fbpx

Radinet-hanke


RADINET-hankkeessa (2016-2018) on kehitetty järjestöpohjainen, valtakunnallinen asiakastyön Exit-toimintamalli radikalisoituneille henkilöille, jotka haluavat irtaantua väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta. Toiminta on suunnattu uskonnolla, politiikalla ja ideologialla perustellun väkivallan ennaltaehkäisyyn.

Radinet on ollut osa Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmaa  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74921/Toimenpideohjelma_final.pdf? ja Euroopan komission ylläpitämää Radicalisation Awareness Networkin Exit-työryhmää. Toimintaa rahoitti STEA sekä vuonna 2018 sisäministeriö. Hanketyötä on toteutettu yhteistyössä sisäministeriön, väkivaltatyötä tekevien järjestöjen sekä muiden järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hanke on päättynyt.

Yhteystiedot:

Mustakangas-Mäkelä, Anne
Hyvinvointijohtaja
p. 044 786 1633
anne.mustakangas-makela@vuolleoulu.fi