fbpx

Radinet-hanke


RADINET-hankkeessa (2016-2018) on kehitetty järjestöpohjainen, valtakunnallinen asiakastyön Exit-toimintamalli radikalisoituneille henkilöille, jotka haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta. Toiminta on suunnattu uskonnolla, politiikalla ja ideologialla perustellun väkivallan ennaltaehkäisyyn.

Radinet on ollut osa Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmaa  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74921/Toimenpideohjelma_final.pdf? ja Euroopan komission ylläpitämää Radicalisation Awareness Networkin Exit-työryhmää. Toimintaa rahoitti STEA sekä vuonna 2018 sisäministeriö. Hanketyötä on toteutettu yhteistyössä sisäministeriön, väkivaltatyötä tekevien järjestöjen sekä muiden järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hanke on päättymässä. Hankkeen tulosten koonti ja raportointi toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Yhteystiedot:

Heikki Mikkola
Väkivaltatyöntekijä/hankevastaava
heikki.mikkola@vuolleoulu.fi
p. 0400 234 426