Hyvinvointineuvonta


Omakielistä hyvinvointineuvontaa ja palveluohjausta maahanmuuttajaperheille korona-aikana.

Hankkeen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajaperheitä koronatilanteeseen liittyvän oikean tiedon ja toimintaohjeiden omaksumisessa sekä muuttuneissa olosuhteissa esille tulleiden tarpeiden kartoittamisessa.

Hanke tarjoaa ensitukea, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää neuvontaa sekä palveluohjausta omalla äidinkielellä eri viestintäkanavia hyödyntäen. Avun saamiseksi on koronatilanteen myötä korostunut eri yhteydenpitomuotojen (puhelin- ja digitaliset yhteydet) tärkeys ja niiden käyttöosaamisen merkitys. Saatu ensituki, ohjautuminen tarpeiden mukaiseen palveluun, oikea tieto, ohjaus terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, on lisäämässä turvallisuuden tunnetta ja vaikuttamassa perheen hyvinvointia parantavasti.

Kohderyhmä: Oulun seudulla asuvat maahanmuuttajaperheet ja yksittäiset henkilöt

Omakielinen ohjaus:

  • Maanantaisin klo 10–15 (arabia, englanti, suomi) p. 050 306 2201
  • Tiistaisin klo 10–15 (turkki, persia, dari, suomi) p. 050 306 2201
  • Keskiviikkoisin klo 10–15 (somali, englanti, suomi) p. 050 306 2201
  • Torstaisin klo 10–15 (tigrinja, amhara, suomi) p. 050 306 2201

Lataa esite

Hankkeessa laadittua omakielistä materiaalia voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta:  kristiina.haapakoski@vuolleoulu.fiLisätietoja

Kristiina Haapakoski
Projektikoordinaattori
p. 050 304 7335
kristiina.haapakoski@vuolleoulu.fi

Kesto: Hankerahoitus 6–12/2020.