ja tehdään vahvassa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa, mikä onkin toiminnan tulosten kannalta tärkeää”, kertoo avustusvalmistelija Niina Pajari STEAn nettisivuilla julkaistussa artikkelissa.

Hänen mukaansa RADINET on hyvä esimerkki STEAn rahoittamasta toiminnasta, jossa vastataan toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin.

”Esimerkiksi radikalisoituminen, ääriliikkeet ja terrorismi herättävät ymmärrettävästi vahvoja tunteita, pelkoa ja turvattomuutta. Ääriliikkeistä irtautujien tukeminen on kuitenkin hyvin arkista auttamistyötä, jossa asiakkaan kunnioittava kohtaaminen on kaiken lähtökohta. Jos asiakas oppii luottamaan minuun, voi tämä luottamus laajentua koskemaan muitakin yhteiskunnassa. Silloin yhteiskunnan haastaminen väkivaltaisin keinoin on taas hiukan epätodennäköisempää”, Vuolteen RADINET-hankkeen projektipäällikkö Jani Kaisto kertoo STEAn artikkelissa.

RADINET-hankkeen avulla kehitettävä asiakastoimintamalli tulee olemaan eurooppalaisten suositusten ja hyvien käytäntöjen mukainen. RADINET on osa Euroopan komission ylläpitämää Radicalisation Awareness Networkin Exit-työryhmää.

Lähde: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, 21.6.2017

Lisää RADINET-hankkeesta: nettisivuilla ja Facebookissa.