fbpx

Vuoden 2022 Veturi


Äänestä vuoden 2022 vapaaehtoistoiminnan Veturia

Etsimme eteenpäin suuntautuvaa, saavutettavaa, yhteistyöhaluista ja upeasti vapaaehtoisista huolehtivaa vapaaehtoistoiminnan muotoa Pohjois-Pohjanmaalla. Vuolle Setlementin vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES on jo vuosia järjestänyt Veturi-kampanjoita. Nyt myös Raudaskylän kristillisen opiston alueellinen vapaaehtoistoiminnan verkosto ALVA tukee VARESta joka kampanjan vaiheessa.

Valitsijaraatimme on valinnut yleisön ehdotuksissa neljä finalistia, joiden toiminta täyttää vuodelle 2022 asettamamme kriteerit.

Nyt on yleisön äänestyksen aika.  Äänestämällä olet mukana nostamassa vapaaehtoistoimintaa esille.

Toimi näin:

  1. Katso lyhyet videot finalisteista ja tutustu esittelyteksteihin.
  2. Äänestä suosikkiasi.
  3. Samalla kun äänestät, olet mukana mukavien palkintojen arvonnassa.

 

Neljä finalistitoimijaa ovat: Ehdokas nro 1 – Kissakummit

Jokainen kummikoti on kummikissalleen, sekä yhdistykselle, arvokas. Jos vapaaehtoinen pystyy hoitamaan kissaa kodissaan, esteitä ei ole. Toimintaan voi sitoutua haluamakseen ajaksi, eikä kissasta pääsääntöisesti koidu kuluja (särkyvät esineet kannattaa piilottaa ennen kissan tuloa).

Jokainen kummikissa ansaitsee kummikotinsa rakkauden, ja kutakuinkin jokainen kummikoti saa rakkautta kummikissaltaan. Jokainen kummikissa pääsee loppuelämänsä kotiin, ja joskus se on kummikoti.
Vapaaehtoistemme kanssa yhteydenpitoon käytämme eri alustoja, joissa käymme keskustelua, tiedotamme asioista ja järjestämme yhdessä tapahtumia.
Keskustelemme myös kahden kesken. Kuuntelemme huolia ja murheita, ja tarjoamme tukea esimerkiksi kummikotikissan menehtyessä.
Yhdistys maksaa kaikki kissan kulut. Toimitamme tarvikkeet kummikodille, hoidamme eläinlääkäripäivät ja autamme uusien kotien haastattelussa.
Kissakummit ry tekee yhteistyötä eläinsuojelun kanssa.

Tutustu lisää


Ehdokas nro 2 – Sekasin-chat

Toimintamme kautta pääsee vaikuttamaan nuorten hyvinvointiin ja kohtaamaan nuoria, jotka kaipaavat keskustelua omista huolenaiheistaan anonyymisti. Vapaaehtoistyömme sopii eri elämänvaiheissa oleville, ja se houkuttelee myös nuorempia vapaaehtoisia sekä henkilöitä, jotka eivät muuten ole tehneet vapaaehtoistyötä.

Olemme Sekasin Kollektiivissa kehittäneet digitaalisen vapaaehtoistoiminnan muodon, johon on mahdollista päästä mukaan joustavasti paikkakunnasta riippumatta. Koulutamme vapaaehtoisemme verkossa non stop –tyylisesti., jolloin vapaaehtoinen pääsee mukaan toimintaan heti. Myös itse vapaaehtoistyö on joustavaa, ja sitä voi tehdä oman aikataulun mukaisesti chatin aukioloaikojen puitteissa.

Vapaaehtoisilla on koko ajan reaaliaikainen työntekijän tuki chat-työssä.  Lisäksi tarjoamme verkossa säännöllistä ammattilaisen vetämää työnohjausta. Huomioimme myös virkistyksen vapaaehtoisten jaksamisessa.

Sekasin-chatin vapaaehtoistoiminta perustuu eri toimijoiden yhteistyöhön. Sekasin Kollektiivi ylläpitää chat-palvelua ja tarjoaa vapaaehtoistoiminnan rakenteet kaikille halukkaille ja kiinnostuneille yhteistyökumppaneille.

Tutustu lisää


Ehdokas nro 3 – Tyttöjen Talo

Tyttöjen Talolle ovat tervetulleita eri elämäntilanteessa olevat 10–29-vuotiaat tytöt ja nuoret naiset sukupuolen moninaisuus huomioiden.

Talo on kaikenlaisesta syrjinnästä vapaa tila, jossa saa rohkeasti olla omana itsenään. Talon ryhmät, avoimet yhteisölliset illat sekä yksilötyö ovat toimintoja, joiden avulla voi vahvistaa omia voimavaroja, tutustua uusiin ihmisiin ja saada tukea omaan elämään.

Talon toimintaan voi osallistua etänä eikä toiminnassa ole kielivaatimuksia, tiloissa on mahdollista liikkua pyörätuolilla ja osallistua kuulo- ja puherajoitteilla.

Vapaaehtoinen voi itse määritellä millä tavalla ja minkä verran haluaa tuoda omaa panostaan nuorten parissa tehtävään työhön. Vapaaehtoisen tehtäviä voivat olla mm. ohjaustehtävät avoimessa toiminnassa, ryhmien ohjaaminen ohjaajaparina tai itsenäisesti toimien, tapahtumiin osallistuminen tai jonkin tietyn oman osaamisalueesi hyödyntäminen esim. kädentaidot, pelaaminen, tietotekniset taidot tai vaikkapa suomen kielen opettaminen.

Tyttöjen Talo järjestää vapaaehtoisille mukavan yhteisön, virkistystä, koulutuksen sekä mahdollisuuden työnohjauksellisiin keskusteluihin. Vapaaehtoisiltaa kysellään kuulumiset, kiitetään mukana olosta ja puretaan toimintakerrat.

Tutustu lisää


Ehdokas nro 4  – Vertaistervarit elintaparyhmien ohjaajina

Koulutetut vapaaehtoiset ohjaavat elintapamuutosteemaisia ryhmiä Pohjois-Pohjanmaalla ja osa verkkovälitteisesti valtakunnallisia ryhmiä.
Vertaistervarit-ryhmät on tarkoitettu työikäisille ja juuri eläkkeelle jääneille, jotka haluavat edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan tekemällä jonkin elintapamuutoksen.

Ryhmistä viestitään laajasti somessa, lehdissä ja lähellä.fi-verkkosivulla. Viestintään osallistuvat hankkeen kumppanina toimivat 10 järjestöä, yhdistykset ja hankekunnat. Somessa viestimme myös paikallisissa ”puskaryhmissä”, jotta tavoitamme ihmisiä, jotka eivät kuuluu esim. yhdistyksiin.

Vertaistervarit-ohjaajille järjestetään jatkokoulutusta ja ohjaustapaamisia säännöllisesti. Vertaistervarit-hankkeen työntekijät ja ohjaajien oma taustayhteisö tukevat ohjaajia vapaaehtoistoiminnassa. Vertaisryhmätapaamisten teemoja ovat riittävä liikunta, syöminen/ ruoka, päihteiden vähentäminen ja hyvä uni.

Meillä on yhteinen verkkoalusta, jossa käymme keskustelua ja jaamme materiaalia ohjaamisen ja kouluttamisen tueksi. Ohjaajien kanssa käymme aina palautekeskustelut ryhmän päätyttyä. Ohjaajat ja järjestäjät jakavat vinkkejä ja antavat tukea toisilleen.

Vertaistervarit-ryhmät ovat osallistuneet seurantaan, jonka tulokset olivat hyviä. Tulokset kertoivat vaikuttavasta ennaltaehkäisevästä vapaaehtoistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutustu lisää


Vuoden 2022 vapaaehtoistoiminnan Veturi julkistetaan 2.12. vapaaehtoisten päivänä.

Vuoden 2022 valitsijaraatiin kuuluvat:

  • Ulla Ingalsuo-Laaksonen, kulttuuritoimenjohtaja, Kuusamo
  • Joose Kemppainen, hyvinvointijohtaja, Ylivieska
  • Merja Niemelä, vuorovaikutussuunnittelija, Oulu
  • Katja Hänninen,  kansanedustaja, vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän varapj, Raahe
  • Vuoden 2019 Veturi Sporttikummit, Aleksi Autioniemi, Pelastakaa Lapset ry

Seuraa
#Veturi2022
FB  Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES
ALVA  alueellinen vapaaehtoistoiminta
Insta vapaaehtoisverkostovares

 

Äänestä tästä