fbpx

Koulutus


Ystävyyskeskus järjestää ei-tutkintoon johtavaa koulutusta sekä maahanmuuttajille että muille kohderyhmille.

Työllistymisvalmennus on suunnattu työttömille, työttömyysuhanalaisille ja työvoiman ulkopuolella oleville yli 18-vuotiaille henkilöille, ensisijaisesti maahanmuuttajille. Se on non-formaalia ja henkilökohtaista valmennusta, joka on räätälöitävissä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Sujuvaa suomea työelämän tarpeisiin –koulutuksen kohderyhmä on maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on jo päättynyt ja jotka eivät ole töissä. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä yhteiskunta- ja työelämätaitoja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Työelämän suomea -koulutus vahvistaa työelämässä tarvittavaa suomen kieltä ja työelämävalmiuksia. Koulutukseen osallistuu työllistymisvalmennuksen asiakkaat ja Sujuvaa suomea työelämän tarpeisiin –koulutuksen opiskelijat.

Perustaito-hankkeen kohderyhmä on nuoret aikuiset, maahanmuuttajat ja vangit. Perustaito-pienryhmissä opiskellaan oman arkielämän kannalta tärkeitä luku- ja kirjoitustaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Suomen kieli polkuna työelämään koulutusten tavoitteena on edistää opiskelijoiden työllistyvyyttä suomen kielen taitoja lisäämällä ja yhteiskunta- ja työelämävalmiuksia vahvistamalla. Opiskelija saa koulutukseen osallistumisesta ja osaamisestaan todistuksen. Koulutukset ovat maksuttomia.


Ookko nää tolokku -hankkeen opetusmateriaali

Ookko nää tolokku on Vuolle Setlementti ry:n toteuttama ja oikeusministeriön rahoittama hanke, joka toteutettiin Oulussa 1.5.2021–31.7.2022.  Hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten tietoa radikalisoitumisesta, väkivallasta, päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä mahdollistaa nuorten kuulluksi tuleminen ja kohtaaminen.

Alla oleva opetusmateriaali pitää sisällään konkreettisia ohjeita radikalisoitumisen käsittelyyn. Materiaalissa on myös linkit kolmeen opetusvideoon aiheesta. Materiaali toimii työkaluna ilmiön käsittelyssä yläkoululaisten kanssa ja se on suunnattu yläkoulun opettajille sekä opetus- ja nuorisotyönhenkilöstölle.

Lisätietoja:

Antti Nieminen
Projektikoordinaattori/ Yhteisötyöntekijä
Ystävyyskeskus
Vuolle Setlementti ry
p. 050 305 3396
antti.nieminen@vuolleoulu.fi