fbpx

Näkymättömät


NÄKYMÄTTÖMÄT- kampanjalla nuorten kokema yksinäisyys näkyväksi

Vuolteen Poikien ja Tyttöjen Talot toteuttivat yhteistyössä NÄKYMÄTTÖMÄT-kampanjan, joka käsitteli nuorten yksinäisyyttä.

Vuolle Setlementin Tyttöjen ja Poikien Talot käynnistivät helmikuussa 2019 nuorten yksinäisyyteen pureutuvan Näkymättömät –kampanjan. Kampanjan tavoitteena oli tuoda yksinäisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ääntä kuuluviin. Kampanjaa varten kysyimme 12 – 29 –vuotiailta oululaisilta nuorilta yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteista. Kyselyyn vastasi lähes 500 oululaista nuorta.

Oululaisten nuorten vanhemmille suunnatun kampanjan ajatuksena oli tuoda esiin nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta. Tällä kampanjasivulla voit tutustua kampanjaa varten tuotettuihin, yksinäisyyttä eri näkökulmista käsitteleviin Podcast-haastatteluihin.  Yhteensä kuudessa podcastissä kuulemme sekä asiantuntijoita että Talojen nuorten kokemuksia yksinäisyydestä ja yksinäisen elämänvaiheen tai tilanteen helpottumisesta. Tutustu myös aihetta käsitteleviin asiantuntija-artikkeleihin sekä nuorille suunnatun kyselyn tuloksiin.

Yksinäisyyden ylikävely-näyttely 

Kampanjaa varten tehdyn kyselyyn tuloksista koostimme myös Yksinäisyyden ylikävely – tarranäyttelyn, jossa nuorten aidot tunteet, ajatukset ja kokemukset tuotiin esiin tarrataiteen keinoin. Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys jää usein huomaamatta. Toivomme, että kampanjamme sekä näyttelyn avulla onnistuimme tuomaan lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta entistä näkyvämmäksi.

Näyttely järjestettiin kauppakeskus Valkean kesäkadulla kesäkuussa 2019.

Tavoitteena välittää vanhemmille uutta tietoa yksinäisyydestä

Näkymättömät-kampanjan tavoitteena oli tarjota uutta tietoa ja näkökulmia yksinäisyydestä sekä antaa työkaluja, joilla yksinäisten lasten ja nuorten vanhemmat voisivat ymmärtää lapsen tilannetta ja perspektiiviä. Podcastien ja artikkelien avulla pyrimme antamaan vanhemmille työkaluja, joiden avulla he voisivat luoda yhteyttä nuoreen, hellävaraisesti puuttua tilanteeseen ja parantaa sitä yhdessä nuoren kanssa.

Tavoitteenamme oli tehdä lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyden tunnetta näkyvämmäksi sekä herättää vanhempien kanssa keskustelua tämän tärkeän aiheen ympärillä.

Näkymättömät-kampanja toteutetaan Oulun kaupungin KAAOS-hankkeen rahoituksella. Tyttöjen ja Poikien Talo ovat Vuolle Setlementin hallinnoimia järjestötoimijoita, joissa tehdään erityistason nuorisotyötä.JAKSO 1

Näkymättömien ensimmäisessä jaksossa kuullaan tutkijatohtori Anna Reetta Röngän haastattelu,
jossa pohditaan muun muassa yksinäisyyden syntyyn vaikuttavia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä.

Mukana on lisäksi nuorten aikuisten kokemuksia yksinäisyyden tunteesta ja siitä, millaisessa elämänvaiheessa yksinäisyyttä on koettu.

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen


JAKSO 2

Näkymättömien toisessa jaksossa aiheena on eskapismi eli todellisuuspako. Haastatteluvieraana on Oulun kaupungilla työskentelevä psykologi Anni Salminen.

Millaisia muotoja sillä on, miksi siihen turvaudutaan ja milloin sen määrä on liiallista?

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen


JAKSO 3

Näkymättömien kolmannessa jaksossa aiheena on ulkopuolisuuden kokemus. Miltä se tuntuu ja mikä sitä aiheuttaa? Haastatteluvieraana on kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Junttila.

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen


JAKSO 4

Näkymättömien neljännessä jaksossa puhutaan yksinäisyyden kokemuksen juurtumisesta osaksi minäkuvaa. Millä keinoin negatiivista minäkäsitystä voi muuttaa positiiviseksi? Mukana keskustelemassa Oulun Tyttöjen Talon työntekijät. 

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen


JAKSO 5

Näkymättömien viidennessä jaksossa puhutaan
verkko- ja videopelaamisesta, peliriippuvuudesta
sekä pelaamisen kautta syntyneistä ystävyyssuhteista.
Haastatteluvieraana on Pelastakaa Lapset ry:n
Matias Kavalus.

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen.


JAKSO 6

Näkymättömien viimeisessä jaksossa keskustellaan eri tavoista tukea yksinäistä nuorta. Lisäksi pohditaan yhteiskunnan roolia ja vastuuta yksinäisyyden hoitamisessa. Mukana ovat sarjassa aiemmin vierailleet tutkijat Anna Reetta Rönkä ja Niina Junttila.

Toimitus:
Johanna Laurila,
Anna Itkonen,
Matti Rissanen.