fbpx

AVEK-ystävä


Vuolteen AVEK – on ikääntyville kohdennettua ystävätoimintaa, jota toteutetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Avek- ystävät tapaavat ikääntyviä heidän kotiympäristössään. Arvokas vapaaehtoistyö auttaa ikääntyviä jaksamaan ja tuo iloa ja toimintaa heidän elämäänsä. Toiminnassa tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen.

Vuolle järjestää koulutusta ja vertaistukea vapaaehtoisilleen. AVEK-vapaaehtoisten ryhmät ovat ohjauksellisia vertaisryhmiä. Katso AVEK-vapaaehtoisten vertaisryhmien kokoontumisaikataulut kohdasta tapahtumat & ryhmäkokoontumiset.

Ryhmään toivotaan ilmoittautumista viimeistään vertaisryhmätapaamispäivää edeltävänä päivänä senioritoiminta@vuolleoulu.fi tai 044 786 8882. Ryhmät kokoontuvat osoitteessa Pikku-Iikan katu 6, 90120 Oulu.

Tervetuloa mukaan!AVEK-vapaaehtoisen toimintaperiaatteet

  • Vapaaehtoinen toimii omin tieto-taidoin peruskoulutuksen jälkeen tuen tarvitsijan ehdoin.
  • Vapaaehtoinen toimii asiakkaan itsemääräämisoikeuksia, tasa-arvoa, uskonnonvapautta ja yleistä ihmisyyttä kunnioittaen. Asiakkaan tulee saada olla oma itsensä ja tuntea, että häntä arvostetaan sellaisena kuin hän on. Vapaaehtoisen tulee kunnioittaa asiakkaan maailmankatsomusta eikä hän saa korostaa omia uskonnollisia, poliittisia tai muita näkemyksiään toimiessaan vapaaehtoisena.
  • AVEK-vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä, mutta tukee sitä.
  • Vapaaehtoistoiminta on päihteetöntä toimintaa.
  • Vapaaehtoisella on velvollisuus salassapitoon auttamistilanteissa saamiensa tietojen osalta toiminnan aikana ja toiminnan jälkeen. Haastavissa tilanteissa vapaaehtoinen voi ottaa yhteyttä toiminnan yhteyshenkilöön.
  • Vapaaehtoisella on oikeus muuttaa toimintaan käyttämäänsä aikaa, lopettaa tai keskeyttää vapaaehtoisena toimiminen tai jäädä tauolle ilmoittamalla siitä yhteyshenkilölle.
  • Vapaaehtoiselle ei makseta toiminnasta palkkaa, matkakulut korvataan.
  • Vapaaehtoinen ei saa ottaa vastaan asiakkaaltaan tai hänen läheisiltään korvausta tai merkittäviä lahjoja.
  • Jos asiakkaan kanssa käydään maksullisissa tilaisuuksissa (esim. konsertit, teatteri, elokuvat tms.), asiakas maksaa myös vapaaehtoisen sisäänpääsymaksun sekä matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan.

 

 • Vapaaehtoisen tulee osallistua vapaaehtoistoiminnan peruskoulutukseen. Vapaaehtoisella on mahdollisuus osallistua jatko- ja lisäkoulutukseen ja hänellä on mahdollisuus osallistua virkistystoimintaan oltuaan toiminnassa aktiivinen.
 • Vapaaehtoinen on täsmällinen ja pitää kiinni sovituista tapaamisajoista sekä ilmoittaa esteen sattuessa.
 • Vapaaehtoinen on velvollinen ilmoittamaan yhteyshenkilölle seurantatiedot toiminnastaan.
 • Vapaaehtoinen ei osallistu asiakkaan yksityiselämän tai raha-asioiden hoitamiseen eikä sairauden-/terveydenhoitoon. Varsinainen siivous tai ruoanlaitto ei kuulu vapaaehtoisen tehtäviin.
 • Vapaaehtoisella on oikeus laadukkaaseen ohjaukseen, konsultaatioon ja kehityskeskusteluihin yhteyshenkilön kanssa.
 • Vuolle Setlementti ry:llä on oikeus toiminnan kehittävään arviointiin sekä asiakkaan ja vapaaehtoisen näkökulmasta pyytämällä asiakaspalautetta.
 • Vapaaehtoinen on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sosiaalista asemaa ja terveydentilaa koskevat tiedot, jotka hän on saanut toiminnan aikana ja toiminnan jälkeen.
 • Vuolle Setlementti ry on vakuuttanut vapaaehtoistoimijan tapaturman aiheuttamien hoitokulujen, pysyvän haitan ja kuoleman varalta. Vuolle Setlementti ry sitoutuu korvaamaan vapaaehtoistoimijan lievän huolimattomuuden seurauksena asiakkaalle aiheuttamat vahingot 3 000 euroon saakka, mikäli vapaaehtoinen on vahingonkorvauslain mukaan vastuussa vahingosta. Vakuutus on voimassa vapaaehtoistoiminnan aikana. Vakuutus ei ole voimassa esimerkiksi vapaaehtoisen matkoilla asiakastilanteeseen.