fbpx

Hae tukea harrastamiseen


Vuolle Setlementti jakaa omalla toimialueellaan, eli Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen nuorille, alle 29-vuotiaille tukea harrastamiseen hakemusten perusteella. Tukea voi hakea seuraavan kerran marraskuussa 2017.

Kriteereinä tuen myöntämiselle ovat vähävaraisuus, sosiaaliset perusteet ja motivaatio harrastustoimintaan. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi harrastusvälineiden hankkimiseen ja kurssimaksuihin. Tukea voivat hakea alle 18-vuotiaiden nuorten huoltajat tai yli 18-vuotiaat nuoret itse.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdollisia lisätietoja ja dokumentteja pyydetään sähköpostitse tai puhelimitse. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Vuolle Setlementin avustustiimi käsittelee hakemukset kerran kuukaudessa, mutta kesäaikana käsittelyaika voi olla pidempi. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä puhelimitse ja/tai sähköpostitse. Avustus maksetaan suoraan harrastustoiminnan järjestävälle taholle (esim. seura- tai kurssimaksuina). Välinehankintoja tuettaessa harrastukseen tarvittava väline hankitaan laskulla tai maksusitoumuksella, jolloin tuki maksetaan suoraan välineen myyjälle.

Hakemuslomake

Rekisteriseloste