Hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää!


 

Hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää! Vuolle Setlementin Tyttöjen Talolla on tänään juhlapäivä, jonka vietto aloitetaan Toripolliisin huivittamisella klo 9.30, kun patsas saa kaulaansa päivän ajaksi PLANin tyttöjen päivän huivin. Toripolliisin kanssa voi ottaa kuvia ja niitä julkaistaan somessa hastagilla #tyttöjenpäivä.

Vuolteen Tyttöjen Talon kaikille avoimissa juhlissa klo 16.30–19.00 kuullaan runonlausuntaa ja musiikkiesityksiä sekä pohditaan tyttöyteen ja naiseuteen liitettyjä stereotypioita Tyttö ei saa olla! -kampanjan laukkupajan muodossa sekä mietitään tapaa puhua tytöille Planin Sheboard-sovelluksen avulla. Ohjelman jälkeen siirrytään Rotuaarin pallolle klo 19.15, josta kuljetaan kulkueessa Toripolliisille. Kulkueeseen osallistuvat voivat ottaa mukaan omia lyhtyjä tai taskulamppuja. Mukaan ovat tervetulleita kaikki, vaikka ei olisi osallistunut Tyttöjen Talon juhlaan.

Tyttöjen Talo palkitsee pohjoissuomalaisen naisen, joka on omalla toiminnallaan edistänyt tyttöjen ja naisten tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa. Tämä henkilö uskaltaa elää omien arvojensa mukaisesti, rohkaisten myös muita oman identiteetin ilmaisuun. Palkinto luovutettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa, jolloin kunniamaininnan sai Meeri Koutaniemi.

Tyttöjen päivä on julistettu YK:n teemapäiväksi vuonna 2011. Tyttöjen päivän tarkoituksena on tukea kaikkia maailman tyttöjä: heidän oikeuksiaan, heidän kohtaamiaan haasteita ympäri maailmaa sekä luoda heille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja väkivaltaa, täysarvoisina yhteisöjen jäseninä.

Vuolle Setlementin Tyttöjen Talo on tytöille ja nuorille naisille suunnattu tila, jossa tehdään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä sosiaalista nuorisotyötä. Sinne ovat tervetulleita kaikki eri elämäntilanteessa olevat 12–29-vuotiaat tytöt ja naiset sekä kaikki, jotka haluavat pohtia omaa tyttöyttään, naiseuttaan tai sukupuolisuuttaan. Tyttöjen Talossa jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on.