Hyvinvointipalvelut


Vuolle Setlementin Hyvinvointipalvelut tuottaa yksilön voimavaroja vahvistavia palveluita ja toimintaa erilaisille ihmisryhmille.

Ennaltaehkäisevät ja korjaavat palvelut ovat suunnattu kaikille ikäryhmille lapsista senioreihin.

Vuolteen toimintoihin voit osallistua sellaisena kuin olet.

Palveluissa huomioidaan erityisesti vaikeat elämäntilanteet ja niiden tukeminen. Osaavien ammattilaisten lisäksi toiminnassamme on mukana lähes 400 koulutettua vapaaehtoista. Lisäksi yhteistyö ja yhdessä tekeminen erilaisten kumppanien kanssa on meille tärkeää. Vuolle koordinoi esimerkiksi Vares Vapaaehtoistoiminnan verkostoa. Hyvinvointipalvelut on merkittävää pohjoissuomalaista kolmannen sektorin hyvinvointityötä, jonka tavoitteena on edistää ihmisten elämänlaatua, avointa vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta.

Meille on tärkeää kohdata ihmiset arvostavasti ja puolueettomasti. Haluamme tukea jokaisen yksilön omatoimisuutta ja uskallusta omiin valintoihin. Vuolteen toimintoihin voit osallistua sellaisena kuin olet.hyvinvointi, lapset, nuoret, oulu

hyvinvointi, maahanmuuttajat, lapset, nuoret, oulu


hyvinvointi, seniorit, oulu, aikuiset

hyvinvointi, seniori, vapaaehtoistoiminta, hyvinvointipalvelut