Koulutus


Ystävyyskeskus järjestää ei-tutkintoon johtavaa koulutusta sekä maahanmuuttajille että muille kohderyhmille.

Työllistymisvalmennus on suunnattu työttömille, työttömyysuhanalaisille ja työvoiman ulkopuolella oleville yli 18-vuotiaille henkilöille, ensisijaisesti maahanmuuttajille. Se on non-formaalia ja henkilökohtaista valmennusta, joka on räätälöitävissä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Sujuvaa suomea työelämän tarpeisiin –koulutuksen kohderyhmä on maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on jo päättynyt ja jotka eivät ole töissä. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Digitaito-hanke on suunnattu aikuisille, senioreille, maahanmuuttajille ja digivapaaehtoisille. Tietotekniikan perustaitoja opiskellaan rauhallisessa tahdissa oman tarpeen mukaan. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Perustaito-hankkeen kohderyhmä on nuoret aikuiset, maahanmuuttajat ja vangit. Perustaito-pienryhmissä opiskellaan oman arkielämän kannalta tärkeitä luku- ja kirjoitustaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.