Mitä Via Vis tekee ja miten?


Via Vis:n asiakastyö on suunnitelmallista ja terapeuttisesti orientoitunutta hoidollista työskentelyä. Työskentelyn lähtökohtana on myös monimenetelmällisyys, jolloin työskentely muokataan asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Asiakastyössä korostuu asiakaslähtöisyys, joka tarkoittaa sitä, että asiakas itse määrittelee omat tavoitteensa ja yhdessä asiakkaan kanssa valitaan hänen tilanteeseen sopivat menetelmät.

Via Vis-työskentely ei keskity vain päihde- ja väkivaltateemoihin, vaan asiakas kohdataan aina kokonaisvaltaisesti. Työssä pyritään vahvistamaan ihmisen positiivisia elämänhallintakeinoja ja kokoamaan uusi elämänasenne, joka vie kohti väkivallattomuutta.

Asiakastyö suunnitellaan aina yksilöllisesti. Asiakkuuden kestot vaihtelevat riippuen asiakkaan tarpeesta ja elämäntilanteesta.

Asiakaslähtöisyys – Puolueettomuus – Vapaaehtoisuus – Luottamuksellisuus