fbpx

Hyvinvointipalvelut


Vuolteen Hyvinvointipalvelut tuottaa merkittävää pohjoissuomalaista kolmannen sektorin hyvinvointityötä, jonka tavoitteena on edistää ihmisten elämänlaatua, avointa vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta alueellamme.

Vuolteen hyvinvointipalveluissa kohtaamme vuosittain tuhansia hyvin erilaista apua tai tukea tarvitsevaa ihmistä. Ammattilaistemme ja vapaaehtoistemme voimin autamme erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä tukemalla jokaisen yksilön omatoimisuutta ja uskallusta omiin valintoihin. Meille on tärkeää kohdata ihmiset arvostavasti ja puolueettomasti.

Ennaltaehkäisevät ja korjaavat palvelumme on suunnattu kaikille ikäryhmille lapsista senioreihin ja toimintoihimme voi osallistua juuri sellaisena kuin on.

Osaavien ammattilaisten lisäksi toiminnassamme on mukana lähes 300 koulutettua vapaaehtoista.

Lisäksi yhteistyö ja yhdessä tekeminen erilaisten kumppanien kanssa on meille tärkeää. Yhteiskunnallisena vaikuttajana etsimme jatkuvasti uusia tapoja tehdä sosiaalista työtä paikallisesti erityisesti niillä osa-alueilla, joissa apua tarvitaan, mutta palveluja ei ole tarjolla.Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa muun muassa tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita.

Lue lisää

Vapaaehtoistoiminta

Vuolteen vapaaehtoistoiminnasta löytyy sekä kertaluontoisia, että pidempää sitoutumista ja kouluttautumista vaativia vapaaehtoistehtäviä.

Lue lisää


Sovittelu

Sovittelu tarjoaa osapuolille mahdollisuuden toistensa kohtaamiseen ja rikoksesta tai riidasta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen.

Lue lisää

Väkivaltatyö

Via Vis tarjoaa tukea väkivallalla oireileville täysi-ikäisille väkivaltaisen käyttäytymisen vähentämiseksi tai lopettamiseksi.

Lue lisää


Senioritoiminta

Vuolle tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ikääntymisen kynnyksellä oleville, jotka haluavat saada uutta sisältöä elämäänsä. Tarjolla on erilaisia kerhoja sekä ystävä- ja puhelinrinkitoimintaa.

Lue lisää

Poikien Talo

Vuolteen Poikien Talo on Oulun keskustassa sijaitseva syrjintä – ja kiusaamisvapaa kohtaamispaikka, jonne jokainen 12–29 –vuotias poika ja mies on lämpimästi tervetullut.

Lue lisää


Tyttöjen Talo

Vuolteen Tyttöjen Talo on kaikenlaisesta syrjinnästä vapaa tila, jossa saa rohkeasti olla omana itsenään.

Ystävyyskeskus

Vuolteen Ystävyyskeskuksen toiminta on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita eri kulttuureista, haluavat tutustua uusiin ihmisiin tai joita monikulttuurisuus mietityttää.