fbpx

TUVA-koulutus


Mitä peruskoulun jälkeen? – Tule TUVAAN!

TUVA-koulutuksessa eli tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa yhdistyvät aiemmat perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Vuolteen opiston TUVA-koulutus alkaa elokuussa 2022.

TUVA-koulutuksen tavoitteena on selkeyttää peruskoulun jälkeisiin opintoihin ja työelämään liittyviä toiveita ja tavoitteita sekä tukea niihin hakeutumista. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joita toisen asteen opinnoissa edellytetään. Vuolteen opiston kielitietoinen TUVA on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille aikuisille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tukea suomen kielen opiskeluun ja/tai perustaitojen vahvistamista.

TUVA-koulutus kestää enintään yhden lukuvuoden (38 viikkoa).  Opinnoissa edetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, tutustua lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä suorittaa lukiokoulutuksen opintojaksoja tai ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia.Kohderyhmä

Tuva-koulutus on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille:

  • oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta,
  • opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
  • opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

Opinnot

Koulutus sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma opintojen alkaessa ja sitä päivitetään tarvittaessa opintojen aikana.

Opiskelijalle tarjotaan henkilökohtaista opinto-ohjausta sekä tukea opiskeluun ja elämänhallintaan. Vuolteen opiston opiskelijahuolto tukee tarvittaessa opiskelijaa opintovuoden aikana.

Opetussuunnitelman sisältö

  • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
  • Perustaitojen vahvistaminen
  • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
  • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
  • Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot
  • Valinnaiset koulutuksen osat

Opintojen tarkempi sisältö määritellään opiskelijakohtaisesti henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

Haku

TUVA-koulutukseen on jatkuva haku. Täytä lomake ja kutsumme sinut haastatteluun. Seuraavat haastattelut järjestetään elokuussa.

Lisätietoa hausta: www.opintopolku.fi

Hae tästä

Kustannukset

Opetus ja oppimateriaalit sekä lounas opiskelupäivinä ovat maksuttomia. Ennen opintojen alkua on tärkeää selvittää opintososiaaliset etuudet TE-toimistosta tai Kelalta.

Hyvä tietää

Majoitusta tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus maksuttomaan asumiseen opiston hallinnoimissa soluasunnoissa opintojensa aikana (asuntolapaikkoja on rajoitetusti, mikäli tarvitset asuntoa, ole yhteydessä Toni Salliseen.

Lisätietoja ja kyselyjä vapaista paikoista:

Koulutusalapäällikkö Toni Sallinen
p. 044 786 1616

Opiskelijahyvinvointivastaava Tarja Tikkanen
p. 050 438 7595

Koulutusjohtaja Erja Stolt
p. 044 786 8897