fbpx

Ensimmäiset osaamisperusteiset kurssit käyntiin Vuolteen opistolla


Ihmisille kertyy elämän aikana opintotavoitteellisten koulutusten lisäksi myös monenlaista muuta osaamista esimerkiksi harrastuksista, luottamustehtävistä tai kansalaisopistojen kursseista. Tämän kaltaisia opintoja tai tehtäviä ei ole aiemmin kuitenkaan voitu tunnustaa virallisesti. Nyt tähän on viimein tulossa muutos.  

Vapaassa sivistystyössä, kuten vaikkapa kansalaisopistoissa saavutettua osaamista ei ole voinut aiemmin hyödyntää esimerkiksi osana tutkintoon johtavaa koulutusta. Jatkossa vapaan sivistystyön koulutukset voi kirjata Koski-tietovarantoon, jos koulutus on alkanut aikaisintaan 1.8.2021, suunniteltu osaamisperusteisesti, opintopisteytetty ja arvioitu vähintään tasolla hyväksytty/hylätty. Tietojen vieminen järjestelmään tulee olemaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille vapaaehtoista, ja yksittäisen osallistujan tiedot voidaan viedä Koskeen vain, jos hän antaa siihen suostumuksensa.

Moni kansalaisopisto tarjoaa tänä syksynä kursseja, joissa osaamista voi osoittaa esimerkiksi digitaalisilla osaamismerkeillä, suullisesti yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa keskustelemalla tai jakamalla vaikkapa osaamisesta kertovan tekstin, portfolion tai blogin.-

Vuolteella ensimmäisiä osaamisperusteisia kursseja pääsee makustelemaan tänä syksynä. Tarjonnassamme on pilottikursseja niin englannin, italian kuin espanjan kielestäkin. Myöhemmin kursseja tullaan tarjoamaan muissakin aine-alueissa, kertoo koulutusalapäällikkö Mira Talala.

Tutustu Vuolteen Opiston osaamisperusteisiin kursseihin:

Osaamisperusteisuudessa lähtökohtana ovat opiskelijan vahvuudet ja osaaminen. Jokaisella opiskelijalla on jo osaamista, joka ei ole tullut näkyväksi. Opettajalla on tärkeä rooli niiden havaitsemisessa ja sanallistamisessa. Näin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi voi olla opiskelijalle voimaannuttava kokemus, joka luo motivaatiota ja sitoutumista elinikäiseen oppimiseen. Osallistujalle Koski-tietovaranto avautuu Oma opintopolku -palvelun kautta, ja palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Muut kuin osallistuja itse ja kirjauksen tehnyt oppilaitos eivät pääse näkemään tietoja, ellei henkilö itse käy palvelussa antamassa siihen luvan.

Tämä on kansalaisopistolle iso mahdollisuus ja ennen kaikkea tämä on iso mahdollisuus opiskelijalle! Meillä opiskelu on edelleen yhtä kivaa kuin aina ennenkin. Rento ote ei ole jäänyt mihinkään. Oppiminen on hauskaa ja samalla saa halutessaan myös itsekin tutustua siihen mitä kaikkea sitä oikein osaakaan, Talala kuvailee.

Osaaminen näkyväksi-viikkoa vietetään 5. – 12.9.2022
#OsaaminenNäkyviin!

Lisää tietoa osaamisperustaisuudesta:

Mira Talala
Koulutusalapäällikkö
mira.talala@vuolleoulu.fi