fbpx

Seritatyö


Tarjoamme matalan kynnyksen keskusteluapua seksuaalisten rajojen asettamisessa ja tukemisessa

Sinulla on mahdollisuus keskustella tilanteestasi ja sen vaikutuksista elämääsi ammattilaisen kanssa. Voit keskustella myös siitä, mikä auttaa selviytymään ja ehkäisemään vastaavia tilanteita jatkossa.

Tarjoamme henkilökohtaisia tapaamisia toimistollamme, sekä etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi Seritatyöllä on puhelinneuvontaa, chat-palvelua, sekä päivystystä Discord-alustalla. Meillä on myös mahdollisuus jatkaa työskentelyä Uusi Suunta-yksilökuntoutusohjelmassa. Yhteydenotot ja käynnit Seritatyössä voivat tapahtua nimettömästi. Seritatyö tarjoaa luottamuksellista, terapeuttista keskusteluapua tilanteesi selvittelyyn ja rikoksettomaan elämään.

Kenelle

  • tarvitset tukea seksuaalisten rajojen asettamisessa ja tukemisessa
  • olet huolissasi omasta seksuaalisesta käyttäytymisestäsi
  • seksuaalirikoksen tekijöiden läheisille

Seritatyön nettisivutSERITATYÖN tavoitteina on

  • ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella
  • luoda asiakastyön menetelmiä, joilla elämän muutos mahdollistuu
  • kehittää yhdessä verkostojen kanssa seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä keräämällä tietoa ja jakamalla sitä verkostoissa
  • valmistaa koulutuspaketteja verkostoille ja ammattilaisille
  • tuottaa tutkimusmateriaalia ja tehdä tutkimusyhteistyötä eri tutkijatahojen kanssa.

Asiakastyö

SERITATYÖN toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, vapaaehtoisuuteen, puolueettomuuteen ja luottamuksellisuuteen. Asiakastyö toteutetaan terapeuttisilla yksilökeskusteluilla, pääsääntöisesti asiakkaan ja seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijan välillä. Asiakastapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäverkkoyhteyden avulla. Terapeuttiset muutoskeskustelut ovat avoimia, dialogisia ja narratiivisia kokonaisuuksia, joissa tuetaan asiakasta uudenlaisen tarinan ja identiteetin rakentamisessa. SERITATYÖN työskentelyssä käytetään eklektismistä lähestymistapaa, joka tarkoittaa parhaimpien tekniikoiden valitsemista eri lähteistä, tyyleistä ja terapiaorientaatioista, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin asiakkaan avuntarpeita.

Ota yhteyttä

Matalan kynnyksen palvelupuhelin asiakkaille:
040 5177 100.
Palvelunumeroon voi soittaa nimettömänä. Löydät voimassaolevat päivystysajat nettisivuiltamme.

info@seritahanke.fi

Minja Lappalainen (Vanhempainvapaalla)
Seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija
044 786 1637
minja.lappalainen@vuolleoulu.fi

Kaisa Laiti
Seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija
044 7512789
kaisa.laiti@vuolleoulu.fi

Ulla Konttila
Seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija, Seritatyön vastaava
040 524 5100
ulla.konttila@oetk.fi

Anu Heikkinen
Seksuaaliväkivaltatyön asiantuntija
040 152 6100
anu.heikkinen@oetk.fi


Taustaa

SERITATYÖN taustalla on puuttuva palvelutarjonta seksuaalirikostaustaisille Oulun seudulla. Vuonna 2014 perustettiin Seri-verkosto, johon kuuluu oululaisia, työssään seksuaalirikostaustaisia asiakkaita kohtaavia toimijoita, kuten Oulun vankila, Kestilän vankila, Oulun yhdyskuntaseuraamustoimisto, Poliisi, Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut, OYS:n oikeuspsykiatria, Oulun evankelisluterilainen seurakunta, Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Vuolle Setlementti ry. Seri-verkoston tavoitteena on kehittää yhteistyössä palveluja seksuaalirikostaustaisille.

 

SERITA-pilottihanke 2015

Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima ja rikoksentorjuntaneuvoston rahoittama SERITA-pilottihanke toteutettiin vuonna 2015. Pilottihankkeen tavoitteena oli kartoittaa palvelun tarvetta ja olemassa olevia palveluntarjoajia sekä luoda järjestöpohjainen auttamismalli seksuaalirikostaustaisille. SERITA-pilottihankkeen tulokset osoittivat, että Oulun alueelle tarvitaan seksuaalirikostaustaisille pysyvää, järjestölähtöisen palvelun tarjoamista ja kehittämistä. Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua oheisesta linkistä.

Lue hankkeen loppuraportti tästä

Pilottihankkeen jälkeen toiminta jatkui Serita-hankkeena 2017-2019. Hankeajan päätyttyä Seritatyö on jatkunut pysyvämpänä työmuotona Vuolle Setlementin ja Oulun ensi-ja turvakoti ry:n yhteistyössä STEA:n rahoittamana.