fbpx

Pian myös kansalaisopistojen kurssit huomioidaan kertyneenä osaamisena


Ihmisille kertyy elämän aikana opintotavoitteellisten koulutusten lisäksi myös monenlaista muuta osaamista esimerkiksi harrastuksista, luottamustehtävistä tai kansalaisopistojen kursseista. Tämän kaltaisia opintoja tai tehtäviä ei ole aiemmin kuitenkaan voitu tunnustaa virallisesti. Nyt tähän on viimein tulossa muutos.  

Vapaassa sivistystyössä, kuten vaikkapa kansalaisopistoissa saavutettua osaamista ei ole voinut aiemmin hyödyntää esimerkiksi osana tutkintoon johtavaa koulutusta. Jatkossa vapaan sivistystyön koulutukset voi kirjata Koski-tietovarantoon, jos koulutus on alkanut aikaisintaan 1.8.2021, suunniteltu osaamisperusteisesti, opintopisteytetty ja arvioitu vähintään tasolla hyväksytty/hylätty. Tietojen vieminen järjestelmään tulee olemaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille vapaaehtoista, ja yksittäisen osallistujan tiedot voidaan viedä Koskeen vain, jos hän antaa siihen suostumuksensa.

Uskon, että monet haluavat hankitusta osaamisestaan merkinnän. Omaa osaamista on helpompi myydä, jos siitä on virallinen todistus. Virallinen kirjaus osaamisesta auttaa myös työhaussa, uralla etenemisessä ja jos haluaa saada osaamisensa luettua hyväksi jossain toisessa oppilaitoksessa, Koulutusalapäällikkö Mira Talala kertoo.

Osaamisperusteisuudessa lähtökohtana ovat opiskelijan vahvuudet ja osaaminen. Opettajalla on tärkeä rooli niiden havaitsemisessa ja sanallistamisessa. Näin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi voi olla opiskelijalle voimaannuttava kokemus, joka luo motivaatiota ja sitoutumista elinikäiseen oppimiseen.Osallistujalle Koski-tietovaranto avautuu Oma opintopolku -palvelun kautta, ja palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Muut kuin osallistuja itse ja kirjauksen tehnyt oppilaitos eivät pääse näkemään tietoja, ellei henkilö itse käy palvelussa antamassa siihen luvan.

Kansalaisopistojen opiskelijoille tämä on huikean hieno uusi mahdollisuus esimerkiksi jatko-opintoja ajatellen. Opiskelija voi itse päättää, ketkä tietoja pääsevät näkemään, ja hän voi myös milloin tahansa keskeyttää tietojensa näyttämisen, Talala jatkaa.

Useat kansalaisopistot järjestävät jo ensi lukuvuonna kursseja, joissa osaamista voi osoittaa esimerkiksi digitaalisilla osaamismerkeillä, suullisesti yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa keskustelemalla tai jakamalla vaikkapa osaamisesta kertovan tekstin, portfolion tai blogin.

Meillä Vuolteella osaamisperusteisiksi kursseiksi on nyt alkuun suunniteltu kielten opintoja, kuten esimerkiksi englantia, espanjaa ja suomen kieltä, Talala kertoo.

Vuolteella ensimmäiset osaamisperusteiset kurssit ovat kurssitarjonnassa viimeistään keväällä 2023. Tällä hetkellä Opiston henkilöstö perehtyy ja kouluttautuu osaamisperusteisuuteen liittyviin asioihin Osaamme!-hankkeen kautta.

ONNO-osaaminen näkyväksi, näkymätön osaamiseksi hanke järjestää yhdessä Taivas-hankkeen kanssa Osaamisperusteisuusviikon 22.-26.11.2021.

Lisää tietoa osaamisperustaisuudesta:

Mira Talala
Koulutuslaapäällikkö
mira.talala@vuolleoulu.fi

 

ONNO-hanke

Meri-Pohjolan opistopiirin verkkosivuilta