fbpx

Erityispedagogiikan perusopinnot


Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (iltaopinnot)

Aloitus syksyllä 2022

Oletko kiinnostunut osallisuuden ja oppimisen tukemisesta? Haluatko saada tietoa siitä, kuinka huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja kuinka poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan perusopintojen avulla saat hyvän pohjan alan opintoihin ja vahvistat omaa osaamistasi erilaisissa kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan työtehtävissä.

Erityispedagogiikan perusopinnot toteutetaan Vuolteen opistossa ryhmänohjausmallilla. Mallissa opiskelu perustuu tuettuun ryhmänohjaukseen, jota täydennetään yksilöohjauksella. Opinnot etenevät yhteisesti suunnitellussa aikataulussa, mikä varmistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen. Opintojaksoja voi tehdä oppimistehtävinä, lähi- ja etätentteinä, verkkokursseina ja -tehtävinä tai ryhmäsuorituksina. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

 • ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
 • ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
 • ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
 • ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
 • ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Jokaiseen opintojaksoon kuuluu aiheeseen liittyvä orientaatio, jolloin yhdessä tutustutaan jakson teemoihin ja keskeisiin käsitteisiin sekä harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja. Samalla sovitaan yhdessä opintojakson suoritustapa, ja laaditaan siihen liittyvä opinto- ja aikataulusuunnitelma. Opintoihin sisältyy myös vierailukäyntejä erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Ryhmänohjaus toteutetaan ilta-aikana, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. • Opintoja koskeva info: keskiviikkona 7.9. klo 17-19
  (Vuolle-talo, Pikku-Iikan katu 6).
 • Alustavat kokoontumiskerrat syksyllä: 14.9., 21.9., 28.9., 2.11., 9.11., 23.11. ja 14.12.
 • Kustannukset: 400 euroa (opisto laskuttaa kahdessa erässä)
 • Lisätietoja: Mira Talala, Koulutusalapäällikkö
  mira.talala@vuolleoulu.fi, p. 044 786 1602