fbpx

Serita


SERITA-hanke 2017-2019 – Seksuaalisten rajojen asettamisessa ja tukemisessa

SERITA-hanke on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n toteuttama hanke, jota Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella ja tavoittaa 50-60 asiakasta hankkeen aikana. Tarkoituksena on vähentää seksuaalirikoksia vaikuttamalla rikoksentekijöiden toimintaan.

Hankkeen asiakaskohderyhmää ovat seksuaalirikostaustaiset tai potentiaaliset rikoksentekijät 15-vuotiaista alkaen. Asiakkaat voivat olla vankilassa, koevapaudessa, yhdyskuntapalvelussa tai siviilissä eläviä nuoria, miehiä tai naisia, jotka ovat tehneet seksuaalirikoksen lähi- tai perhesuhteessa tai sen ulkopuolella. Lisäksi SERITA-hankkeen piiriin kuuluvat ilman rikostaustaa olevat asiakkaat, jotka ovat huolissaan oman seksuaalikäyttäytymisen muuttumisesta laittomaksi ja kokevat tarvitsevansa tukea rikoksettomaan elämään.

Hankkeen omat nettisivutSERITA–hankkeen tavoitteina on

 

  • ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella
  • tavoittaa 50-60 asiakasta hankkeen aikana
  • luoda asiakastyön menetelmiä, joilla elämän muutos mahdollistuu
  • kehittää yhdessä verkostojen kanssa seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä keräämällä tietoa ja jakamalla sitä verkostoissa
  • valmistaa koulutuspaketteja verkostoille ja ammattilaisille
  • tuottaa tutkimusmateriaalia ja tehdä tutkimusyhteistyötä eri tutkijatahojen kanssa.

Ota yhteyttä

Matalan kynnyksen palvelupuhelin asiakkaille:
040 5177 100.
Palvelunumeroon voi soittaa nimettömänä tiistaista torstaihin klo 13–15.

info@seritahanke.fi

Asiakastyö

 

SERITA-hankkeen toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, vapaaehtoisuuteen, puolueettomuuteen ja luottamuksellisuuteen. Asiakastyö toteutetaan terapeuttisilla yksilökeskusteluilla, pääsääntöisesti parityöskentelynä asiakkaan ja hanketyöntekijänä toimivan psykoterapeutin välillä. Asiakastapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäverkkoyhteyden avulla. Terapeuttiset muutoskeskustelut ovat avoimia, dialogisia ja narratiivisia kokonaisuuksia, joissa tuetaan asiakasta uudenlaisen tarinan ja identiteetin rakentamisessa. SERITA-hankkeen työskentelyssä käytetään eklektismistä lähestymistapaa, joka tarkoittaa parhaimpien tekniikoiden valitsemista eri lähteistä, tyyleistä ja terapiaorientaatioista, jotta ne tukisivat mahdollisimman hyvin asiakkaan avuntarpeita. Työskentelyn vaativuuden vuoksi molemmat hanketyöntekijät ovat koulutukseltaan psykoterapeutteja.


Taustaa

 

SERITA-hankkeen taustalla on puuttuva palvelutarjonta seksuaalirikostaustaisille Oulun seudulla. Vuonna 2014 perustettiin Seri-verkosto, johon kuuluu oululaisia, työssään seksuaalirikostaustaisia asiakkaita kohtaavia toimijoita, kuten Oulun vankila, Kestilän vankila, Oulun yhdyskuntaseuraamustoimisto, Poliisi, Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut, OYS:n oikeuspsykiatria, Oulun evankelisluterilainen seurakunta, Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Vuolle Setlementti ry. Seri-verkoston tavoitteena on kehittää yhteistyössä palveluja seksuaalirikostaustaisille.

 

SERITA-pilottihanke 2015

 

Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima ja rikoksentorjuntaneuvoston rahoittama SERITA-pilottihanke toteutettiin vuonna 2015. Pilottihankkeen tavoitteena oli kartoittaa palvelun tarvetta ja olemassa olevia palveluntarjoajia sekä luoda järjestöpohjainen auttamismalli seksuaalirikostaustaisille. SERITA-pilottihankkeen tulokset osoittivat, että Oulun alueelle tarvitaan seksuaalirikostaustaisille pysyvää, järjestölähtöisen palvelun tarjoamista ja kehittämistä. Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua oheisesta linkistä.

Lue hankkeen loppuraportti tästä