Helmit ja Heikit


Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! –toiminta

on tarkoitettu oululaisille kotona asuville  ikääntyville. Etsimme yhdessä ikääntyvän kanssa mielekästä tekemistä ja virikettä arkeen. Tuomme säännöllisillä puheluilla tukea ja turvaa. Tarjoamme uusia kulttuuri- ja taidekokemuksia lähellä kotia.

Tervetuloa osallistumaan ja antamaan kyytiä yksinäisyydelle! Hankkeen toiminta on suunnattu oululaisille kotona asuville ikääntyville. Toiminta on asiakkaalle maksutonta ja perustuu ehdottomaan luottamukseen.

Toiminta:

Yksilö- ja ryhmätoiminta:

  • Yksilötyö – keskustelevat yksilötapaamiset, yksilöpuhelut, lähialueen tutustumiskäynnit
  • Ryhmät – Helmit ja Heikit –ryhmä, Miesten ryhmä
  • Vertaistapaamiset – ikääntyvien yhteiset kohtaamiset

Kulttuurilla hyvinvointia:

  • Taidevierailut – kotiin vietävä osallistava taide
  • Taidekutsut – ikääntyvien lähelle vietävä osallistava taide
  • Taideryhmät – osallistavan taiteen ryhmä

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa.Tarvitsemme uusia vapaaehtoisia.

Tule mukaan ja anna hetki aikaa!
Katso lisää kohdasta vapaaehtoistoiminta.


Helmit ja Heikit on ikääntyvien psykososiaalista
hyvinvointia ylläpitävää ja lisäävää toimintaa.
 Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

 

Lisätietoja:

Tuija Lehtola
Senioritoiminnan vastaava
p. 050 463 4789
tuija.lehtola@vuolleoulu.fi

Katja Salmela-Nieminen
Hanketyöntekijä
p. 050 597 3606
katja.salmela-nieminen@vuolleoulu.fi

Pia Kangas
Ohjaajaharjoittelija
p. 050 3255149
pia.kangas@vuolleoulu.fi

Virve Saaranen
Hanketyöntekijä
p. 050 599 9630
virve.saaranen@vuolleoulu.fi