Kasvatustieteen opinnot


Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto).

Kasvatustiede lukuvuosi 2017–2018


Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan Vuolle Opistossa lukuvuonna 2017–18 ensimmäistä kertaa ryhmänohjausmallilla. Mallissa opiskelu perustuu tuettuun ryhmänohjaukseen, jota täydennetään yksilöohjauksella. Opinnot etenevät yhteisesti suunnitellussa aikataulussa, mikä varmistaa opintojen etenemisen. Opintojaksoja on mahdollisuus tehdä vaihtelevasti oppimistehtävinä, lähi- ja etätentteinä, verkkokursseina ja -tehtävinä tai ryhmäsuorituksina.

Jokaiseen opintojaksoon kuuluu orientaatio aiheeseen, jossa yhdessä opiskellen tutustutaan jakson teemoihin ja keskeisiin käsitteisiin sekä harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja. Ryhmänohjaus toteutetaan iltaopintoina, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Kasvatustieteen opinnoissa yhdistyy kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja varhaiskasvatustiede. Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelusta tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta.

Opinnoista on hyötyä useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoa eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Tutustu opintojaksojen sisältöihin ja suoritustapavaihtoehtoihin tästä