AVEK-ystävätoiminta 15 vuotta – lisää vapaaehtoisia toivotaan mukaan


Vuolle Setlementti ry:n koordinoima AVEK-ystävätoiminta täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Ystävätoiminnan toimintamalli luotiin vuosina 2005-2007 Oulun kaupungin vanhustyön hallinnoimassa vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeessa. Toiminnalla haluttiin tukea oululaisten ikääntyvien kotona asumista muodostamalla ikääntyvästä ja vapaaehtoisesta ystäväpari. Hankkeen päätyttyä AVEK-ystävätoiminta jäi Ouluun pitkäaikaiseksi toiminnaksi ja se vakiintui vuonna 2008 Vuolle Setlementti ry:n (aik. Oulun Seudun Setlementti ry:n) hallinnoimaksi. AVEK-ystävätoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Vuosien aikana on saatettu yhteen lukuisia ikääntyviä ja vapaaehtoisia. Heistä muodostuu ystäväpari, joka kohtaa toisiaan usein vuosien ajan. Toiminnassa tärkeintä on yhdessä oleminen ja tekeminen. Toiminta on tärkeää sekä ikääntyvälle, että vapaaehtoiselle. Ikääntyvä saa vapaaehtoisesta ystävän, jonka kanssa voi jutella ja vaikka ulkoilla. Vapaaehtoinen on läsnä, keskustelee ja kuuntelee. Mukana olemalla vapaaehtoinen saa itselleen merkityksellistä tekemistä ja hyvää mieltä. Puolisentoista vuotta AVEK-toiminnassa vapaaehtoisena mukana ollut Marja kertoo, että hänellä on nyt eläkkeellä enemmän aikaa ja ystävätoiminta on antanut tiettyä merkityksellisyyttä myös omaan elämään.

Se tuo itsellekin hyvää oloa, kun kokee että voi tuoda jonkun elämään jotain positiivista ja ilahduttaa toista.
Ystäväparin kanssa me ulkoillaan sään ja voinnin salliessa, seurustellaan kahvittelun merkeissä
, Marja kertoo.

Koronapandemia on luonut epävarmuutta myös ikääntyvien arkeen ja ystävätoiminnan merkitys on korostunut entisestään. Koska koronan aikana kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia on jouduttu vähentämään tai niitä ei ole voitu toteuttaa ollenkaan, jokainen yhteydenotto on tärkeää ja esimerkiksi soittamalla voi tuoda iloa ikääntyvän arkeen. Aina ei tarvitse olla edes mitään erityistä asiaa, monille senioreille riittää, että joku kyselee päivän kuulumiset.

Olemme nyt olosuhteiden vuoksi pitäneet yhteyttä puhelimitse. Porisemme päivän kuulumisia ja niitä näitä.

Tutkimusten mukaan ikäihmisten yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt ja se koskettaa tulevaisuudessa entistä useampaa ikäihmistä. Yksinäisyyden kokemus voi olla satunnaista, mutta joillekin se voi olla myös hyvin voimakasta ja kestää pitkään.
AVEK-ystävätoiminnan tavoitteena on lievittää ikääntyvän yksinäisyyden kokemusta ja tuoda iloa arkeen.

On tärkeää, että meistä jokainen välittää ja on yhteydessä omiin läheisiinsä.
Etenkin näinä poikkeuksellisina aikoina merkitys korostuu entisestään. Ihan pienilläkin asioilla voidaan saada hyvää aikaan
,
Vuolteen senioritoiminnan vastaava Tuija Lehtola toteaa.

Lehtolan mukaan AVEK-ystävätoiminnassa vapaaehtoisten merkitystä ei voi liikaa korostaa, he ovat mukana auttamassa suurella sydämellä. Lisää vapaaehtoisia tarvitaan silti koko ajan, sillä ystäväparia vailla olevia ikääntyneitä on enemmän kuin tarjolla olevia vapaaehtoisia.

Kannustan kaikkia mukaan toimintaamme ikääntyneiden ystäväksi. Ilman meidän upeita vapaaehtoisiamme monen ikääntyvän arki voisi olla ihan toisenlaista. Vapaaehtoistyö on äärimmäisen arvokasta, sillä se auttaa ikääntyviä jaksamaan ja tuo iloa ja toimintaa heidän elämäänsä. Tärkeintä on se yhdessä oleminen ja tekeminen, Lehtola kuvailee.


MUKAAN AVEK-YSTÄVÄTOIMINTAAN?


Vuolteen AVEK-ystävätoiminta on vuonna 2005 toimintansa aloittanut, oululaisille ikääntyville kohdennettua ystävätoimintaa, jota toteutetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Ikääntyvä ja vapaaehtoinen muodostavat ystäväparin, joka pitää säännöllisesti yhteyttä. AVEK- ystävät tapaavat ikääntyviä heidän kotiympäristössään. Ystäväparin kanssa voi käydä ulkoilemassa tai vaikka vain jutella hetken kahvikupin ääressä.

AVEK-ystävätoiminnan taustalla on toimintaa koordinoiva Vuolle Setlementti ry. Vuolle järjestää koulutusta ja vertaistukea vapaaehtoisilleen.

Kiinnostuitko vapaaehtoistoiminnastamme?

Lue lisää