Erityispedagogiikan opinnot


Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)

Opintoja ei toteuteta lukuvuonna 2017-2018


Erityispedagogiikan perusopinnot toteutetaan Vuolle-opistossa lukuvuonna 2017–2018 ensimmäistä kertaa ryhmänohjausmallilla. Mallissa opiskelu perustuu tuettuun ryhmänohjaukseen, jota täydennetään yksilöohjauksella. Opinnot etenevät yhteisesti suunnitellussa aikataulussa, mikä varmistaa opintojen etenemisen. Opintojaksoja on mahdollisuus tehdä vaihtelevasti oppimistehtävinä, lähi- ja etätentteinä, verkkokursseina ja -tehtävinä tai ryhmäsuorituksina.

Jokaiseen opintojaksoon kuuluu orientaatio aiheeseen, jossa yhdessä opiskellen tutustutaan jakson teemoihin ja keskeisiin käsitteisiin sekä harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja. Opintoihin sisältyy myös vierailukäyntejä erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Ryhmänohjaus toteutetaan iltaopintoina, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa.

Erityispedagogiikan opiskelu sopii hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä tai jotka kokevat tarvitsevansa työssään erityispedagogista osaamista. Opinnot avoimessa yliopistossa tarjoavat pohjan alan opintoihin hakeutumiseen. Lisäksi erityispedagogiikka tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajemmin omaa työtä sekä työympäristöä suvaitsevaiseksi ja esteettömäksi.