fbpx

Esikoto -hanke 2016-2018


vuolle-ev  odl_logo  diak_logo  ely  metsahallitus_11102016  vipuvoimaaeu_2014_2020_rgb  esr_lippulogo

Osaamista järjestöille, toimintaa turvapaikanhakijoille

ESIKOTO-hanke on päättynyt 8/2018. Hanke toteutettiin ODL:n koordinoimana yhteistyössä Metsähallituksen ja DIAK:n kanssa. ESIKOTO oli Pohjois-Pohjanmaalla toteutettava esikotouttamisen kehittämishanke (ESR). Hankkeen toiminta-alueina olivat Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo.

Hankkeessa luotiin yhdessä eri toimijatahojen kanssa esikotouttamisen ja -kotoutumisen toimintamalli ja toiminjatahojen verkosto.  Hankkeeseen osallistuville järjestöille järjestettiin koulutuksia ja työpajoissa kehitettiin yhdessä osaamista ja parannettiin valmiuksia esikotouttamistyöhön. Hankkeessa myös mahdollistettiin turvapaikanhakijoiden aktiivisempaa osallisuutta ja yhteisöön sopeutumista ja kiinnittymistä. Hankkeessa toteutettiin erilaisia liikunnallisia ja toiminnallisia ryhmiä kuten esim. ruokatyöpajoja, koulutyöpajoja, luovan toiminnan työpajoja ja kehitettiin kokemusosaamisen väyläämistä sekä vapaaehtoistoimintaan osallistumista. Osaamista ja toimintamalleja on juurruttettu Vuolle Setlementin perustoimintoimintoihin soveltuvin osin.

 Yhteystiedot

Mustakangas-Mäkelä, Anne
Hyvinvointijohtaja
p. 044 786 1633
anne.mustakangas-makela@vuolleoulu.fi