Koulutus


Ystävyyskeskus järjestää ei-tutkintoon johtavaa koulutusta sekä maahanmuuttajille että muille kohderyhmille.

Vapaan sivistystyön Toiminnallinen lukutaitokoulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa ja kotoutumissuunnitelma. Koulutuksessa opiskellaan suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa toiminnallisia menetelmiä käyttäen.

Sujuvaa suomea työelämän tarpeisiin –koulutuksen kohderyhmä on maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on jo päättynyt ja jotka eivät ole töissä. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Digitaito-hanke on suunnattu aikuisille, senioreille, maahanmuuttajille ja digivapaaehtoisille. Tietotekniikan perustaitoja opiskellaan rauhallisessa tahdissa oman tarpeen mukaan. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Perustaito-hankkeen kohderyhmä on nuoret aikuiset, maahanmuuttajat ja vangit. Perustaito-pienryhmissä opiskellaan oman arkielämän kannalta tärkeitä luku- ja kirjoitustaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.